PRESTİJ STONE 728x90

Bizi Takip Edin!

Cezaevlerinden tahliyeler başladı...

15 bin hükümlüye tahliye yolu açan düzenlemenin ardından İstanbul, Adana, Bursa ve Adıyaman açık cezaevlerinde tahliyeler başladı.
fb-share
 • Yazdırılabilir Sayfa
 • 01.02.2013 00:09 Tarihinde Eklendi.  Kategori : GÜNCEL.
  Cezaevlerinden tahliyeler başladı...

  15 bin hükümlüye tahliye yolu açan düzenlemenin ardından İstanbul, Adana, Bursa ve Adıyaman açık cezaevlerinde tahliyeler başladı.

  Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yatalak ve ağır hastaların tahliyesine başlandı.

  Metris Cezaevi'ndeki yatalak ve ağır hasta 13 hükümlünün tahliyesi, ambulanslarla ve yakınlarının araçlarıyla gerçekleştirildi.

  Cezaevi önünde konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Bayram Köroğlu, ''Yasa kapsamında, maruz kaldığı ağır hastalık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen, bu husus Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilen 13 hükümlünün cezalarının infazının, Başsavcılığımızca, iyileşinceye kadar geri bırakılmasına karar verildi'' dedi.

  Köroğlu, tahliyelere R (rehabilitasyon) tipi ceza infaz kurumundan başlandığını bildirdi.

  Hükümlülerden İstanbul'da yakınları olanların yakınlarına teslim edileceğini anlatan Köroğlu, yakınları olmayan veya il dışında olanların ise İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tesislerinde misafir edileceğini kaydetti. Köroğlu, 13 kişiden sadece birkaçının yakınının İstanbul'da bulunduğunu, diğerlerinin yakınlarının ise il dışında olduğunu ifade etti.

  Bayram Köroğlu, tahliyeler de şu anda hiçbir sıkıntının bulunmadığını ve tahliyelerin devam ettiğini dile getirerek, ''Bu tahliyeler, hastalık nedeniyle yapılan tahliyeler. R tipinde kalan 84 mahkumumuz var. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlar doğrultusunda tahliye ediyoruz. Kurum, R tipinde bulunan bu 84 kişiden bazılarının tahliyesini uygun bulmadı. Bu mahkumların sadece cezaları erteleniyor. İyileştiklerinde tekrar cezaevlerine getirilecekler'' diye konuştu.

  Yasa kapsamında serbest bırakılacak mahkumların da olduğunu ve birkaç gün içerisinde tahliyelerin başlayacağını belirten Köroğlu, ''Bulunmuş oldukları il ya da ilçelerdeki Başsavcılığa bağlı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'ne gidecekler. Burada onların kişiliklerine göre program belirlenecek. Programın aksi yönünde hareket ederler veya suç işlerlerse tutanak hazırlanacak ve savcılığa gönderilecek. Daha sonra cezaevlerine tekrar gönderilecekler'' ifadelerini kullandı.

  Davullu zurnalı tahliye

  Yasanın yürürlüğe girmesiyle Kozan M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin açık bölümünde kalan 65 hükümlü tahliye talebiyle İnfaz Hakimliği'ne başvurdu.

  Dosyaları incelemeye alınan hükümlülerden durumu yeni düzenlemeye uyan hükümlüler, denetimli serbestlik koşuluyla salıverilmeye başlandı.

  Bu sırada, cezaevi önünde yakınlarının tahliye olmasını heyecanla bekleyen bazı aileler, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

  Tahliye olan yakınlarını oynayarak karşılayan vatandaşlar, hükümet yetkililerine düzenleme için teşekkür etti.

  Bazı hükümlü yakınları da cezaevi dışında bekleyenlere şeker ve lokum dağıttı.

  Tahliye olan hükümlülerden İsa Bilgi, cezaevinden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarıda olmanın mutluluğunu, yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

  Hükümlülerden Ahmet Dağlı da çok mutlu olduğunu belirterek, cezaevinde kalan arkadaşlarının da bir an önce hürriyetine kavuşmasını diledi.

  Bursa'da 80 kişi tahliye edildi

  Bursa'da da E Tipi Açık ve Gemlik Açık cezaevlerindeki 80 tutuklu tahliye edildi.

  İyi halli mahkumların dosyaları infaz hakimleri tarafından tek tek inceleniyor. Bursa'da yaklaşık 550 hükümlünün yasadan yararlanacağı belirtiliyor.

  Denetimli serbestlik büroları, hürriyetlerine kavuşan mahkumların kalan ceza süreleri kadar kamu yararına çalışma, karakola gidip imza atma şeklinde kontrol altında tutulmasına karar veriyor.

  300 kişi dilekçe verdi

  Adıyaman Açık Cezaevi'nde kalan yaklaşık 300 kişinin de düzenlemeden yararlanmak için dilekçe verdiği, dilekçeleri infaz hakimleri tarafından incelenen hükümlülerin tahliyesine karar verildiği bildirildi.

  Hükümlü yakınları da cezaevi önüne akın etti.

  Cezaevinden çıkan hükümlüler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, mutluluklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

  Siirt Açık Cezaevi'nden de 80 hükümlü tahliye edildi. AA

  31 Ocak 2013  PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 28545

  KANUN

  CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK

  TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun No. 6411                                                                                                         Kabul Tarihi: 24/1/2013

  MADDE 1 –4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu madde hükümleri,” ibaresi “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri,” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “(4) Ayrıca sanık;

  a) İddianamenin okunması,

  b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,

  üzerinesözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri, beşinci fıkra uyarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamaz.

  (5) Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından oluşturulmuş listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

  MADDE 2 – 5271 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun 202ncimaddesinin beşinci fıkrasında öngörülen yönetmelik, Adalet Bakanlığınca bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturuluncaya kadar bu Kanunun 202ncimaddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen tercüme hizmetleri sanığın kendisi tarafından getirilen tercüman tarafından yerine getirilir.”

  MADDE 3 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üçer aylık” ibaresi “birer yıllık” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “(5) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.

  (6) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.”

  MADDE 4 – 5275 sayılı Kanunun 17nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 17 – (1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir.

  (2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.

  (3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.

  (4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir.Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.

  (5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.

  (6) Bu madde hükümleri;

  a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,

  b)Mükerrirlereözgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,

  c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar,

  hakkındauygulanmaz.”

  MADDE 5 – 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(2) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır.”

  “(3) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı kâğıdı gönderilir.”

  MADDE 6 – 5275 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 51 – (1) Hükümlüler, kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlandırılabilirler.

  (2) Bu madde hükümleri, çocuk hükümlüler için de geçerlidir.

  (3) Hükümlülere verilebilecek ödüller şunlardır:

  a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, en geç üç ayda bir kez olmak üzere, üç saattenyirmidörtsaate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir.

  b) Çocuk hükümlülere, en geç iki ayda bir kez olmak üzere, üç saattenyirmidörtsaate kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.

  c) Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir.

  d) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir.

  e) Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullandırılabilir.

  f) Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı iki katına kadar artırılabilir.

  g) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilir.

  h) Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilir.

  ı) Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı verilebilir.

  j) Hediye verilebilir.

  k) Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilir.

  (4) Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu ödüllerden yararlanmanın kapsam ve şartları, suç türleri dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir.”

  MADDE 7 – 5275 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “Çocuk hükümlüler bakımından bu fıkranın (b) bendi uygulanmaz.”

  MADDE 8 – 5275 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Nakil” ibaresi “Görevli nezaretinde yapılan nakiller” şeklinde değiştirilmiştir.

  “(3) Çocukeğitimevlerinenakiller kurum görevlisinin nezaretinde yapılır. Açık ceza infaz kurumlarına nakiller ise kurum görevlisi olmaksızın yapılır. Bu hâlde hükümlünün, aynı il sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde aynı gün içinde; farklı illerde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde ise kurum amirininkırksekizsaati geçmeyecek şekilde belirleyeceği süre içinde, nakledildiği açık ceza infaz kurumuna giriş yapması gerekir. Belirlenen sürelerde açık ceza infaz kurumuna giriş yapmayan hükümlüler hakkında 97ncimadde hükümleri uygulanır.”

  MADDE 9 – 5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.”

  MADDE 10 – 5275 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Hükümlünün, izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya (a) bendinde belirtilen bir yakınının evinde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilir.”

  MADDE 11 – 5275 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yılda en çok üç kez olmak üzere her defasında” ibaresi “üç ayda bir,” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 12 – 5275 sayılı Kanunun 116ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “İkinci ve üçüncü fıkraya göre izin verilen tutuklunun, izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya ikinci fıkrada belirtilen bir yakınının evinde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilir.”

  “(5) Dördüncü fıkra ile 94 üncü maddenin ikinci fıkrasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

  MADDE 13 – 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart31/12/2015tarihine kadar uygulanmaz.”

  MADDE 14 – Bu Kanunun 6ncı maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 15 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  30/1/2013

   

   

  33970  kez okundu.

  Bakmadan Geçme


  Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yazan Siz Olun !

  Yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan; küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. Detaylı bilgi için Gizlilik Kurallarını okuyun

  Yorum Yazın  Yandaki kutuya güvenlik kodunu giriniz  • Google+
  • fb
  • tw
  • yt
  • rss
  Gizlilik Kuralları

  UYARI !
  Internet sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. Ancak; internet ortamında ise kaynak gösterilmek koşuluyla yeniden yayımlanabilir.


  Telefon & Fax : +90 (344) 235 0643

  kanal46.com aa  iha abonesidir.