PRESTİJ STONE 728x90

Bizi Takip Edin!

AKEDAŞ
12 ŞUBAT BELEDİYESİ

Eski tas eski hamam, değişen sadece'

400 Yataklı Bölge Hastanesi “Eğitim Araştırma Hastanesi” olmayacak, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kurulmayacak, diğer hastaneler meçhul!......Eski tas eski hamam,
fb-share
 • Yazdırılabilir Sayfa
 • 24.02.2011 17:32 Tarihinde Eklendi.  Kategori : SAĞLIK-ÇEVRE.
  Eski tas eski hamam, değişen sadece'
  Eski tas eski hamam, değişen sadece'
  Eski tas eski hamam, değişen sadece'
  Eski tas eski hamam, değişen sadece'

  400 Yataklı Bölge Hastanesi “Eğitim Araştırma Hastanesi” olmayacak, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kurulmayacak, diğer hastaneler meçhul!......Eski tas eski hamam, değişen sadece…

  Gaziantep yolu üzerindeki Karacasu’da inşaatı halen devam eden 400 Yataklı Bölge Hastanesinin “Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olma ümidi suya düştü. Sağlık Bakanlığı ayrıca, Bölge Hastanesinin yanında ayrı bir hastane olarak Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin kurulmasının düşünülmediğini, hizmetin hastane içinde verilmesini uygun gördüğünü açıkladı.

  MHP Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un; Kahramanmaraş Bölge Hastanesinin “Eğitim Araştırma Hastanesi” statüsünde olup olmayacağı ve ne zaman hizmete açılacağı, Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesinin büyütülmesinin veya taşınmasının düşünülüp düşünülmediği, sağlık ocağından hastaneye dönüştürülen 10 yataklı Ekinözü Devlet Hastanesi’nin durumu hakkında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ne sunduğu soru önergesi, Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırıldı.

  2011’İN İLK YARISINDA AÇILACAKMIŞ! EĞİTİM ARAŞTIRMA YOK…

  Sağlık Bakanlığının Paksoy’un soru önergesine verdiği cevapta; “Bölge Hastanesinin 2011 yılının ilk yarısında hizmete açılmasının planlandığı, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin açılmasının düşünülmediği” açıkça belirtilirken, hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi olacağına dair olumlu cevap verilmedi.

  Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan MHP Milletvekili Paksoy “Kaçamak cevaplardan bile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin kurulmayacağını kesin olarak, Bölge Hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayacağını zımnen gördük. Onkoloji, Kalp-Damar ve Fizik Tedavi Hastanesinin esamesi bile okunmuyor” dedil

  1.000 YATAKLI “KAMPUS” HAYAL!

  Sağlık Bakanlığının AKP kanadından iddia edildiği gibi Bölge Hastanesini 1.000 yataklı kampüse dönüştürmek gibi bir planlamasının bulunmadığını iddia eden Paksoy, “durum Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile Yenişehir Devlet Hastanesinin kapatılarak 400 yataklı yeni bir hastane yapılmasından ibarettir. Zaten iki hastanenin 400 yatağı var. 400 yatağa karşılık 400 yataklı yeni bir hastane yapılıyor. Yenişehir Devlet Hastanesinin yerini de satacaklar” dedi.

  TÜRKOĞLU DERKEN, ANTEP ÇIKTI

  Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesinin durumu hakkında “nitelikli hale getirilerek, sağlık hizmeti verilmeye devam edileceği” şeklinde muğlak cevap verirken, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis İllerinin de hizmet alabileceği şekilde Gaziantep’te 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin yapımının planlandığını belirtti.

  Bakanlık bu planlamasına da “bölgelerin sağlık hizmeti ihtiyacı, coğrafi yapısı, hasta akışı, ulaşılabilirliği, sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınarak 29 sağlık bölgesinin belirlenmesini” gerekçe gösterdi. Bakanlığın cevabında açıkça belirtilmemesine rağmen, 29 sağlık bölgesinden bir tanesinin Gaziantep olduğu düşünülüyor.

  “ÇIRPINDIKÇA BATIYORLAR”

  MHP Milletvekili Mehmet Akif Paksoy şöyle devam etti: “Biz AKP’ye ‘aldatma kandırma’ partisi deyince kızıyorlar. Ancak Kahramanmaraş açısından kısmi teşvik uygulamasını saymazsak tam da “aldatma kandırma” durumuyla karşı karşıyayız. Birileri afaki nutuklarla vatandaşın büyük resmi görmesini engellemeye çalışıyor. Ancak mızrak çuvala sığmaz, işte biz “kral çıplak” dedik. Hem de Kral’ın çıplak olduğunu kendi ağızlarından itiraf ettirdik”

  “Ekinözü Devlet Hastanesi ve Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesi hakkındaki cevaplar beni şaşırttı. Ekinözü Devlet Hastanesi’nin bırakın Türkiye’yi, dünyada örneği yok. 10 yataklı sağlık ocağından bozma devlet hastanesi olur mu? Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesinin Kahramanmaraş’a taşınmasını tartışılırken, dua edelim de bu hastane de Antep’e gitmesin” dedi.

  “CEVAPLAR TATMİN EDİCİ DEĞİL, YENİ SORU ÖNERGESİ VERDİM”

  Sağlık Bakanı’nın soru önergesine kaçamak cevaplar verdiğini iddia eden MHP Milletvekili PAKSOY “sorularıma tam cevap verilmemiş. Bu yüzden daha detaylı yeni bir soru önergesini TBBM Başkanlığına sundum. Sorularıma cevap geldiği takdirde millet gerçeği bütün gerçekliğiyle görecek, yok cevaplamazlarsa iddiaları kabul etmiş sayılacaklar” dedi.

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

  Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


  Mehmet Akif PAKSOY
  Kahramanmaraş Milletvekili


  7/17638 sıra sayılı soru önergem tam olarak cevaplandırılmadığından tekrar sorulması ile bazı ilave hususların açıklığa kavuşturulması lüzumu doğmuştur. Bu kapsamda;

  1) Soru önergeme verilen cevapta, “Bakanlığınız kararıyla hastaneye dönüştürülen Ekinözü Sağlık Ocağı’nın daha büyük ve daha donanımlı bir hastaneye dönüştürülmeyeceği, ileri düzey sağlık hizmetinin Elbistan İlçesi’nden alınmasının planlandığı ve Ekinözü Devlet Hastanesinin mevcut binasının entegre hizmetlere uygun hale getirilerek hizmete devam etmesinin uygun görüldüğü” belirtilmiştir. Entegre hizmetlere uygun hale getirilmesi ibaresi genelde ve özelde Ekinözü Devlet Hastanesi için ne anlam ifade etmektedir. Bu ibare kapsamında bulunan veya alınması düşünülen başka sağlık kuruluşları var mıdır? Varsa yerleşim yerleri nüfusları ile PDC’leri ve fiziki donanımları konusunda bilgi verir misiniz?

  2) Türkiye’de 10 yataklı başka bir devlet hastanesi bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa sayısı ve hangi yerleşim birimlerinde bulunduğu konularında bilgi verir misiniz?

  3) Merkez nüfusu 5,710 toplam nüfusu 15,268 olan Ekinözü İlçemizle benzer nüfusa sahip olan ilçelerimizin hangilerinde (kaç tanesinde) 10 yataklı hastane bulunmaktadır? İleri düzey sağlık hizmetlerinin sunumu bakımından bir başka ilçe veya yerleşim merkezine 20 km civarındaki yakınlık diğer yerleşim birimleri için de kıstas kabul edilmekte midir? Edilmekteyse uzaklık kıstası ile bu yerleşim yerlerinin hangileri olduğu ve nüfusları hakkında bilgi verir misiniz?

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

  Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


  Mehmet Akif PAKSOY
  Kahramanmaraş Milletvekili


  7/17638 sıra sayılı soru önergem tam olarak cevaplandırılmadığından tekrar sorulması ile bazı ilave hususların açıklığa kavuşturulması lüzumu doğmuştur. Bu kapsamda;

  1) Soru önergeme verilen cevapta, “Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesindeki Fizik Tedavi Hastanesinin nitelikli hale getirilerek sağlık hizmeti verilmeye devam edileceği” belirtilmektedir. Nitelikli hale getirilme ifadesi; personel, yatak sayısı, bina modernizasyonu veya yeni bina vb. tanımların hangisini veya hangilerini ihtiva etmektedir. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

  2) İlerleyen süreçte Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesinin Bakanlığınız politikaları çerçevesinde kapatılarak Kahramanmaraş veya Gaziantep’e taşınması yönünde bir planlamanız veya düşünceniz var mıdır? Varsa bu konuda süre ve gerekçeniz açısından açıklama yapar mısınız?

  3) Bakanlığınızca tespit edilen 29 sağlık bölgesi hangileridir? Bu bölge merkezlerinin tespitindeki kriterler nelerdir? Bahse konu sağlık bölge merkezleri tek taraflı olarak Bakanlığınızca mı, yoksa ilgili kurumların (hangileri) görüş ve onayları da alınarak mı tespit edilmiştir? Bu merkezler arasında Kahramanmaraş ili bulunmakta mıdır? Bulunmamaktaysa gerekçelerini açıklar mısınız?

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

  Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


  Mehmet Akif PAKSOY
  Kahramanmaraş Milletvekili


  7/17638 sıra sayılı soru önergem tam olarak cevaplandırılmadığından tekrar sorulması ile bazı ilave hususların açıklığa kavuşturulması lüzumu doğmuştur. Bu kapsamda;

  1) Seçim bölgem Kahramanmaraş İlinde halen yapımı devam eden 400 yataklı “Bölge Hastanesi”nin Eğitim Araştırma Hastanesi statüsünde olacak mıdır? Olmayacaksa gerekçelerinizi açıklar mısınız?

  2) Eğitim ve araştırma hastanesi açılmasının veya mevcut bir hastanenin bu statüye dönüştürülmesinin kıstası nedir? Halen 81 İl baz alınarak Bakanlığınıza bağlı kaç eğitim ve araştırma hastanesi bulunmaktadır? Bu hastanelerin bulundukları iller ve isimlerini açıklar mısınız?
  3) Anılan hastanenin 2011 yılının ilk yarısında faaliyete geçeceği belirtilmiştir. Bu konuda 2011 yılının ilk yarısı için planlanmış bir tarih var mıdır? Hastanenin ihale sözleşmesinde öngörülen bitim tarihi nedir? Hastanenin öngörülen sürede bitirilememesinin sebebi ile bu sebepten yükleniciye veya denetim unsurlarına herhangi bir idari veya cezai yaptırım uygulanıp uygulanmadığı ile uygulanmamışsa gerekçelerinizi açıklar mısınız?

  4) Partinize mensup bir (Kahramanmaraş) Milletvekilinin söz konusu hastanenin bir “kampüs” şeklinde inşa edileceğine dair beyanları defaetle yerel medyada yer almıştır. Sayın Milletvekili “…Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile uzun zamandır görüşüyoruz. Kendisi burasının sağlık kampüsü haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda gerekli fizibilite çalışmaları sona erdi. Projeler hazırlandı ve ana unsur 400 Yataklı Bölge Hastanesi olmak üzere hemen yanına fizik tedavi, kalp damar, onkoloji, ruh sağlığı hastanelerinin yapılmasına karar verildi. Bunların tamamı ise bin yataklı olacağını” beyan etmiştir. Bu ifadenin doğruluk derecesi nedir?

  5) Ayrıca, Sayın Milletvekilinin beyanı doğrultusunda anılan Bölge Hastanesiyle birlikte; Onkoloji, Fizik Tedavi ve Kalp Damar hastaneleri kurulacak mıdır? Kurulacaksa ne zaman kurulacağı ve kaç yataklı olacağı, kurulmayacaksa gerekçeleriniz hususunda açıklama yapar mısınız?
  6) Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinin kurulması ile ilgili Bakanlığınızca “… gerekli kapasitenin ayrı hastane binaları olarak yapılmasından vazgeçilerek genel hastanelerin içinde oluşturulmasına karar verildiği” belirtilmiştir. Netice itibariyle Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kesin olarak ayrı bir hastane olarak kurulmayacak mıdır?

  7) Hastanenin tüm bölümleri için öngörülen Bakanlığınız planlamasını, personel sayısı ve fiziki mekân bakımlarından açıklar mısınız?" (www.kanal46.com)
  Etiketler : Değişen, Hamam, Sadece,
  10387  kez okundu.

  Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yazan Siz Olun !

  Yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan; küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. Detaylı bilgi için Gizlilik Kurallarını okuyun

  Yorum Yazın  Yandaki kutuya güvenlik kodunu giriniz  • Google+
  • fb
  • tw
  • yt
  • rss
  Gizlilik Kuralları

  UYARI !
  Internet sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. Ancak; internet ortamında ise kaynak gösterilmek koşuluyla yeniden yayımlanabilir.


  Telefon & Fax : +90 (344) 235 0643

  kanal46.com aa  iha abonesidir.