PRESTİJ STONE 728x90

Bizi Takip Edin!

KANAL46

İşte!. Kahramanmaraş'ın 1/5000’lik planı!

www.kanal46.com olarak, Kahramanmaraş'ın 1/5000’lik planlarını şeffaflığı sağlamak adına sizler için bugünden itibaren internet ortamında paylaşıyoruz.
fb-share
 • Yazdırılabilir Sayfa
 • 29.04.2013 12:21 Tarihinde Eklendi.  Kategori : GÜNCEL.

  www.kanal46.com olarak, Kahramanmaraş'ın 1/5000’lik planlarını şeffaflığı sağlamak adına sizler için bugünden itibaren internet ortamında paylaşıyoruz.

  Çok kısa süre askıda tutulan ve sonrasında sır gibi saklanan planlarda Kahramanmaraş'ın 50 yıllık geleceğine yön veriliyor. Emlak sahiplerinin ve yatırımcıların da bu planları görüp, gelecek planlarını buna göre yapmasının önünü açıyoruz.

  Kahramanmaraşlılardan ricamız planlarla ilgili BİMER Başbakanlık ve DDK Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıklara şikâyetçi olmamaları. Ayrıca planla ilgili dava açmamaları.

  Çünkü uzayacak süreç Kahramanmaraş'ın gelecek 50 yıldaki gelişimine zarar verir.

  Kahramanmaraş’ın 1/5 binlik planı ile ilgili TMMOB çatısı altındaki odalar ve temsilcilerin inceleyerek hazırladığı raporu ise sizlerin takdirine sunuyoruz.

   

  1/5000’LİK PLANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

  PLAN HAKKINDA TMMOB-KAHRAMANMARAŞ RAPORU

  ULAŞIM

  1/5000 imar planında ulaşım ile ilgili tespit edilen teknik konular:

  • YENİ DOĞU BATI ÇEVRE YOLU:
   • Kentimizin Kayseri ve Gaziantep ile bağlantısını sağlayan, mevcut doğu ve batı çevre yollarına alternatif olarak düşünülen, Ağacalı kavşağı ile Havaalanı kavşağını birbirine bağlayan yeni bir çevre yolunun planlandığı görülmektedir. Planlanan bu yolun kesiti Ağacalı kavşağında 40 metre ile başlayıp birkaç km sonra 50 metreye çıkarak havaalanı kavşağına bağlanmaktadır. Mevcut doğu- batı çevre yolunun bile en kesitinin 55 metre olduğunu  ve ayrıca yolun her iki tarafında da servis yollarının var olduğunu göz önüne alacak olursak yeni planlanan yolun kesitinin en az mevcut yol kadar olması ve bu en kesitinin yolun başından sonuna kadar sabit olarak devam etmesi gerekmektedir.
   • Yeni planlanan bu alternatif çevre yolunun havaalanı kavşağına yaklaştığı bölgede “S” hareketleri tespit edilmiş olup kavşak bağlantısının çözülmediği ve bu nedenle Gaziantep çevre yolundan gelip Adana çevre yoluna katılamadığı tespit edilmiştir.
   • Çevre yollarının güvenli bir şekilde hizmet verebilmeleri için doğrultularının ve en kesitlerinin sürekli olması ve trafik akışının kesintiye uğratılmadan serbest katılımların sağlanması esastır. Yeni planlanan çevre yolları da bu esaslara uygun olmalıdır.  
  • YENİ KUZEY YOLU
   • Kentimizin kuzeyinde yer alan mevcut çevre yoluna alternatif olarak daha kuzeyde, Çamlık tabir edilen bölgeden başlayıp kuzeybatıya doğru devam edip TOKİ binalarının kuzeyinden ilerleyen yeni bir yol planlanmıştır. Planlanan bu yolun en kesiti 25 metredir. Mevcut çevre yolunun en kesiti 35 metre iken yeni planlanan yolun kesitinin en az mevcut yol kadar olması gerekmektedir. Ayrıca güzergâhın geçeceği bölgede özellikle Çamlık bağlantısının olduğu kısımda arazi yapısının engebeli olduğu dikkate alınmalıdır. Bu yolun batı kısmındaki bağlantı noktasında ise kavşak dahi bulunmamakta kent içerisindeki bir caddeye T şeklinde bağlanmaktadır. Şehrin Kuzey bölgesi için hayati önem arz eden bu çevre yolunun başlangıç ve bitiş bağlantı noktalarının yeniden ele alınıp ileride oluşabilecek sıkıntılar planlama aşamasında öngörülüp çözümler getirilmelidir.
  • TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ VE RAYLI ULAŞIM

   • Toplu taşıma ve özellikle raylı ulaşım sistemleri bu ölçekte mutlaka planlanmalıdır. Günümüzde eksikliği hissedilmese bile ileriki yıllarda bu ihtiyacın ciddi boyutlara ulaşacağı öngörülerek nazım imar planında toplu ulaşım sistemleri ve özellikle raylı sistem güzergahları planlanmalıdır. Aksi takdirde ileride ortaya çıkacak talepleri karşılayabilmek için mevcut yolları daraltmak ya da tren yollarını yukarıdan taşımak gibi ciddi maliyetlerle karşılaşacağı aşikardır. Yeni planlanan bölgeler, Fatmalı Önsen bölgesi, Organize Sanayi, KSÜ Avşar kampüsü, konut dışı kentsel çalışma alanları, Otogar, Havaalanı, KSÜ Ferhuş Kampüsü, Necip Fazıl Şehir Hastanesini birbirine ve kent içi ulaşım akslarına bağlayacak entegre toplu taşıma sistemleri oluşturulmalıdır.
  • OTOPARK İHTİYACI

   • Günümüzde ileri boyutlara ulaşan otopark sorunun çözümü adına özellikle hastane, otel gibi ciddi otopark gerektiren yapılar için otoparkları parselinde ya da yakın parsellerde çözme zorunluluğu getirilmelidir. Aynı şekilde ana arterlerde bulunan Kamu Binalarının otopark yoğunluğu da düşünülerek bu tip yapıların ya arka parsellerde çözülmesi ya da yeterli otopark ihtiyacına cevap verebilecek şekilde planlanması gerekmektedir.  Kapalı otopark (ticari otoparklar da dahil ) otopark yapımının mümkün olabilmesi için otopark alanları TAKS-KAKS hesaplarına dahil edilmemelidir. Kent merkezlerinde otopark ihtiyacına cevap verecek alanlar planlanmalıdır.

  PLAN SINIRI DIŞI TANIMSIZ ALANLAR

  • 1/5000 İmar Planında plan sınırları dışına tanımların getirilmesi (B.A.K.D.E.A. vb.) plan tekniği açısından sakıncalı görülmüştür.
  • Bununla birlikte kentin kuzeyindeki orman sınırına kadar alanlarda yapılaşmaya uygun bölgelerin plan sınırı içerisine alınması gerekmektedir.

  DOP PAYLAŞIMLARI

  • Planda kamu kullanımı için ayrılan alanlarla prestijli bölge olarak belirlenen yerlerin imar uygulama sınırları gözetilerek hakkaniyetli paylaşımı için 1/1000’lik planlarda belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde DOP kesintileri sürecinde haksız dağılımların oluşabileceği görülmektedir.

  YEŞİL ALAN KULLANIMLARI

  • 1/5000 İmar Planı vizyonu açısından bakıldığında, kentin ihtiyacı olan kompleks spor alanları ve geniş rekreasyon alanları için parçalı yeşil alan kullanımı yerine bunların oluşturacağı geniş, süreklilik arz eden ve birçok etkinliğin düzenlenebileceği yeşil alan kullanımlarına imkan verilmelidir. Benzer şekilde kompleks spor tesislerinin yer alabileceği, sosyal tesislerle bağlantı sağlanabilecek kamusal alanların da bu bağlamda ele alınması ve plana işlenmesi uygun olacaktır. Yeşil alanlarda aktif ticari ve sosyal kullanımlar için kısmen yapılaşmalara olanak sağlanmalıdır. Kentin nefes alabilmesi için yeşil kuşaklar ile yapılaşma sınırları belirlenmelidir. Yeşil alanlar mahalleler bazında TAKS-KAKS oranları da göz önüne alınarak planlanmalı, yapılaşma parsellerinden kalan alanlar olarak değerlendirilmemelidir. Mahalle parkları, bölge parkları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, günübirlik piknik alanları, karavan alanları, kültür parklar, sosyal faaliyetlerin yapılabileceği meydanlar vb. için geniş meydanlar planlanmalıdır. Yeşil alanlar yürüme mesafeleri,  motorlu ve motorsuz araçlarla ulaşım mesafelerine ve planlama kriterlerine göre planlanmalıdır.

  EĞİTİM ALANLARI

  • Günümüz eğitim sektörünün sunduğu imkanları, ihtiyaçları ve hali hazırda devletin kampüs oluşumlarına teşvik ettiği göz önüne alındığında,  planlanan eğitim alanlarının bir araya getirilmesi ve genişletilmesiyle kampüs alanlarının oluşumuna imkan verecek şekilde planlanması gerektiği görülmüştür.

  SPOR ALANLARI

  • Sporun tabana yaygınlaştırılması ve her yaşta spor yapılabilmesini sağlamaya yönelik (obezite ile mücadele programına destek amaçlı) toplumun ihtiyacını karşılayacak miktarda spor alanlarının dengeli bir dağılımla planlanması ayrıca daha geniş organizasyonların yapılabileceği yeterli otopark alanlarıyla birlikte-daha kapsamlı spor alanları düzenlenmesi uygun olacaktır. Bireysel ya da takım oyunlarının yapılabileceği spor alanları yanında, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarının ana ve ara akslar üzerinde planlaması yapılmalıdır.

  ALIÇSEKİSİ BÖLGESİ

  • Yeni imara açılan Alıç Sekisi bölgesinin cazibe merkezi olabilmesi için kentin batı bölgesine tanınan imar avantajlarının bu bölgede de uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu bölgede merkezi kampüs mantığında eğitim, sosyal ve spor alanları planlanmalıdır.

  ÜNGÜT BÖLGESİ

  • Şehrin batı gelişme ve cazibe bölgesi Üngüt köyü kuzeyi ‘’Ramada Oteli-Yeni Adliye-Yanık Petrol’’ aksında yer alan ana bulvar kenarında yüksek bloklar oluşmuş, kuzeyde yer alan bölgede az yoğunlukta ve düşük katlı yapılaşma öngörülmüştür. Bu şekildeki emsal yoğunluk farklarının giderilmesi hususu dikkate alınmalıdır. 

  SU İLE TEMAS - Barajlar

  • Dünyanın en büyük su havzalarından birine sahip olan kentimizin su ile temasının istenilen seviyede olmadığı aşikardır. Plan sınırlarının şehrin batısında yer alan Sır Barajı’na kadar genişletilerek şehrin su ile temasının sağlanabileceği alanlar oluşturulmalıdır.sır barajının sol sahilinin (önsen, fatmalı. vs.) bir köprü ile kentin iki katlı nitelikli yapılaşmasına uygun şekilde imara açılması dikkate alınmalıdır.  Suya dayalı rekreasyon alanları ile kentin içinden geçen sulama kanalı çevresi yeşil alan olarak kullanılmalı, hatta yer yer cep göller oluşturulmalı, baraj gölü ise açık yeşil alanlar ile entegre değerlendirilmelidir.

  İMAR UYGULAMALARI

  Halihazırdaki imar planına baktığımızda komşu imar adaları arasında yoğunluk ve nizam farklılıklarının olduğunu görmekteyiz. Hazırlanan nazım imar planında bu tür farklılıkların ortadan kaldırılarak birbirine komşu imar adalarında aynı yoğunluk ve nizamların uygulanması sağlanmalıdır.

  • K1 ve M düzeni gibi nizamların kısmı tadilat uygulamalarıyla değil de; caddelerdeki genel siluetindeki bütünlüğün sağlanması adına öngörülen arterlerin belirlenerek bu arterlerin tamamında bu nizamların uygulanması plana işlenmelidir.
  • Serbest kat uygulaması getirilerek gerekli çekme mesafeleri sağlandığında yoğunluğun sabit kalma şartıyla kat sınırlaması kaldırılmalıdır. Bu sayede parsellerdeki yeşil alan oranı artarak yaşayan çevre oluşacaktır.
  • Revizyon plan notlarındaki uygulamaların nazım imar planının genelinde uygulanması gerekmektedir.

  YENİ KENT MERKEZLERİ

  • Nazım imar planında Büyükşehir olan Belediyemizin merkezde oluşacak ilçeleri için idari ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmadığı görülmektedir. Kentin omurgasını oluşturacak bu merkezi donatı alanlarının kampüs mantığıyla düşünülerek planlaması yapılmalıdır.

  KUŞAKLAMA KANALI

  • Şehrimizin kuzeyinde DSİ tarafından planlanan kuşaklama kanalı dikkate alınarak aşırı yağışlardan dolayı olası afetler için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

  TURİZM

  • 1/100000 kent planında yapılması öngörülen ve Kahramanmaraş’ımızın sahip olduğu doğal güzelliklerin kullanımı açısından planlamada turizm konusunun da etkin bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir.

  AFET SONRASI İLK YARDIM ZONLARI

  • Deprem, sel baskını, fırtına vb. gibi doğal afetler sonrasında ilk yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan alanlar düşünülmemiştir. Bu alanlar için yeşil alanlar daha geniş planlanmalıdır. Afetten zarar gören yerlere ulaşımı sağlamak anlamında ana akslarda yüksek yapılaşma olmamalıdır. Alt yapı hizmetlerinin tamamı ilgili kuruluşlarla koordineli çalışılarak galeri sistemleri ile yer altına taşınacak şekilde planlanmalıdır.

  KENTGES (Kentsel Gelişim Stratejisi)

  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Mart 2010 tarihinde yayınladığı 150’den fazla kurum ve kuruluş, 500’den fazla uzmanın katılımıyla 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’nın plan hükümleri yazılırken dikkate alınmadığı görülmüştür. Bu eylem planında yerel yönetimlerin göz önüne alması gereken konular açık ve net olarak ifade edilmiş ve planlamanın hangi aşamasında neler yapılacağı, nelere dikkat edileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, 2009’da yapılan Kentleşme Şurası’nda Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım Komisyonu ve İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme Raporlarında ifade edilmiştir. Bunların yanında Temmuz 2010’da yayınlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2020) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilmiştir.

  SANAYİ  ve ORGANİZE  SANAYİ BÖLGESİ

  • Bir sanayi kenti  olan Kahramanmaraş'ın sanayicilerine, en mümbit tarım arazilerinin yerine zemini uygun organize sanayi bölgeleri önerilmelidir.

  Halihazırda sanayi, ticaret ve depolama alanı olarak belirlenmiş imar parsellerinde sıklıkla tadil edilen yükseklik ve yoğunluk kavramları yeniden gözden geçirilmelidir.

  MEZARLIK ALANI

  • Tarihi Kılavuzlu köprüsü yakınındaki baraj ve nehir manzaralı mezarlık alanı tamda sportif faaliyetlerin eğlence dinlencenin olabileceği alandadır. Yerinin gözden geçirilmesi esastır.

   

  TMMOB Mimarlar Odası
  Kahramanmaraş Şube Başkanı
  Mehmet Enver ERDAL

  TMMOB İl Kordinasyon Kurulu Başkanı
  Ziraat Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş Şube
  Yusuf TEMİZKAN

  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  Bahattin UYLUKÇU


  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  ŞenerYENER

  TMMOB Makine Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  H. Ali ÖZAL

  TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  Alpagu İLTER


  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  Mehmet KURUÇAY

  TMMOB Şehir Plancıları Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcilisi
  Sedat TACER

  TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcilisi
  Alahaddin ORUÇ

  TMMOB Orman Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  Osman ARICI

  TMMOB Harita Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  Serdar ERAYMAN

  TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
  Kahramanmaraş İl Temsilcisi
  Şükrü KAYIRAN
    

  1/5000’LİK PLANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

  (www.kanal46.com-ÖZEL)

  Etiketler : Kahramanmaraş, Planı, İşte,
  89628  kez okundu.

  Benzer Haberler


  BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

  15.01.2014 11:42
  yapilan planlar gercek anlamda sacma
  yapilan planlar gercek anlamda sacma insanlarin arazi degerini dusurerek onlari magdur birakiyorsunuz bu yapilan haksizligi en kisa surede duzeltilmesini istiyoruz kilavuzluya belediye olarak 11 kat apartman yapiyorsunuz fakat kisiye ozel alana gelince 3 kat veriyorsunuz bu haksiz yapilan planin duzeltilmesini istiyoruz .
  14.12.2013 12:46
  Bu plan saçmalığı ve yaptığınız
  Bu plan saçmalığı ve yaptığınız ..n dolayı sizlere oy vermiyoruz. Bu seçimde AKP kaybedecek Kahramanmaraş'ta. İşte o zaman sizleri göreceğiz.
  29.04.2013 16:10
  Böyle Başkan seçenlere, böyle Plan Müstehak !!!!!
  Haberin altındaki mühendislere bir kez danışmadan, askıya bilem asmadan plan yapan belediyeyi kınıyorum. Fakar eczacıdan başkan seçen millete müstehak kardeşim. Geçen gün bir arkadaş başkanı biz seçmedik ki bir kaç kodaman seçti, bizede seçiyormuşuz gibi yaptırdılar dedi. Durdum düşündüm adam haklı, planda da çedene gibi yerleri kodaman abilerim kapmışlar. Helal olsun ne diyeyim, bu kadar işi başaran adamı takdir ederim. Kolay mı o kadar rantı elde edecek işleri organize etmek. Bu dünyada gözü doymayanın, gözünü yarın defnederken bir avuç toprak doyurur ama benden söylemesi millet !!!
  Yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan; küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. Detaylı bilgi için Gizlilik Kurallarını okuyun

  Yorum Yazın  Yandaki kutuya güvenlik kodunu giriniz  • Google+
  • fb
  • tw
  • yt
  • rss
  Gizlilik Kuralları

  UYARI !
  Internet sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. Ancak; internet ortamında ise kaynak gösterilmek koşuluyla yeniden yayımlanabilir.


  Telefon & Fax : +90 (344) 235 0643

  kanal46.com aa  iha abonesidir.