PRESTİJ STONE 728x90

Bizi Takip Edin!

Kent Konseyi’nin Genel Kurul’u toplandı…

Kahramanmaraş Kent Konseyi (KKK) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10:00'da Belediye Meclis Salonunda yapıldı.
fb-share
 • Yazdırılabilir Sayfa
 • 28.01.2013 14:21 Tarihinde Eklendi.  Kategori : YAŞAM.
  Kent Konseyi’nin Genel Kurul’u toplandı…
  KKK BAŞKANI ZEYNE ARIKAN
  Kent Konseyi’nin Genel Kurul’u toplandı…
  Kent Konseyi’nin Genel Kurul’u toplandı…
  Kent Konseyi’nin Genel Kurul’u toplandı…
  Kent Konseyi’nin Genel Kurul’u toplandı…
  BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA POYRAZ
  Kent Konseyi’nin Genel Kurul’u toplandı…

  Kahramanmaraş Kent Konseyi (KKK) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10:00'da Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

  Seçimsiz Genel kurul toplantısının tutanaklarının yazımı için iki kâtip üyenin seçildiği toplantının açılış konuşmasını KKK Başkanı Zeynep Arıkan yaptı. 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını gözüne kestirmesi nedeni ile son günlerde tanıtım ve propaganda çalışmalarına büyük ağırlık veren Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz’ın adeta ‘İcraatın İçinden’ programına dönüşen sunumunun ardından Kent Konseyi’nin faaliyet raporunun sunumu yapıldı. 

  Kahramanmaraş Kent Konseyi Dönem Başkanlığında yapılacak faaliyetlerin de ele alındığı genel kurul toplantısı dilek ve temenniler ile son buldu. Genel Kurul toplantısını basından sadece Kanal 46, Kimlik, Havadis Maraş, Aksu TV ve Manşet takip etti.

  HABERİN DETAYI:

  KENT KONSEYİ GENEL KURULU 'POYRAZ ŞOV'A DÖNDÜ...

  Kahramanmaraş Kent Konseyinin 11 . olağan genel kurulunun hafta sonundaki toplantısına Belediye Başkanı Mustafa Poyraz damgasını vurdu, anlatımı ve gösterimi ile adeta şov ve gövde gösterisi yaptı.

  Kent Konseyi Genel Sekreteri Tuncay Kazancı’nın sunumu ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası, divan seçimine geçildi. Çokluğun onayı ile Divan Başkanlığına Tes-İş Şube Başkanı Ömer Lütfi Ergin getirilirken, yardımcılıklarına ise Mehmet Geçkil ve Oya Tanrıverdi seçildiler.

  Kent Konseyinin 11. Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yapan Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan, genel kurulun hayırlara vesile olması temennisiyle konuklara “hoş geldiniz” dedi, tüm kurullarında ve toplantılarında yaptığı gibi tekrar olması hasebi ile Kent Konseyinin yasada belirtilen tanımı ile sözlerine başladı.

  KKK BAŞKANI ZEYNEP ARIKAN’IN KONUŞMASI:

  “Kahramanmaraş Kent Konseyi'nin 11 . olağan genel kurulunun hayırlara vesile olması temennisiyle. Hoş geldiniz diyor selam ve saygılarımı sunuyorum. Tüm kurullarımızda ve toplantılarımızda yaptığımız gibi tekrar olması hasebi ile kent konseyinin yasada belirtilen tanımı ile sözlerime başlamak istiyorum Kent konseyleri kent yaşamında , kent vizyonun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması sürdürebilir kalkınma çevreye duyarlılık sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık hesap sorma ve hesap verme katılım yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan organlardır .

   Yinede yasada belirtilen görevleri ise kısaca yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını Hemşerilik hukukunun ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini çok ortaklı ve aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak, kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir akım oluşturmasında katkıda bulunmak , yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek ,kentin kimliğine ilişkin tarihi kültürel doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek , kent kaynaklarının etkili verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak , sürdürebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, sivil toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak ,çocukların gençlerin kadınların ve engellerin toplumu da ki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak.

  Evet değerli genel kurul üyeleri yasada belirtilen amaç ve görevler aynen bu şekilde...

  İşte Kahramanmaraş Kent Konseyi hem yasanın belirlediği görevleri yerine getirmek hem de beklentileri yerine getirmek adına gerçekten olağan üstü gayret ve çalışma ortaya koyarak Türkiye genelinde örnek kent konseylerinden biri olmuştur. Bizim amacımız ve misyonumuz sivil anayasa , sivil demokrasi, sivil hareket, sivil inisiyatif gibi kavramların her geçen gün öneminin arttığı günümüzde sivil toplum hareketlerinin ve dolayısıyla sivil toplum kuruşlarının ortak paydası ve somut sesi olmaktır. Seçilmiş ve atanmış idarecilerle sivil toplumun ortak bir yönetişim anlayışınla yaşadıkları şehrin yönetiminde rol almalarını sağlamak bu bağlamda fikir alış verişinde bulunmak sorunları dile getirmek , kamuoyu oluşturmak herkesi bir şekilde yönetime dahil ederek fertleri sorunlu ve bilinçli bireyler haline getirmek her ne kadar proje üretmek ve projeleri hayata geçirmek asli görev olmasa da bunlara katkı sağlamak destek olmak bir nevi koordinatörlük yapmakta kent konseyimizin amaçlarındandır.

  Evet değerli genel kurul üyelerimiz, tabiri caizse emek harcanmadan yemek olmuyor. Ya da böyle yapılan yemek tad vermiyor. Sizlerinde çok iyi bildiği gibi yıllardır hepiniz bulunduğunuz tüm görevlerde ve konumlarda büyük emekler harcayıp fedakarlık gösterip ekip ruhuna inanarak istikrarlı bir şekilde sabır ve sebat göstererek çalışıyorsunuz . Aynı çalışmayı bizlerde yürütme kurulu arkadaşlarımızla Kahramanmaraş kent konseyi için gösterdik ve bunun neticesinde kent konseylerinin mevcut durumuna bakarsak Kahramanmaraş kent konseyi tüm Türkiye genelindeki en başarılı kent konseylerinden bir i haline gelmiştir. Ama buda bize yetmiyor. Bu zeminde olabilecek en üst seviyeye taşıdığımız , şehrimiz için gerçek bir lobi faaliyetinde bulunacağımız ve bir prestij olacağına inandığımız Kahramanmaraş adını bu bir yıl boyunca tüm Türkiye genelinde duyuracak konumdayız. Bu hepimiz için bir gurur kaynağıdır . elbette bu görevi nedensiz almadık . geçtiğimiz üç yıllık dönemde Türkiye kent konseyleri iş birliği ve iletişim ağında söz sahibi olmak ve bu birliğin karar mekanizmasında yer almak ve nihayetinde yoğun emek ve öz verimizin her şeyden önemlisi niyetimizin halis olması sonunda Allah bizlere şehrimiz adına bu onurlu görevi almayı nasip etti . işte su ağır görev ve vebali en iyi şekilde taşıma adına bu dönemi en verimli şekilde geçirmek için siz değerli genel kurul üyelerimizle bir araya gelip istişare toplantıları ve ziyaretler yaparak kent konseyimiz ve şehrimiz için nelere yapabilir izi konuşmak istiyoruz bu amaç doğrultusunda hareket etmek isteyen üyelerimizle bir araya gelmek en büyük arzumuz.

  Sevgili misafirler bildiğiniz gibi ülkemizde 2003 yılından itibaren yerel yönetim alanında önemli reform adımları atıldı . Yeni mevzuat yerel yönetimlerde stratejik yönetim kavramını gündeme getirmiş ve yerel yönetimler 2006 yılından itibaren stratejik planlar hazırlamaya başlamışlarıdır Stratejik planların katılımcı yöntemlerle belirlenmesi hazırlanması ve yerel karar alma süreçlerinde sivil toplumun yani sizlerin etkin biçimde katılması amacıyla yerel katılım mekanizmaları güçlendirilmiş ve belediyelerde kent konseyleri kurulması zorunlu hale getirmiştir.Yerel yönetimlerin kent konseylerinin mahalle muhtarlarının ve sivil toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeye ve böylece içeriği daha gelişkin stratejik palanlar doğrultusunda yerel hizmetlerin daha etkin ve verimli sağlanmasını yerel yönetimlerde hesap verirliği sağlamaktadır

  Bu bağlamda iç işleri bakanlığı tarafından katılım öncesi mali yardım aracı 2008 Türkiye ulusal programı kapsamında Avrupa birliği ve Türkiye cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülmekte olan Kahramanmaraş valiliği Kahramanmaraş belediyesi ortaklığı ile başlatılan stratejik yerel yönetişim koordinatörlüğünü de Kahramanmaraş kent konseyi yürütmektedir. Evet bizde Kahramanmaraş kent konseyi olarak bu projeyi ilgi tutarak tüm sivil toplum örgütlerinin içinde bulunacağı bir stratejik plan hazırlayacağız birazdan sizlere dağıtacağımız anketleri doldurarak önümüzdeki süreçte bu plana dahil olabilirisiniz bu hem şehrimiz için sivil toplum adına bir veri tabanı oluşturacak hem de önümüzdeki yıllarda kent konseyleri için bir yol haritası niteliği taşıyacak .

  Sizlerle son bir konuyu paylaşmak istiyorum bildiğiniz üzere geçtiğimiz aralık ayının ilk haftasın da şehrimizde gerçekleştirdiğimiz Türkiye kent konseyleri buluşmasında 4. Dönem başkanlığını devir aldı.

  Dönem başkanlığımız sürecinde bir takım ulusal çalış taylar ve yine ulusal tematik toplantılar yaparak Şehrimizin adını tüm Türkiye geneline duyurmuş olacağız aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Birliği derneğini de 7 ilin katılımı ile kurmuş bulunuyoruz.

  Derneğin ilk kongresi önümüzdeki hafta Ankara da gerçekleştirilecek ve dernek başkanlığı dönem başkanı tarafından dönüşümlü olarak yapılacak Kent konseyleri yasasının düzenlenmesi konusunda, bu noktada bizlere büyük görevler düşüyor . Bunları da yine sizlerin desteği ile gerçekleştireceğimize inanıyoruz

  Evet değerli misafirler bu uzun konuşmamı sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum ve son bir nok ta bugün burada bizleri yalnız bırakmayan aslında hiçbir zaman yalınız bırakmayan her zaman yanımızda ve arkamızda bizim başarımızın gerçek mimarı olan sayın belediye başkanımız Mustafa Poyraz’a hem yürütme kurulu üyesi arkadaşlarıma hemde sizler adına huzurunuzda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçek şu ki güçlü ve başarılı kent konseyleri arakalarında onlara güvenen ve sonsuz destek olan belediyelerle oluyor. Biz de bu şanslı kent konseylerindeniz .

  Ben birde bize gerçekten yardımcı olan daire müdürlerimize görevlilerimize ve bu tatil gününde bizlere yardımcı olan belediye personelimize şükranlarımızı sunuyor; Sizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.”

  Arıkan'ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, hizmetlerinden oluşan büyük ve uzun bir demet sundu, bunu slayt gösterileri ile süsledi, arkasından da  alkışlar aldı. Başkan Poyraz, konuşmasının ardından Adana’daki bir toplantı için salondan ayrıldı. (AJANS 46 -  www.kanal46.com)

  Etiketler : Kurul, Konseyi, Genel, Toplandı,
  19206  kez okundu.

  Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yazan Siz Olun !

  Yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan; küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. Detaylı bilgi için Gizlilik Kurallarını okuyun

  Yorum Yazın  Yandaki kutuya güvenlik kodunu giriniz  • Google+
  • fb
  • tw
  • yt
  • rss
  Gizlilik Kuralları

  UYARI !
  Internet sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. Ancak; internet ortamında ise kaynak gösterilmek koşuluyla yeniden yayımlanabilir.


  Telefon & Fax : +90 (344) 235 0643

  kanal46.com aa  iha abonesidir.