PRESTİJ STONE 728x90

Bizi Takip Edin!

Kültür varlıklarımız kayıt altına alındı

Kahramanmaraş’ta bulunan tarihi miraslarımız www.kulturvarliklari.org sitesinde yer alıyor. Kahramanmaraş’ta bulunan tarihi kültürel varlıklarımız, Kültür ve Turizm Bak
fb-share
 • Yazdırılabilir Sayfa
 • 04.01.2008 11:06 Tarihinde Eklendi.  Kategori : Eğitim-Kültür-Sanat.
  Kültür varlıklarımız kayıt altına alındı
  Kültür varlıklarımız kayıt altına alındı
  Kültür varlıklarımız kayıt altına alındı

  Kahramanmaraş’ta bulunan tarihi miraslarımız www.kulturvarliklari.org sitesinde yer alıyor. Kahramanmaraş’ta bulunan tarihi kültürel varlıklarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan veri tabanında yer alıyor.

  Türkiye’de değişik kurumlar kanuni yükümlülük gereği (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu) veya araştırma amaçlı (Türkiye Bilimler Akademisi, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları) kültür envanteri çalışmaları yapıyor.

  Ancak bu kurumların aralarında bir koordinasyon bulunmadığı için bazı işlerin mükerrer yapıldığı görüşünden hareketle “Yapılan çalışmalarda kullanılacak standartlar oluşmadığından, hazırlanan arşivler ve/veya veri tabanlarının ortak kullanımı mümkün değildi” görüşü ışığında bir veri tabanı oluşturulması kararlaştırılmıştı. 30 Aralık 2005 tarihinde imzalanan protokolle bu sakıncaları ortadan kaldıracak kurumlar arası bir koordinasyon kurulu oluşturulmdu. Kurulun, çalışmalarında internet, koordinasyonu sağlamının en önemli araçlarında biri olarak öngörüldü.

  Koordinasyon çalışmasına şu anda kültür mirası alanında faaliyet gösteren en önemli dört kurum olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu”nun katılımcı kurum olduğu çalışmada, diğer kurumların da zaman içinde bu çalışmaya katılmaları bekleniyor. Kurulun çalışmalarına TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), servis sağlayıcı olarak destek veriyor.

  KÜLTÜREL MİRAS KOORDİNASYON KURULU

  Koordinasyon Kurulu, Katılımcıların temsilcilerinden oluşurken, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili Müsteşar Yardımcısı Koordinasyon Kurulu'nun tabii üyesi ve başkanı oldu.

  Koordinasyon Kurulu Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı dışındaki bir kurumdan olmak üzere Kurul üyeleri arasından bir Başkan Vekili seçti. Kurulun sekreteryasını ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve tercihen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne mensup bir temsilci yürütüyor.

  Kurul, katılımcı kurumların envanter çalışmalarının koordinasyonu için gerekli prosedürü ve standartları belirliyor ve uygulanmasını takip ediyor. Ayrıca, kurul, kültürel miras bilgilerine sahip diğer gerçek veya tüzel kişileri protokole taraf olmak üzere katılım form'unu imzalamaya davet edebiliyor. Bu arada, kurul, uzun dönemde ortak bir "kültürel miras veri tabanı" oluşturulması için gerekli çalışmaları yaparken, bunun için projeler hazırlayıp uyguluyor. Kurul, çalışmalarında kültür varlıklarının korunmasına dair mevzuatı göz önüne alıyor.

  Türkiye’de Kültür Mirası Envanterleme Çalışmalarının Koordinasyonuna Dair Protokolün amacı, “kültür varlıklarının belgelenmesinde mükerrer işlemlerin ve kaynak israfının önlenmesi; tespit ve envanter çalışmaları yapılmış ve yapılacak kültür varlıklarına ait veri tabanlarının ve arşivlerin ortak kullanımının sağlanması” olarak belirlenirken; protokol, “yurt içinde veya yurt dışında bulunan kültürel mirasımızın tespit, korunma ve araştırılması amacıyla yapılan envanter çalışmalarına ilişkin esasları” kapsıyor.

  Protokol 30 Aralık 2005 tarihinde dönemin Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Saraç, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Engin Bermek tarafından imzalanmıştı.

  KAHRAMANMARAŞ’TAKİ KÜLTÜREL VARLIKLAR

  İmzalanan protokolün ardından oluşturulan www. www.kulturvarliklari.org sitesi ile bir veri tabanı ortaya çıktı. Bu veri tabanında Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu envanterinde bulunan kültürel varlıklara ait listeler bulunuyor. Kahramanmaraş’taki kültürel varlıklar da bu envanterde yer alırken; Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterinde 112, Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterinde 182 ve Türk Tarih Kurumu envanterinde ise 44 eser, Kahramanmaraş adına kayıt edildi.

  Buna göre; 1 bedesten, 56 cami, 1 cami-medrese, 2 cami-türbe, 1 çarşı, 6 çeşme, 9 hamam, 7 han, 1 kervansaray, 9 köprü, 1 medrese, 2 mescid, 1 mezarlık, 7 minare, 1 ribat, 7 türbe olmak üzere 112 eser Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterinde bulunuyor. 2 anıt ve abide, 57 arkeolojik sit alanı, 4 askeri alan (kale-kışla), 1 diğer (mağara), 22 dinsel (cami, türbe, minare, medrese), 2 endüstriyel ve ticari amaçlı (çeşme, dükkan), 40 halk kültürü (el sanatları vs), 5 idari (postane, hükümet, okul), 4 kalıntı, 1 kentsel sit alanı, 21 kültürel (köprü, hamam, çeşme), 2 mezar, 29 sivil mimarlık örneği olmak üzere 182 eser ise Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterinde yer alıyor. Ayrıca 1 bedesten, 28 cami, 1 çarşı, 3 çeşme, 1 dua kubbesi, 2 hamam, 2 han, 1 kapalı çarşı, 4 türbe ve 1 zaviye olmak üzere de 44 eser Türk Tarih Kurumu envanterinde bulunuyor.

  Kahramanmaraş ili envanterinde bulunan kültür miraslarının 26’sı Afşin’de, 9’u Andırın’da, 1’i Çağlayancerit’te, 1’i Ekinözü’nde, 38’i Elbistan’da, 6’sı Göksun’da, 216’sı Merkez’de, 9’u Pazarcık’ta, 7’si Türkoğlu’nda bulunuyor. Eserlerin 21’i Kahramanmaraş İl Genelini kapsarken, 4’ü de Hatay ili ile ilişkilendirildi. Kahramanmaraş adına kayıtlı kültürel miraslardan 33’ü soyut 305’i ise taşınmaz nitelikte bulunuyor.

  KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKILIYOR

  Bu arada, Kahramanmaraş’ta oluşturulan İl Turizm Konseyi’nin Eylem Planı dahilinde kültürel varlıklara sahip çıkılması kararlaştırıldı. Bu çalışma sonucunda ise Kahramanmaraş’taki üç konağın restorasyonu ve turizme kazandırılması için start verildi.

  Kahramanmaraş Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydi Küçükdağlı, kentteki 3 eski konağın onarımı için başvuru aldıklarını söyledi. Küçükdağlı, Kahramanmaraş'ta çok sayıda tescilli, tarihi ve eski yapı bulunduğunu ve bu yapıların restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı yardım yönetmeliği çerçevesinde maddi destekte bulunulduğunu belirtti.

  Tarihi evlerinin onarılmasını isteyen vatandaşların bu yönetmelik çerçevesinde kendilerine başvurabileceğini ifade eden Küçükdağlı, şu bilgileri verdi: ''2008 yılında değerlendirilecek olan projeler için 31 Ocak 2008'de başvurular sona erecek. Şimdiye kadar Gözlüklü Ali, Müftü Rafet Efendi ve Tekerekler Konağının onarılması ve korunması için başvuruda bulunuldu. Bakanlığımızca yapılacak olan nakdi yardım miktarı komisyonlar tarafından belirleniyor. Bu önemli bir fırsattır, bunu değerlendirerek kültür mirasımıza sahip çıkalım.''

  Bu arada, Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, tarihi eserlerin korunmasının kültür ve turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kahramanmaraş'taki tescilli tarihi yapılar arasında bulunan Mahmut Arifi Paşa Konağı'nın restore edilerek Etnografik Maraş Kültür Evi ve Müzesi olarak hizmete açılması için Valilik ile Belediye arasında protokol imzalandı.

  Vali Niyazi Tanılır, restorasyonuna İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin de katkıda bulunacağı Mahmut Arifi Paşa Konağı'nın Kahramanmaraş'taki tescilli 601 tarihi eserden yalnızca biri olduğunu belirtti. İldeki tarihi eserlerin korunması ve turizme kazandırılmasında devlet yanında varlıklı vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve mahalli idarelere de önemli görev düştüğünü kaydeden Tanılır, şöyle konuştu:

  ''Kahramanmaraş'ta tescilli ve tescilsiz çok sayıda tarihi eser var. Tescilli 601 tarihi eser mevcut. Vakıfların mülkiyetinde olmayan eserler bakımsız ve harap durumda. Bu eserler bizim milli kültürümüzün parçaları. Valilik olarak bu eserleri kazanmaya büyük önem veriyoruz. Tarihi eserlerimizi korumamız kültürümüz ve turizmimiz için büyük önem taşıyor.

  Tarihi eserlerimizi korumak için önümüze bir hedef koyduk. Mahmut Arifi Paşa Konağı'ndan başlayarak eserlerimize sahip çıkacağız. Bu protokolle bu çalışmayı başlatıyoruz. Bu çalışmayı devam ettirmek elbette başlamaktan çok daha önemli. Bu konuya meslek odalarımız ve işadamlarımız da el atmalı.''

  Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz da konuşmasında, Mahmut Arifi Paşa Konağı'nın restorasyonunu en kısa sürede tamamlama çabası içinde olacaklarına dikkati çekti. Mustafa Poyraz, kentteki tarihi eserleri ekonomik olanakları ölçüsünde sahiplenmeye çalıştıklarını, Mahmut Arifi Paşa Konağı'nın restorasyonunun bu alanda yürüttükleri çalışmaların son örneği olduğunu bildirdi. Vali Niyazi Tanılır ve Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, konuşmaların ardından protokolü imzaladı.

  Öte yandan; Kahramanmaraş'ta, mülkiyeti özel şahısa ait 100 yıllık tarihi konak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından satın alındı. Kahramanmaraş'ta, 1900'lü yıllarda Kuruşçu Ali Paşa tarafından Kayabaşı Mahallesi'nde yaptırılan ve 1940 yılında Kocabaş ailesi tarafından satın alınan tarihi, Kocabaşı Konağı, İl Özel İdaresi tarafından istimlak bedeli ödenerek kamulaştırıldı.

  Tarihi konak, restorasyon çalışmaları sonrasında, kültür turizmi için kullanılacak. Tarihi konağın, hangi amaçla kullanılacağına ise daha sonra karar verilecek. Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydi Küçükdağlı, yaptığı açıklamada, ''Turizm Eylem Planı'' çerçevesinde kentte bulunan tarihi konakların restorasyonuna başlandığını ifade etti.

  Küçükdağlı, Kocabaş Konağı'nın bu amaçla kamulaştırılan ilk tarihi konak özelliği taşıdığını belirtti. Küçükdağlı, tarihi konağın restorasyonunun yapılması için proje hazırlandığını, hedeflerinin kentte bulunan tarihi ve kültürel mekanları kültür turizmine kazandırmak olduğunu kaydetti.

  ASHAB-I KEHF’TE RESTORASYON DEVAM EDİYOR

  Kahramanmaraş'ın inanç turizmini geliştirmesi açısından en önemli eser olan ve Afşin ilçesi yakınlarında bulunan Eshab-ı Kehf'te, restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları Eylül 2008 tarihinde sona erecek.

  Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi Koruma Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Can, yaptığı açıklamada, ilçe açısından hayati önem taşıyan restorasyon çalışmasına gerekli katkıyı sağladıklarını ifade etti. Can, restorasyon ihalesinin tamamlanmasının ardından, Afşin'in Eshab-ı Kehf Külliyesi ile inanç turizminin önemli merkezleri arasında yerini alacağını kaydetti.

  Diğer yandan Elbistan ilçesindeki tarihi türbe ve camide restorasyon çalışmasının devam ettiği bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Himmet Baba Türbesi ve Himmet Baba Camisi aslına uygun bir şekilde restore ediliyor.

  Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda restorasyon çalışmalarına başlanılan cami ve türbedeki çalışmalar, ihale şartnamesine göre 31 Aralıkta sona erecek. Caminin duvarı ve minaresinde kullanılan beyaz taşın Şanlıurfa'dan, türbenin etrafındaki renkli taşların ise Kayseri'den getirildiği bildirildi.

  Yine Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ta bulunan Hatuniye, İklime ve Hacı Velibey camilerinde restorasyon çalışması da başlattı. Vakıflar Hatay Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, tarihi ve kültürel mekanların restorasyonunu büyük önem verdiklerini anlattı. Kahramanmaraş'ta daha önce de Ulu Cami ile Taşhan'ın restorasyonunu yaptıklarını belirten Özekinci, şu bilgiyi verdi:

  ''Vakıflar olarak, eski eserlerimizi koruma, kurtarma ve gelecek nesillere aktarma ile ilgili olarak son yıllarda büyük çalışmalarımız var. Restorasyon çalışması başlattığımız 3 cami, 2008 yılında hizmete girecek. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş'ta bulunan Taş Mescit, Arasa (Cığcığ) Cami minaresi, Boğazkesen, Çukurova ve Beyazıtlı camilerin de restorasyonu için proje hazırlandı. Bu camilerimizin de ihalesi için yakında ihale yapacağız.

  Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın tarihi ve kültürel mekanlara yakın ilgi göstermesi çok olumlu ve bizleri memnun ediyor. Vakıflar olarak gösterilen bu ilgi karşısında Kahramanmaraş'taki vakıflara ait bütün eserleri yeniden gözden geçiriyor ve onarılması gerekenleri projelendirerek ihale ediyoruz.'' (Akşam Postası) (www.kanal46.tv)

  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE KAYITLI KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ

  SIRA TÜRÜ VARLIK ADI ALT TÜRÜ İLÇE

  1/112 TAŞINMAZ ŞIH SULTAN ( ŞEYH TURAN ) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  2/112 TAŞINMAZ DİVANLI ( AHMET PAŞA ) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  3/112 TAŞINMAZ CEYHAN CAMİİ ( ELBİSTAN) CAMİ ELBİSTAN
  4/112 TAŞINMAZ BEYAZIT CAMİİ MİNARESİ MİNARE MERKEZ
  5/112 TAŞINMAZ KEZİBAN CAMİİ CAMİ ÇAĞLIYANCERİT
  6/112 TAŞINMAZ ULU ( BÜYÜK) CAMİİ ( GÖKSUN ) CAMİ GÖKSUN
  7/112 TAŞINMAZ ARASA ( ÇIĞ ÇIĞ ) CAMİİ MİNARESİ MİNARE MERKEZ
  8/112 TAŞINMAZ ÇARŞI ( CAMİİ ATİK - ALAÜDDEVLE ) CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  9/112 TAŞINMAZ İKLİME HATUN ( ÖDERGİCİ- ÜDÜRGÜCÜ ) MESCİDİ MESCİD MERKEZ
  10/112 TAŞINMAZ HİMMET BABA CAMİİ VE TÜRBESİ CAMİ - TÜRBE ELBİSTAN
  11/112 TAŞINMAZ ACEMLİ ( İSKENDER BEY- ŞEHİT EVLİYA) CAMİİ VE MEDRESESİ CAMİ - MEDRESE MERKEZ
  12/112 TAŞINMAZ HAZNEDARLI ( ALİ AĞA ) CAMİİ MİNARESİ MİNARE MERKEZ
  13/112 TAŞINMAZ DURAKLI ( ALİ BEY) CAMİİ MİNARESİ MİNARE MERKEZ
  14/112 TAŞINMAZ ÇINARLI ( BEKUTİYE-DEDE MEHMET) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  15/112 TAŞINMAZ BEY CAMİİ CAMİ MERKEZ
  16/112 TAŞINMAZ TAŞ HAN HAN MERKEZ
  17/112 TAŞINMAZ NUH CAMİİ CAMİ MERKEZ
  18/112 TAŞINMAZ DEVECİLİ CAMİİ CAMİ MERKEZ
  19/112 TAŞINMAZ SARAÇHANE CAMİİ ( KAHRAMANMARAŞ ) CAMİ MERKEZ
  20/112 TAŞINMAZ HATUNİYE ( ŞEMS HATUN) CAMİİ VE TÜRBE CAMİ - TÜRBE MERKEZ
  21/112 TAŞINMAZ SARAYALTI CAMİ MİNARESİ MİNARE MERKEZ
  22/112 TAŞINMAZ ŞEKERLİ CAMİİ CAMİ MERKEZ
  23/112 TAŞINMAZ TAŞ MEDRESE ( KAHRAMANMARAŞ ) MEDRESE MERKEZ
  24/112 TAŞINMAZ PINARBAŞI CAMİİ ( MARAŞ) CAMİ MERKEZ
  25/112 TAŞINMAZ ULU CAMİİ ( KAHRAMANMARAŞ ) CAMİ MERKEZ
  26/112 TAŞINMAZ ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİNDE KERVANSARAY KERVANSARAY AFŞİN
  27/112 TAŞINMAZ PAŞA HAMAMI ( MARAŞ ) HAMAM MERKEZ
  28/112 TAŞINMAZ PİR ALİ CAMİİ MİNARESİ MİNARE AFŞİN
  29/112 TAŞINMAZ ULU CAMİİ ( ELBİSTAN ) CAMİ ELBİSTAN
  30/112 TAŞINMAZ KÜMBET CAMİİ CAMİ MERKEZ
  31/112 TAŞINMAZ ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİNDE RİBAT RİBAT AFŞİN
  32/112 TAŞINMAZ ESKİ CAMİİ ( ANDIRIN) CAMİ ANDIRIN
  33/112 TAŞINMAZ ÇUKUROBA ( HACI HÜSEYİN EFENDİ) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  34/112 TAŞINMAZ KAYABAŞI CAMİİ ( K.MARAŞ ) CAMİ MERKEZ
  35/112 TAŞINMAZ MAĞARALI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  36/112 TAŞINMAZ KÜÇÜK ÇAVUŞLU ( RASTABİYE) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  37/112 TAŞINMAZ ÇARŞIBAŞI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  38/112 TAŞINMAZ YUMBABA TÜRBESİ TÜRBE MERKEZ
  39/112 TAŞINMAZ BOĞAZKESEN ( EKMEKÇİ HACI ALİ AĞA) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  40/112 TAŞINMAZ ISA DİVANLI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  41/112 TAŞINMAZ HAYDARLI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  42/112 TAŞINMAZ HACI VELİ BEY CAMİİ CAMİ MERKEZ
  43/112 TAŞINMAZ KAZANCI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  44/112 TAŞINMAZ SALAHİYE CAMİİ CAMİ MERKEZ
  45/112 TAŞINMAZ ŞAZİBEY CAMİİ CAMİ MERKEZ
  46/112 TAŞINMAZ KEŞİF EFENDİ CAMİİ CAMİ MERKEZ
  47/112 TAŞINMAZ BAHÇELİ ( NAKİP ) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  48/112 TAŞINMAZ TAŞ MESCİT ( MARAŞ) MESCİD MERKEZ
  49/112 TAŞINMAZ GAZİPAŞA CAMİİ CAMİ MERKEZ
  50/112 TAŞINMAZ ÇİÇEKLİ CAMİİ CAMİ MERKEZ
  51/112 TAŞINMAZ DELİALİLİ ( ÜRYANOĞLU HACI HASAN) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  52/112 TAŞINMAZ BÜYÜK SULU CAMİİ CAMİ MERKEZ
  53/112 TAŞINMAZ KARAMANLI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  54/112 TAŞINMAZ KULAĞIKUTLU CAMİİ CAMİ MERKEZ
  55/112 TAŞINMAZ KIŞLA CAMİİ CAMİ MERKEZ
  56/112 TAŞINMAZ ŞEYH MÜSLİM CAMİİ CAMİ MERKEZ
  57/112 TAŞINMAZ EVZANİYE CAMİİ CAMİ MERKEZ
  58/112 TAŞINMAZ ÇINARLI CAMİİ (KAHRAMANMARAŞ) CAMİ MERKEZ
  59/112 TAŞINMAZ ŞEYH ADİL CAMİİ CAMİ MERKEZ
  60/112 TAŞINMAZ BEY CAMİİ MEZARLIĞI MEZARLIK MERKEZ
  61/112 TAŞINMAZ GAFFAR BABA TÜRBESİ TÜRBE MERKEZ
  62/112 TAŞINMAZ TUZ HANI HAN MERKEZ
  63/112 TAŞINMAZ DEVECİLİ HANI HAN MERKEZ
  64/112 TAŞINMAZ ACEMLİ HANI HAN MERKEZ
  65/112 TAŞINMAZ ÇUKUR HAMAM HAMAM MERKEZ
  66/112 TAŞINMAZ ACAR ( KALE) HAMAMI HAMAM MERKEZ
  67/112 TAŞINMAZ KATİP HANI HAN MERKEZ
  68/112 TAŞINMAZ KUYUCAK HAMAMI HAMAM MERKEZ
  69/112 TAŞINMAZ MARMARA HAMAMI HAMAM MERKEZ
  70/112 TAŞINMAZ TÜFEKÇİ HAMAMI HAMAM MERKEZ
  71/112 TAŞINMAZ ÇİÇEKLİ HAMAMI HAMAM MERKEZ
  72/112 TAŞINMAZ ŞEYHADİL ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ
  73/112 TAŞINMAZ UYUZ PINARI ÇEŞME MERKEZ
  74/112 TAŞINMAZ ESKİ KÖPRÜ KÖPRÜ MERKEZ (*)
  75/112 TAŞINMAZ GENE KÖPRÜSÜ KÖPRÜ MERKEZ (**)
  76/112 TAŞINMAZ KÖR SULU KÖPRÜSÜ KÖPRÜ MERKEZ (***)
  77/112 TAŞINMAZ AKSU KÖPRÜSÜ KÖPRÜ MERKEZ
  78/112 TAŞINMAZ CEYHAN ( GÖKSUN) KÖPRÜSÜ KÖPRÜ MERKEZ
  79/112 TAŞINMAZ KANLIDERE KÖPRÜSÜ KÖPRÜ MERKEZ
  80/112 TAŞINMAZ PINARBAŞI CAMİİ ( AFŞİN ) CAMİ AFŞİN
  81/112 TAŞINMAZ DEDEBABA ( DEVEBABA) TÜRBESİ TÜRBE AFŞİN
  82/112 TAŞINMAZ KÜMBET CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  83/112 TAŞINMAZ KIZILCAOBA (ESKİ) CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  84/112 TAŞINMAZ ULU (İSTASYON) CAMİİ ( PAZARCIK ) CAMİ PAZARCIK
  85/112 TAŞINMAZ HANOBASI HANI ( PAZARCIK ) HAN PAZARCIK (****)
  86/112 TAŞINMAZ AKÇAKOYUNLU CAMİİ CAMİ MERKEZ
  87/112 TAŞINMAZ ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİNDE CAMİİ CAMİ AFŞİN
  88/112 TAŞINMAZ TAŞ MEDRESE YANINDAKİ TÜRBE TÜRBE MERKEZ
  89/112 TAŞINMAZ İKLİME HATUN (ÖDERGİCİ- ÜDÜRGÜCÜ) BİTİŞİK TÜRBE TÜRBE MERKEZ
  90/112 TAŞINMAZ BEYCEĞİZ CAMİİ CAMİ AFŞİN
  91/112 TAŞINMAZ TEPEBAŞI CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  92/112 TAŞINMAZ GÜNEŞLİ CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  93/112 TAŞINMAZ PINARBAŞI (BÜYÜKOBA) CAMİİ CAMİ GÖKSUN
  94/112 TAŞINMAZ YENİ CAMİ (GÖKSUN ) CAMİ GÖKSUN
  95/112 TAŞINMAZ YENİ (AŞAĞI) BEDESTEN BEDESTEN MERKEZ
  96/112 TAŞINMAZ BAKRAÇ ( ARISTIL) BELDESİ ESKİ CAMİİ CAMİ AFŞİN
  97/112 TAŞINMAZ ESKİ AYDINLI CAMİİ CAMİ AFŞİN
  98/112 TAŞINMAZ GALİP PAŞA ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ
  99/112 TAŞINMAZ HACI AHMET EFENDİ TÜRBESİ TÜRBE ELBİSTAN
  100/112 TAŞINMAZ HACI SALİH AĞA ( ÇUKUROBA ) ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ
  101/112 TAŞINMAZ KAPALIÇARŞI ÇARŞI MERKEZ
  102/112 TAŞINMAZ KOCABAŞ ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ
  103/112 TAŞINMAZ KURU HAN HAN AFŞİN
  104/112 TAŞINMAZ MEHMET EFENDİ TÜRBESİ TÜRBE ELBİSTAN
  105/112 TAŞINMAZ SELÇUK HAMAMI ( ELBİSTAN ) HAMAM ELBİSTAN
  106/112 TAŞINMAZ KANLI KÖPRÜ KÖPRÜ MERKEZ (*****)
  107/112 TAŞINMAZ SOĞUKPINAR ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ (*****)
  108/112 TAŞINMAZ KANTARMA KÖPRÜSÜ KÖPRÜ MERKEZ (*****)
  109/112 TAŞINMAZ TEKKE KÖPRÜSÜ KÖPRÜ MERKEZ (*****)
  110/112 TAŞINMAZ SÜLEYMANLI KÖYÜ HAMAMI HAMAM MERKEZ (*****)
  111/112 TAŞINMAZ BAĞDINI SAĞİR CAMİİ CAMİ PAZARCIK
  112/112 TAŞINMAZ ŞAZİBEY CAMİİ MİNARESİ MİNARE MERKEZ
  (*) AVŞAR KÖYÜNDE; (**) DÖNGELE KÖYÜNDE VE KARADERE BELDESİNDE; (***) YENİYAPAN KÖYÜNDE; (****) HANOBASI KÖYÜNDE; (*****) SÜLEYMANLI KÖYÜNDE BULUNUYOR
  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA KAYITLI KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ
  SIRA TÜRÜ VARLIK ADI ALT TÜRÜ İLÇE
  1/182 TAŞINMAZ ACAR HAMAMI KÜLTÜREL MERKEZ
  2/182 TAŞINMAZ ACEMLİ CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  3/182 TAŞINMAZ AFŞİN KALESİ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  4/182 TAŞINMAZ AKKALE ASKERİ ANDIRIN
  5/182 TAŞINMAZ AKSU KÖPRÜSÜ KÜLTÜREL MERKEZ
  6/182 TAŞINMAZ ALÇİÇEK HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  7/182 TAŞINMAZ ANACIK KALESİ ASKERİ ANDIRIN
  8/182 TAŞINMAZ ANTİK ARRABİSSUS KENTİ KALINTILARI ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  9/182 TAŞINMAZ ANTİK YAPI KALINTISI KALINTILAR AFŞİN
  10/182 TAŞINMAZ ARASA CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  11/182 TAŞINMAZ ARITAŞ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  12/182 TAŞINMAZ ASKERİ KIŞLA BİNASI ASKERİ MERKEZ
  13/182 TAŞINMAZ ATİK CAMİİ DİNSEL ELBİSTAN
  14/182 TAŞINMAZ BAĞLAMA HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT PAZARCIK
  15/182 TAŞINMAZ BEY CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  16/182 TAŞINMAZ BEY CAMİİ MEZARLIĞI MEZARLAR ERKEZ
  17/182 TAŞINMAZ BEYAZITLI CAMİİ DİNSEL ERKEZ
  18/182 TAŞINMAZ BOĞAZKESEN CAMİİ DİNSEL ERKEZ
  19/182 TAŞINMAZ BOZHÖYÜK HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT ÜRKOĞLU
  20/182 TAŞINMAZ ÇAKILLIHASANOĞLU HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT TÜRKOĞLU
  21/182 TAŞINMAZ ÇATAL HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  22/182 TAŞINMAZ ÇEŞME ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ MERKEZ
  23/182 TAŞINMAZ ÇEŞME KÜLTÜREL MERKEZ
  24/182 TAŞINMAZ CEYHAN (GÖKSU) KÖPRÜSÜ KÜLTÜREL MERKEZ
  25/182 TAŞINMAZ ÇİÇEKLİ HAMAMI KÜLTÜREL MERKEZ
  26/182 TAŞINMAZ ÇİFTASLANLARIN EVİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  27/182 TAŞINMAZ ÇINARLI CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  28/182 TAŞINMAZ CİNCİ HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  29/182 TAŞINMAZ ÇUKUR HAMAM KÜLTÜREL MERKEZ
  30/182 TAŞINMAZ DEVECİLİ CAMİİ MİNARESİ DİNSEL MERKEZ
  31/182 TAŞINMAZ DİVANLI CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  32/182 TAŞINMAZ DOĞAN HÖYÜK VE NEKROPOL ALANI ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  33/182 TAŞINMAZ DOMUZTEPE HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT PAZARCIK
  34/182 TAŞINMAZ DÖNGEL MAĞARALARI DİĞER MERKEZ
  35/182 TAŞINMAZ DÜKKÂN ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ MERKEZ
  36/182 TAŞINMAZ DURAKLI CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  37/182 TAŞINMAZ ERKENEZ (YILGINLI) HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  38/182 TAŞINMAZ ESKİ KÖPRÜ KÜLTÜREL MERKEZ
  39/182 TAŞINMAZ ESKİ POSTANE İDARİ MERKEZ
  40/182 TAŞINMAZ GEÇİT HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT TÜRKOĞLU
  41/182 TAŞINMAZ GELEBİLERİN EVİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  42/182 TAŞINMAZ GENE KÖPRÜSÜ KÜLTÜREL MERKEZ
  43/182 TAŞINMAZ GÜBLÜCE HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  44/182 TAŞINMAZ GÜLLÜ HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  45/182 TAŞINMAZ GÜMGÜM TEPESİ ARKEOLOJİK SİT GÖKSUN
  46/182 TAŞINMAZ GÜZELYURT (HALİL HOCA) HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  47/182 TAŞINMAZ HALK EĞİTİM BİNASI İDARİ MERKEZ
  48/182 TAŞINMAZ HAMAM KALINTISI KALINTILAR ANDIRIN
  49/182 TAŞINMAZ HAN KÜLTÜREL PAZARCIK
  50/182 TAŞINMAZ HANOBASI HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT PAZARCIK
  51/182 TAŞINMAZ HATUNİYE CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  52/182 TAŞINMAZ HAYDAR HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  53/182 TAŞINMAZ HAZNEDARLI CAMİİ, DURAKLI CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  54/182 TAŞINMAZ HOPAZIN HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  55/182 TAŞINMAZ HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  56/182 TAŞINMAZ HÖYÜKLÜ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  57/182 TAŞINMAZ HÜKÜMET BİNASI İDARİ ELBİSTAN
  58/182 TAŞINMAZ I. DİVANLI CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  59/182 TAŞINMAZ İKLİME HATUN MESCİDİ DİNSEL MERKEZ
  60/182 TAŞINMAZ İMAM HATİP LİSESİ İDARİ ELBİSTAN
  61/182 TAŞINMAZ İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU İDARİ MERKEZ
  62/182 TAŞINMAZ KALE HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  63/182 TAŞINMAZ KALINTILAR ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  64/182 TAŞINMAZ KANLIDERE KÖPRÜSÜ KÜLTÜREL MERKEZ
  65/182 TAŞINMAZ KARAHÖYÜK ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  66/182 TAŞINMAZ KATİP HANI KÜLTÜREL MERKEZ
  67/182 TAŞINMAZ KAYA MEZARLARI MEZARLAR MERKEZ
  68/182 TAŞINMAZ KAYA MEZARLARI (KIRK MAĞARALAR) ARKEOLOJİK SİT PAZARCIK
  69/182 TAŞINMAZ KAYA MEZARLARI ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  70/182 TAŞINMAZ KAYBELLİ HÖYÜĞÜ) ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  71/182 TAŞINMAZ KAYRANLIGÖZÜ ARKEOLOJİK SİT ANDIRIN
  72/182 TAŞINMAZ KENTSEL SİT ALANI KENTSEL SİT MERKEZ
  73/182 TAŞINMAZ KILILI HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT TÜRKOĞLU
  74/182 TAŞINMAZ KİLİSE KALINTISI ARKEOLOJİK SİT ANDIRIN
  75/182 TAŞINMAZ KİLİSE YERİ ALANI ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  76/182 TAŞINMAZ KİRNİ I HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  77/182 TAŞINMAZ KİRNİ II HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  78/182 TAŞINMAZ KIZLAR HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT PAZARCIK
  79/182 TAŞINMAZ KOCABAŞLARIN EVİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  80/182 TAŞINMAZ KÖFTÜL HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  81/182 TAŞINMAZ KONUT SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  82/182 TAŞINMAZ KONUT (ARSLANLARIN EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  83/182 TAŞINMAZ KONUT (BÜLBÜLLERİN EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  84/182 TAŞINMAZ KONUT (ÇUHADIRLARIN EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  85/182 TAŞINMAZ KONUT (EMRULLAH CUHADIRIN EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  86/182 TAŞINMAZ KONUT (ARIKANLILARIN EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  87/182 TAŞINMAZ KONUT (ASLANBEYİN EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  88/182 TAŞINMAZ KONUT (DELİ GÖNÜLLERİN EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  89/182 TAŞINMAZ KONUT (GÖZLÜKLÜ ALİ EVİ) SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  90/182 TAŞINMAZ KONUT -I- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  91/182 TAŞINMAZ KONUT -II- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  92/182 TAŞINMAZ KONUT -III- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  93/182 TAŞINMAZ KONUT -IV- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  94/182 TAŞINMAZ KONUT -IX- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  95/182 TAŞINMAZ KONUT -V- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  96/182 TAŞINMAZ KONUT -VI- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  97/182 TAŞINMAZ KONUT -VII- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  98/182 TAŞINMAZ KONUT -VIII- SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  99/182 TAŞINMAZ KONUT A SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  100/182 TAŞINMAZ KONUT B SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  101/182 TAŞINMAZ KONUT C SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  102/182 TAŞINMAZ KONUT D SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  103/182 TAŞINMAZ KONUT+ÇEŞME SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  104/182 TAŞINMAZ KÖPRÜ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  105/182 TAŞINMAZ KÖPRÜ KALINTISI KALINTILAR MERKEZ
  106/182 TAŞINMAZ KÖR SULU KÖPRÜSÜ KÜLTÜREL MERKEZ
  107/182 TAŞINMAZ KORUCU HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT TÜRKOĞLU
  108/182 TAŞINMAZ KORUNMASI GEREKLİ ALAN ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  109/182 TAŞINMAZ KUYUCAK HAMAMI KÜLTÜREL MERKEZ
  110/182 TAŞINMAZ MARABUZ (HURMAN) KALESİ ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  111/182 TAŞINMAZ MARMARA HAMAMI KÜLTÜREL MERKEZ
  112/182 TAŞINMAZ MEMO AĞA EVİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ AFŞİN
  113/182 TAŞINMAZ MERYEM ÇİL KALESİ ASKERİ GÖKSUN
  114/182 TAŞINMAZ MEZARLIK ALANI ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  115/182 TAŞINMAZ MİNNETPINARI DÜZ YERLEŞİMİ ARKEOLOJİK SİT ANDIRIN
  116/182 TAŞINMAZ NEKROPOL ALANI ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  117/182 TAŞINMAZ NUH CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  118/182 TAŞINMAZ ÖNSEN HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  119/182 TAŞINMAZ ÖREN DÖŞÜ ARKEOLOJİK SİT ANDIRIN
  120/182 TAŞINMAZ ÖRENTARLA HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT KAHRAMANMARAŞ
  121/182 TAŞINMAZ ÖRENYERİ ARKEOLOJİK SİT GÖKSUN
  122/182 TAŞINMAZ ORTAKLI HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  123/182 TAŞINMAZ PAŞA HAMAMI KÜLTÜREL MERKEZ
  124/182 TAŞINMAZ SARAÇHANE CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  125/182 TAŞINMAZ SARAYLI CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  126/182 TAŞINMAZ ŞEHİTLER ABİDESİ ANIT VE ABİDELER MERKEZ
  127/182 TAŞINMAZ ŞEKERLİ CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  128/182 TAŞINMAZ ŞEYHADİL ÇEŞMESİ KÜLTÜREL MERKEZ
  129/182 TAŞINMAZ SIÇANLI HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT TÜRKOĞLU
  130/182 TAŞINMAZ ŞIH TURAN CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  131/182 TAŞINMAZ SOĞUCAK HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  132/182 TAŞINMAZ SÜMBÜLLÜ PINAR HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT TÜRKOĞLU
  133/182 TAŞINMAZ SÜTÇÜ İMAM ABİDESİ ANIT VE ABİDELER MERKEZ
  134/182 TAŞINMAZ TAŞ MEDRESE KÜLTÜREL MERKEZ
  135/182 TAŞINMAZ TAŞHAN KÜLTÜREL MERKEZ
  136/182 TAŞINMAZ TAŞINMAZ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ MERKEZ
  137/182 TAŞINMAZ TAŞLIHÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  138/182 TAŞINMAZ TÜFEKÇİ HAMAMI KÜLTÜREL MERKEZ
  139/182 TAŞINMAZ TUZ HANI KÜLTÜREL MERKEZ
  140/182 TAŞINMAZ UĞURLU AĞALAR EVİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ ELBİSTAN
  141/182 TAŞINMAZ ULU CAMİİ DİNSEL ELBİSTAN
  142/182 TAŞINMAZ ULU CAMİİ DİNSEL MERKEZ
  143/182 TAŞINMAZ UYUZ PINARI KÜLTÜREL MERKEZ
  144/182 TAŞINMAZ YAĞMA HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  145/182 TAŞINMAZ YALINTAŞ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT ELBİSTAN
  146/182 TAŞINMAZ YAPI KALINTISI KALINTILAR EKİNÖZÜ
  147/182 TAŞINMAZ YARBAŞI HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT MERKEZ
  148/182 TAŞINMAZ YASSI HÖYÜK ARKEOLOJİK SİT AFŞİN
  149/182 TAŞINMAZ YUMBABA TÜRBESİ DİNSEL MERKEZ
  150/182 SOYUT KAHRAMANMARAŞ TÜRKÜLERİ HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  151/182 SOYUT EL SANATLARI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  152/182 SOYUT HALK EDEBİYATI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  153/182 SOYUT HALK OYUNLARI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  154/182 SOYUT KÖŞKERLİK, BAKIR YAPIMI, SARI PİRİNÇ, YAPIMI, KEÇE YAPIMI HALK KÜLTÜRÜ MERKEZ
  155/182 SOYUT HIDRELLEZ KÜLTÜR- BAHAR BAYRAMI KUTLAMALARI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  156/182 SOYUT DEMİRCİLİK, BAKIRCILIK, BIÇAK YAPIMI, KEÇE YAPIMI HALK KÜLTÜRÜ MERKEZ
  157/182 SOYUT AĞAÇ OYMA RAHLE HALK KÜLTÜRÜ
  158/182 SOYUT AĞAÇ OYMA LAMBALIK HALK KÜLTÜRÜ
  159/182 SOYUT SEDEF KAKMA HANÇER HALK KÜLTÜRÜ
  160/182 SOYUT MENDİL (DENİZKIZI, BALIK BEBEK) HALK KÜLTÜRÜ
  161/182 SOYUT EL SANATLARI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  162/182 SOYUT HALK EDEBİYATI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  163/182 SOYUT HALK MÜZİĞİ VE OYUNLARI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  164/182 SOYUT ELBİSTAN FAKOĞLU KÖYÜ KİLİMİ HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  165/182 SOYUT GENEL GÖRÜNÜM HALK KÜLTÜRÜ MERKEZ
  166/182 SOYUT İL VE İLÇELER ALAN ARAŞTIRMASI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  167/182 SOYUT ERKEK KIYAFETİNİN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ HALK KÜLTÜRÜ HATAY
  168/182 SOYUT ERKEK KIYAFETİNİN ARKADAN GÖRÜNÜŞÜ HALK KÜLTÜRÜ HATAY
  169/182 SOYUT ERKEK KIYAFETİNİN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ HALK KÜLTÜRÜ HATAY
  170/182 SOYUT KIYAFETLER HALK KÜLTÜRÜ HATAY
  171/182 SOYUT ESKİDEN KULLANILAN ŞABLON ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİ HALK KÜLTÜRÜ MERKEZ
  172/182 SOYUT GENEL GÖRÜNÜM HALK KÜLTÜRÜ MERKEZ
  173/182 SOYUT ALAN ARAŞTIRMASI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  174/182 SOYUT TÜRK KİLİMCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI YARIŞMASI HALK KÜLTÜRÜ
  175/182 SOYUT EL SANATLARI ALAN ARAŞTIRMASI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  176/182 SOYUT HALK EDEBİYATI ALAN ARAŞTIRMASI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  177/182 SOYUT HALK OYUNLARI ALAN ARAŞTIRMASI HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  178/182 SOYUT "TÜRK MUTFAĞINI DERLEME PROJESİ" HALK KÜLTÜRÜ KAHRAMANMARAŞ
  179/182 SOYUT BANT DEŞİFRELERİ (TÜRBE, YATIR, ZİYARET YERLERİ) HALK KÜLTÜRÜ ELBİSTAN
  180/182 SOYUT HALK MİMARİSİ HALK KÜLTÜRÜ ELBİSTAN
  181/182 SOYUT HALK MİMARİSİ HALK KÜLTÜRÜ ANDIRIN
  182/182 SOYUT ALEVİLİK KONUSUNDA DERLEME HALK KÜLTÜRÜ ELBİSTAN
  TÜRK TARİH KURUMU’NA KAYITLI KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ
  SIRA TÜRÜ VARLIK ADI ALT TÜRÜ İLÇE
  1/44 TAŞINMAZ ÇOBANBEYLİ BELDESİ ESKİ (AYDINLI) CAMİİ CAMİ AFŞİN
  2/44 TAŞINMAZ BAKRAÇ (ARISTIL) BELDESİ ESKİ CAMİİ CAMİ AFŞİN
  3/44 TAŞINMAZ KURU HAN HAN AFŞİN
  4/44 TAŞINMAZ DEDE (DEVE) BABA TÜRBESİ TÜRBE AFŞİN
  5/44 TAŞINMAZ MEHMET EFENDİ TÜRBESİ TÜRBE ELBİSTAN
  6/44 TAŞINMAZ ÜMMET (BABAİYYE-HİMMET) BABA TÜRBESİ TÜRBE ELBİSTAN
  7/44 TAŞINMAZ ÜMMET (BABAİYYE-HİMMET) BABA CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  8/44 TAŞINMAZ ÜMMET (BABAİYYE-HİMMET) BABA ZAVİYESİ ZAVİYE ELBİSTAN
  9/44 TAŞINMAZ ULU CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  10/44 TAŞINMAZ CAMİ-İ ATİK (ÇARŞI CAMİİ) CAMİ ELBİSTAN
  11/44 TAŞINMAZ GÜNEŞLİ CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  12/44 TAŞINMAZ KIZILCAOBA ESKİ CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  13/44 TAŞINMAZ HACI AHMET EFENDİ TÜRBESİ TÜRBE ELBİSTAN
  14/44 TAŞINMAZ SELÇUK HAMAMI HAMAM ELBİSTAN
  15/44 TAŞINMAZ CEYHAN (AŞAĞI) CAMİİ CAMİ ELBİSTAN
  16/44 TAŞINMAZ DUA KUBBESİ DUA KUBBESİ MERKEZ
  17/44 TAŞINMAZ KAHRAMANMARAŞ ÇARŞILARI ÇARŞI MERKEZ
  18/44 TAŞINMAZ DEVECİLİ CAMİİ CAMİ MERKEZ
  19/44 TAŞINMAZ KAZANCI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  20/44 TAŞINMAZ BEY CAMİİ CAMİ MERKEZ
  21/44 TAŞINMAZ DİVANLI (AHMET PAŞA) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  22/44 TAŞINMAZ DELİ ALİLİ (ÜRYANOĞLU HACI HASAN) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  23/44 TAŞINMAZ HAZNEDARLI (ALİ AĞA) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  24/44 TAŞINMAZ DURAKLI (ALİ BEY) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  25/44 TAŞINMAZ BOĞAZKESEN (EKMEKCİ HACI ALİ AĞA) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  26/44 TAŞINMAZ NAKİP CAMİİ CAMİ MERKEZ
  27/44 TAŞINMAZ BEKTUTİYE (ÇINARLI) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  28/44 TAŞINMAZ GÂLİP PAŞA ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ
  29/44 TAŞINMAZ İSA DİVANLI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  30/44 TAŞINMAZ HACI SALİH AĞA (ÇUKUROBA) ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ
  31/44 TAŞINMAZ ÇUKUROBA (HACI HÜSEYİN EFENDİ) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  32/44 TAŞINMAZ HAYDARLI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  33/44 TAŞINMAZ İKLİME HATUN (ÜDÜRGÜCÜ) MESCİDİ CAMİ MERKEZ
  34/44 TAŞINMAZ TAŞ HAN HAN MERKEZ
  35/44 TAŞINMAZ PAŞA HAMAMI HAMAM MERKEZ
  36/44 TAŞINMAZ YENİ (AŞAĞI) BEDESTEN BEDESTEN MERKEZ
  37/44 TAŞINMAZ KAPALIÇARŞI KAPALIÇARŞI MERKEZ
  38/44 TAŞINMAZ MAĞARALI CAMİİ CAMİ MERKEZ
  39/44 TAŞINMAZ DEDE MEHMET (ÇINARLI) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  40/44 TAŞINMAZ ACEMLİ (İSKENDER BEY - ŞEHİT EVLİYA) CAMİİ CAMİ MERKEZ
  41/44 TAŞINMAZ NUH CAMİİ CAMİ MERKEZ
  42/44 TAŞINMAZ KOCABAŞ ÇEŞMESİ ÇEŞME MERKEZ
  43/44 TAŞINMAZ HACI VELİ BEY CAMİİ CAMİ MERKEZ
  44/44 TAŞINMAZ BAYAZITLI CAMİİ CAMİ

  10445  kez okundu.

  Bakmadan Geçme


  Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yazan Siz Olun !

  Yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan; küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. Detaylı bilgi için Gizlilik Kurallarını okuyun

  Yorum Yazın  Yandaki kutuya güvenlik kodunu giriniz  • Google+
  • fb
  • tw
  • yt
  • rss
  Gizlilik Kuralları

  UYARI !
  Internet sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. Ancak; internet ortamında ise kaynak gösterilmek koşuluyla yeniden yayımlanabilir.


  Telefon & Fax : +90 (344) 235 0643

  kanal46.com aa  iha abonesidir.