YENİKENT’TE HAYAT BAŞLADI

YENİKENT’TE HAYAT BAŞLADI

Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projelerinden olan Yenikent konutlarında taşınmalar başladı. Kooperatif
yönetimi, son daire satışlarının da 02 Temmuz’da yapılacağını bildirdi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın himayesinde başlatılan Yenikent Yapı Kooperatifi projesinde taşınmalar
başladı. Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projeleri arasında yer alan Yenikent Yapı Kooperatifi, son dairelerin
de satışı için ihaleye hazırlanıyor. 02 Temmuz 2022 Saat 10:00’da 27 adet giriş kat dairenin satılacağını bildiren
Kooperatif yönetimi, ihalenin açık teklif usulü yapılacağını bildirdi.
Kooperatif yönetimi, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Büyük bir özveri ile yapımını sürdürdüğümüz Yenikent Yapı Kooperatifi projemizde sona yaklaştık. Yapımını
tamamladığımız ve oturuma uygun hale gelen dairelerimizi üyelerimize teslim ettik. Şuanda taşınma işlemleri başladı.
1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti S.S.Dulkadiroğlu Yenikent konut yapı
kooperatifine ait 27 adet giriş kat dairenin satış ihalesi Açık Teklif usulü belirtilen tarih ve saat’te, S.S Dulkadiroğlu
Yenikent konut yapı kooperatifi şantiye alanında yapılacaktır.
2. İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı her bir daire için 5.000,00 (beşbin) TL dir.Nakit
olarak ihale saatinden önce
3. Albaraka Türk Katılım Bankası S.S.Dulkadiroğlu Yenikent Konut Yapı koopertifi hesabına
yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.
4. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen
kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte
bulunamazlar.
5. İhaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak
ihaleye katıldığı kabul edilecektir. Şartname alan kişilerin şantiye alanına girp daireleri görmesine izn verilecektir.
6. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, tellaliye gibi
ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
10. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a. Tedavüldeki Türk parası
11. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ
GEREKEN BELGELER;
a. Geçici teminat belgesi; açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.
b. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı
vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
c. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri;
12. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan
verilecektir.
13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
İlgililere ilanen duyurulur.

S.S. DULKADİROĞLU YENİKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ DAİRE SATIŞ İLANI

İlçe Mahalle cinsi
Kat
Adet Muhammen
Bedeli (TL)

Geçici
Teminat
(TL)
İhale türü İmar
Durumu
İhale Tarih
ve Saati

Ödeme şekli

AYAKLICAOLUK Daire GİRİŞ
KAT
8 400.000,00 5.000,00

2886 Sayılı
Kanun’a Göre
Açık Teklif
(45. madde)

Mesken
Alanı
02/07/2022
10:00
%50
Beş gün içinde
bakiye 7 gün

AYAKLICAOLUK Daire GİRİŞ
KAT
8 450.000,00 5.000,00

2886 Sayılı
Kanun’a Göre
Açık Teklif
(45. madde)

Mesken
Alanı
02/07/2022
10:00
%50
Beş gün içinde
bakiye 7 gün

AYAKLICAOLUK Daire GİRİŞ
KAT
11 425.000,00 5.000,00

2886 Sayılı
Kanun’a Göre
Açık Teklif
(45. madde)

Mesken
Alanı
02/07/2022
10:00
%50
Beş gün içinde
bakiye 7 gün

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20

banner67