Erkenez İlköğretim Okulu'nda mutlu bir gün...

Erkenez İlköğretim Okulu'nda mutlu bir gün...

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da hafta başı düzenlenen törenle başladı.

Erkenez İlköğretim Okulunda düzenlene törene katılan vali Tanılır öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Kahramanmaraş Halk Eğitim Merkezi foklar ekibinin sergilediği halk oyunları gösterisini izleyen Vali Tanılır, ekibe teşekkür etti. Tören alanına geçen Vali Tanılır okul öğrencileri ve aileleri tarafından büyük bir sevgi gösteri ile karşılandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan okul müdiresi Arzu Tekelioğlu, 2010-2011 yılı eğitim öğretim yılının okullarında yapılmasından dolayı emeği geçenlere okulu adına teşekkür etti. Erkenez İlköğretim Okulu 8/A sınıfı öğrencilerinden Fatma Kara isimli öğrenci “Bayrak” isimli şiirini okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nas Yaptığı Konuşmada eğitimin, insanı birey kimliğine taşıyan, gelişmiş, kalkınmış ve hedeflerine ulaşmış bir konuma ulaştıran vazgeçilmez bir kavram olduğunu söyledi. Öğretmenlerden öğrencilere ilgi, bilgi ve sevgi üçgeninde hizmet verilmesini isteyen Nas, her öğrenciye bir zaman diliminin ayrılması gerektiğini söyledi. Ailelerden veli olarak çocukları ile her zaman ilgilenmelerini, ilgilerinin tüm eğitim yılı boyunca sürdürülmesini, okul yönetimi ile iş birliği içerisinde olunması isteyen Milli Eğitim Müdürü Nas, bu işbirliğinin öğrencinin başarısına katkı sağlayacağını söyleyerek, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Okulun 4/A sınıfı öğrencilerinden Sultan Nacar İsimli öğrenci “İlköğretim Haftası” isimli şiirini okudu. Okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerine, okulun 8. Sınıf öğrencileri tarafından çiçekler verilerek hoş geldiniz denildi.

Vali Tanılır ilköğretim haftasının Kahramanmaraş’a tüm ailelere, tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başladı. Eğitim-öğretim bir milletin hayatında ki önemine değinen Vali Tanılır, eğitimin temelinin bir kamu hizmeti olduğunu, tüm dünyada, tüm devletler ve hükümetlerin bu temel kamu hizmetini son derece ciddiye aldığını miller olmanın, toplum olmanın, birlikte hareket etmenin temeli eğitim sayesinde atıldığını söyledi. Vali Tanılır konuşmasında; “ Bizde Türkiye Cumhuriyeti olarak eğitim sahasında bugüne kadar geçmişle kıyasladığımızda çok önemli mesafeler kat ettik. Ama biz sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısı ile kat ettiğimiz mesafeyi de yeterli görmemiz mümkün değildir. Gelişim devamlı olduğuna göre bizimde eğitim alanında da mutlaka çağdaş gelişmeleri yakından takıp ederek en üst seviyede yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza, yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuklarımıza, en üst seviyede eğitim hizmeti sunmamız gerekiyor. Türkiye koşan bir ülke. Bir taraftan milletler arasındaki milletler camiası içindeki yarışta koşuyoruz ve diğer taraftan da eksilerimizi gidermeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi giderdikçe de hızımız daha da artmakta ve bu yarışta, bu süreçte bize avantaj sağlayacak en önemli alan eğitimdir. Dolayısı ile bizlerde kamu yöneticileri olarak bütün hizmetlerden önce eğitim hizmetine çok çok önem vermek durumundayız” dedi.

Kahramanmaraş’ta son yıllarda eğitim öğretime önem verildiğini, önemli eğitim yatırımlarının yapıldığını belirten Vali Tanılır, son sekiz yılda yapılan derslik sayısı ondan önceki 75-80 yılda yapılan derslik sayısının yarısına ulaştığını söyledi. Kahramanmaraş’ın il olarak hızlı bir şekilde nüfusunun artmasından dolayı bütün yatırmalara rağmen sınıf ortalamalarının bazı yerlerde, özelikle kent merkezinde istenilen seviyede olmadığı söyledi. Okul müdürlerinin ve öğretmenlerin kendilerine emanet edilen çok iyi güvenmelerini isteyen Vali Tanılır Milli Eğitim Bakanlığını ilköğretimde bilgiye yönelik ders ağının azaltılarak, onun yerine kültür sosyal ilişkilere yönelik eğitimin artırılmasına karar vermesinin çok isabetli bir kara olduğunu söyledi. Vali Tanılır konuşmasına şöyle devam etti; “ Bu bana göre çocukların gelişimi sosyal uyumu açısından son derece önemli bir tercihtir. Önümüzdeki yıllarda biz bunun faydasını göreceğiz. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizde bu anlayış çerçevesinde çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından kendileri ile aileleri ile, toplumla barışık yaşamaları açısından son derece titiz ve önemle davranmalarını özellikle istiyoruz kendilerinden. Çocuklara okumu sevgisinin kazandırılması yanı çocuğun sadece ders içimde ders kitapları ile muhatap olmaması onlara okuma sevgisinin kazandırılması için geren yönlendirilmelerin yapılması kitapların dağılması büyük önem taşıyor. Bu konuda kitap ihtiyacı olan okullarımıza biz mutlaka destek oluyoruz. Bu şekilde ayrıca yaptığımız gezilerde çocuklarımıza kitap dağıtmak sureti ile çocuklarımıza bu sevgiyi yerleştirmeye pekiştirmeye çalışıyoruz. Öte yandan velilerimize de hitap etmek istiyorum. Velilerimize de çok büyük görevler düşüyor. Ben çocuğumu okula gönderdim okul müdürüne okul öğretmenine teslim ettim benim sorumluluğum sona erdi. Tabiri caizse eti senin, emiği benim anlayışı ile bu günün dünyasın da çocuklarımızı istediğimiz seviyeye getirmemiz mümkün değil. Velilerimizden özellikle çocuklarını takip etmelerini istiyorum” dedi

Vali Tanılır,Kantinlerin sağlıklı ürün satmaları ve hijyenik ortamlarda hizmet vermeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünün birlikte yapmış olduğu çalışma ile kantinde satılan gıdalar kontrol edileceğini söyledi. İnternet kafelerle ilgili açıklama yapan Vali Tanılır, internet kafelerde yaş sınırını olduğunu,bunun valiler tarafından da kontrol edilmesini isteyen Vali Tanılır, velilerden yaşı küçük çocukları denetimsiz internet kafelere göndermemelerini istedi. Yaşı yetişkin olan çocuklarında veliler tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayında Erkenez mahallesinde vatandaşlarla yapılan toplantıda Sakine isimli, öğrencinin bizleri okula davet etmesi üzerine açılışı hu okulda yaptık dedi. Çocuklardan derslerine iyi çalışmalarını isteyen Vali Tanılır ailelere ve okuldaki öğretmenlerine güvenmelerini istedi. Bir zamanlar kendisinin de bu eğitim sıralarından geçtiğini söyleyen Vali Tanılır bu noktalara gelmelerinde anne baba ve öğretmenlere borçlu olduklarını söyledi. Vali Tanılır konuşmasının sonunda tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Konuşmaların sonunda Vali Tanılır ve beraberindeki heyet okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine Vali Mehmet Niyazi Tanılır, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Vali Yardımcıları Servet Güngör ve Dr. Erkan Bulgan, İl emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nas, Kurum Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nas’ın İlköğretim Haftası nedeniyle Erkenez İÖO da yaptığı konuşma:

"Sayın Valim, Değerli Katılımcılar,

2010-2011 Eğitim öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Eğitim, insanı birey kimliğine taşıyan, gelişmiş, kalkınmış ve hedeflerine ulaşmış bir konuma ulaştıran, kültür ve diğer temel değerlerin hem besleyici hem aktarıcısı, hem de yaşatıcısı olan vazgeçilmez bir kavram olarak olmazsa olmazımızdır. Eğitilmiş insanların, kalkınmanın ve gelişmenin temel unsuru olduğunun yine eğitilmiş insan gücünün bir milletin ve ülkenin en önemli ve değerli varlığı olduğunun bilincindeyiz.

Gençlerimizi yarınlara hazırlarken, mazisini iyi bilen, bugününü en iyi şekilde kavrayan ve geleceğe ait düşüncelerini gerçekleştirmeye hazır fertler olarak; özgüvenleri gelişmiş, Türkiye'yi kalkınmış bir ülke idealine ve hedefine taşıma noktasında kararlılıkla çalışan ve bu noktada buluşan bireyler olarak yetiştirmek, tüm eğitim kurumları öğretmen ve yöneticileri olarak bizlerin temel sorumluluğumuzdur.

Değerli Eğitimciler,

Sizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller olarak yetiştireceksiniz. Kendisi ve toplumuyla barışık, güçlü iletişim kurmayı beceren, takım çalışmasını önemseyen, topluma ve kendisine olan sorumluluklarını bilip çözüm üretme melekelerine sahip gençler yetiştirmek en önemli görevlerimizdendir. Sizler, uygarlıkta bilimden, fenden güç alarak hedefe yürümek, yalnız ufku görmek değil aynı zamanda ufkun ötesini de görmek zorundasınız.

“Milletleri kurtaranlar ancak ve ancak öğretmenlerdir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak millî eğitimle olur” diyen Başöğretmen Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyinin, ancak bilgi ile mümkün olacağının bilinciyle hareket ettiğinizi biliyoruz.

Bu güzel ülkemizin gelecekte gelişmiş, çağdaş, refah seviyesi yüksek bir ülke ya da geri kalmış, hayat standartları düşük kısaca üçüncü dünya ülkesi aralığında nereye oturacağının temel belirleyeni olmak gibi ağır bir sorumluluğu hep beraber taşıyoruz.

Öğrencilerinize, ilgi, bilgi ve sevgi üçgeninde hizmet vermelisiniz. Etkili öğretim, bir içtenliktir. Bu sizin eğitme sanatınıza olan bir tutkuyu gerektirir. Bu tutkuyu özellikle öğrencilerinize hissettirebilmeniz gerekir. Etkili öğretim, yetenekleri ve zihinleri besler, onları korur ve geliştirir. Her öğrenciye ayırdığınız bir zaman dilimi mutlaka olmalıdır.

Unutmayınız, “ Milletimizi gerçek saadete ulaştıracak irfan ordusudur. İlköğretim davası, insan olma, ulus olma davasıdır. En önemli ve verimli vazifelerimiz, milli eğitim işleridir.”

Değerli Veliler,

Bize emanet ettiğiniz biricik yavrularınızın, sizler için çok kıymetli olduğunu ve onlar için en büyük fedakârlıkları yaptığınızın farkındayız. Çocuklarımıza, dünyaya medeniyeti öğreten asil ve yüce bir milletin ferdi olmakla gurur duymalarını, her karış toprağında şehit ve gazilerimizin hatıralarıyla dolu aziz vatanı baş tacı yapmayı, önlerine çıkacak maniaları birer birer aşarak büyük düşünmeyi öğretmek için çok çalışacağımızı biliniz.

Sevgili anne ve babalar, bugün en değerli varlıklarınızı okulla buluşturma heyecanı içindesiniz. Onlar önce sizleri sonra bizleri onurlandıran başarıları geleceğe taşıyacaklar. Sizden beklediğimiz, ilginizi tüm eğitim yılı boyunca sürdürmeniz. Okul yönetimine katılımınız, öğretmen ve okulun diğer organları ile iş birliği yapabilmeniz çocuğunuzun başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Çocuklarınıza vereceğiniz her emek, geleceği şekillendiren en büyük bir kazanç ve değer olacaktır.

Sevgili Öğrenciler,

Sizler bizim gül bahçelerimizin gonca güllerisiniz. Uzun bir tatilden sonra okul hayatınız bir kısmınız için ilk defa, bir kısmınız için ise yeni bir yıla başlıyorsunuz. Tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu ümit ediyorum. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; o da çalışkan olmak." Daha mutlu ve güzel bir gelecek için, tüm öğretmenlerinizle birlikte her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sizler bizim yegâne hazinemiz, en büyük ümidimiz ve tek geleceğimizsiniz.

BAŞARMAK İÇİN şu hususları kulağınıza küpe yapınız:

1.Hedefinizi belirleyin,

2.Güçlük ile başarısızlığı birbirinden ayırın,

3.Geçmişteki başarınıza bağlanmayın, ders alın ve gelecekte olmak istediğiniz yeri düşünün,

4.Başarıya ulaşanları inceleyin, hayat hikâyelerini okuyun,

5.Kendi çalışma kurallarınızı belirleyin, çok kitap okuyun,

6.Masada oturan değil, sosyal olan kişiliğinizi ön plana vererek geliştirin,

7. Takım arkadaşlarınızla çalışmaya gayret edin, teknolojik imkânlardan yararlanın,

8. Bilgili olun, bilgi değişimini izleyin, değişen dünya şartlarını iyi tanıyın,

9. En iyilerle çalışın, dinlenmeyi bilin,

10.Ailenizle arkadaşlarınızı asla ihmal etmeyin,

11.Topluma karşı saygılı olun, toplumun değerlerini koruyun,

12.Çalışmalarınızda akılla birlikte yüreğinizi de verin.

Bakanlığımız tarafından, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saatlerinde değişiklikler yapıldı. Daha önce ilköğretim 1 den 8 sınıf sonuna kadar haftada 30 saat olan ders yükü olan programlar, ilköğretim 1, 2, 3 sınıflarda 25 saate, 4 ve 5. Sınıflarda da 26 saate düşürülmüştür. Lise ve dengi okullarımızda da, haftalık ders saatlerinin değişimiyle birlikte öğrencilerin resim, müzik beden eğitim gibi derslere daha fazla yönelmeleri için fırsat oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin zorunlu ders yükünü hafifletilerek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmaları ve ders seçmelerini sağlandı.

Bu eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde iki milyon sekiz yüz bin ücretsiz ders kitapları Bakanlığımızca gönderilmiş ve tüm öğrencilerimiz okullarının açıldığı 20 Eylül 2010 tarihinde kitaplarını poşetlenmiş olarak sınıflarında, sıralarının üzerinde bulmuşlardır.

Kantinlerin sağlıklı ürün satmaları ve hijyenik ortamlarda hizmet vermeleri için, iki hafta önce sağlık il müdürlüğümüzle birlikte ortak bilgilendirme programlar yaptık. Bilgilendirme toplantılarında da ifade ettiğimiz gibi, kantinlerin sık sık denetlenmesine yönelik çalışmalar planladık.
Emniyet müdürlüğü ile birlikte, güvenli okul projesinin devamı ve hayata geçirilmesi için bugün ilgili taraflarca protokolümüz imzalanacak ve tüm eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde eğitim vermesi için büyük gayret gösterilecek.

Okulöncesi eğitimin daha da güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Gelecek için okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin incisi, okul öncesi eğitimin birincisi, minikler okula geldi müdür bey odasını verdi vb. başlıklarda okul öncesini artırıcı projeleri hayata geçireceğiz.

İlimizdeki tüm öğrencilerimizin akademik başarıyı ölçen merkezi sınavlarda, başarılı olmaları için birçok projeyi devam ettirirken Vizyon 46 Gelecek İçin Eğitim Projesi, SBS Moral Destek Projesi gibi yeni projelerle de destek hizmetleri sağlayacağız.

İlköğretimden mezun olup lise ve dengi okullara gitmek istediği halde mağduriyetlerinden ötürü ortaöğretime devam edemeyecek olan kız ve erkek öğrencilerimizi, bakanlığımız 21 Eylül 2010 tarihli talimatlarıyla, tıpkı ilköğretimde olduğu gibi taşımalı eğitim sistemiyle liselere devam etmesini sağlanacaktır.

Bakanlığımızın düzenlemekte olduğu ulusal düzeydeki proje yarışmalarında, ilimizin hak ettiği dereceleri alabilmesi için, Arge ekiplerimizle, formatör ve koordinatör öğretmenlerimizle yoğun çalışmalar yapmaktayız. Ümit ediyorum ki, bu çalışmalar en kısa sürede sonuçlarını vermeye başlayacak ve Kahramanmaraş eğitimi hak etmiş olduğu yerlere yükselecektir.

2010-2011 eğitim öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. (Valilik - www.kanal46.com)

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2010, 11:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63