Kahramanmaraş sosyal etkinliğe doyacak...

Kahramanmaraş sosyal etkinliğe doyacak...

Kahramanmaraş’ın sosyalleşmesine yönelik birçok başarılı etkinliğe imza atan Kahramanmaraş Belediyesi 04-06 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenleyeceği ‘Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu’ ile Kahramanmaraş’ın Osmanlı döneminde ki yerini gündeme taşıyacak.


Sosyal Belediyecilik alanında hızla ilerleyen Kahramanmaraş Belediyesi, şehrin saklı kalan tarihini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Türk ve dünya tarihinde önemli yeri olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bir dönem (1515-1922) eyaleti olan Maraş’ta Osmanlı izleri günümüze kadar taşınarak yaşatılmıştır.  04-06 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyum ile bu alanda çalışan bilim adamlarının bir araya gelerek karşılıklı bilgi alışverişi sağlanıp, Osmanlı döneminde Maraş’ın daha iyi aydınlatılması hedefleniyor.


BİLDİRİLER İNGİLİZCE VE TÜRKÇE OLARAK SUNULABİLECEK


Sempozyum programının oluşturulabilmesi için Kahramanmaraş Belediyesi Web  sitesinde bulunan başvuru formunun doldurularak 30 Temmuz 2012 tarihine kadar posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor. Bildiri özetleri bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra katılımı uygun görülen bilim adamlarına ikinci duyuruda konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilecek. Bildiri özetlerinin 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmesi gerekiyor. Ayrıca bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecek. Bunun yanında sempozyumda ele alınacak konu başlıkları, başvuru formu ve diğer ayrıntılar için //sempozyum3.kahramanmaras.bel.tr/  adresinde yer alıyor.


SEMPOZYUM KONULARI İSE ŞU ŞEKİLDE;


 1: Maraş’ın Osmanlı idaresine katılması,


 2: Maraş ve çevresinde Osmanlı idari düzenin oturması.


 3: Maraş’ın Osmanlı döneminde tarihi coğrafyası


 4: Osmanlı döneminde Maraş’ta idareciler (Beylerbeyi, kadı, mutasarrıf vs gibi),


 5: Osmanlı döneminde yaşamış Maraşlı ilim adamları


 6: Maraş Beylerbeyliği’nin sınırları (Malatya sancağı, Zamantı kazası, (Pınarbaşı),


     Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Besni, Ayıntap (Gaziantep), Elbistan, Göksun,


     Efsus (Afşin), Andırın, Zeytun, Kars-ı zulkadiriye (Kadirli), Bulanık (Bahçe),


     Haruniye (Düziçi), Tiyek (Hassa), İslahiye vs), 


 7: Maraş’ta Osmanlı döneminde eğitim ve öğretim faaliyetleri,


 8: Maraş’ta Osmanlı döneminde kültür ve sanat,


 9: Maraş’ta Osmanlı döneminde Mimari,


10: Maraş’ta Türkmen Aşiretleri,


11: Maraş’ta Dini Hayat,


12: Maraş’ta Sosyal Hayat,


13: Maraş’ta İktisadi Hayat.


14: Kahramanmaraş’ta icra edilen el sanatları


OSMANLI DÖNEMİNDE MARAŞ İLE İLGİLİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ WEB SİTESİ’NDE YER ALAN BİLGİLER İSE ŞÖYLE;


1515’de Osmanlı karşısında yenik düşen Dulkadir Beyliği bu tarihten itibaren Osmanlı’ya tabi olmakla birlikte 1522’de Ali Bey’in öldürülmesinden sonra kesin olarak Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Dulkadir Beyliği, Osmanlılara katıldığı zaman hudutları Maraş, Elbistan, Göksun, Andırın, Zamantı (Pınarbaşı), Kayseri, Kırşehir, Ankara, Bozok (Yozgat), Malatya, Darende, Harput (Elazığ), Besni, Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Kâhta, Gerger, Diyarbakır, Urfa, Çermik, Rumkale (Halfeti), Ayıntap (Antep), Pazarcık, Bulanık, Gündüzlü, Amik Ovası, Antakya, Güğercinlik, Trablusşam, Sis (Kozan), Kars-ı Zulkadiriye (Kadirli), Üzeyr (Payas) ve Ayas  (Yumurtalık)’tan ibaretti.


Osmanlıların Maraş’ta Dulkadirlilerin gücünü kırmak amacıyla bölgeyi ilk olarak 1523’te Rum beylerbeyliğine (Sivas) bağladıkları anlaşılmaktadır. Bu idari düzenleme uzun sürmemiş, kısa bir süre sonra Karaman (Konya) beylerbeyliğine bağlanmıştır. 1531’de ise Karaman eyaletinden ayrılarak Vilayet-i Zulkadiriye adı altında Dulkadir Beylerbeyliği oluşturulmuştur. Yeni kurulan Dulkadir Eyaleti Maraş, Ayıntap (Antep), Sis (Kozan) ve Bozok (Yozgat) livalarından oluşmuştur. Maraş Eyaleti’nin Bozok Livası zamanla Rum Eyaleti’ne bağlanmış, Sis ve Ayıntap ise Halep Eyaleti’ne bağlanmıştır. Sis bölgesi daha sonra 1571’de Kıbrıs Eyaleti’ne bağlanmıştır. 1523 tarihli Maraş Tahrir Defteri’ne göre Dulkadir Vilayeti, Maraş ve Elbistan sancaklarından oluşmaktaydı. Elbistan Sancağı Elbistan, Göksun, Gedik ve Çubuk olmak üzere dört nahiyeden oluşmaktaydı. Maraş sancağı ise Maraş, Keferdiz (Sakçagözü), Pazarcık, Güvercinlik (İslâhiye), Tiyek (Hassa), Kargulık, Kars (Kadirli) ve Andırın nahiyelerinden meydana gelmekteydi.


1526 tahrîrine göre ise Maraş sancağı, Maraş, Elbistan, Kars ve Zamantı kazalarından oluşmaktaydı. Maraş’ın nahiyeleri ise Maraş, Kemer (Şekeroba), Keferdiz (Sakçagöz), Karahayıt (Karahöyük-Çobantepe), Aladinek, Pazarcık, Güvercinlik, Göynük, Tiyek, Kargulık, Haruniye, Andırın, Zeytun, Fırnuz ve Bayındır’dı. Bu tarihte Maraş’ın 53 mahallesi bulunmaktaydı. Zamanla Hısn-ı Mansur nahiyesi de Maraş Sancağı’na bağlanmıştır. Elbistan kazası Sason, Sarsab, Aynu’l-Arus, Ahsendere, Hurman, Nurhak ve Nergele olmak üzere 8 nahiyeden oluşmaktaydı. Kars kazası ise (Kadirli), Mağara, Çokak, Meklebin, Kars (Kadirli), Köstere ve Göksun nahiyelerinden oluşmaktaydı. Zamantı kazası ise Hınzırî ve Gömülgün, Pınarbaşı, Çörşeközü, Zamantu, Çörmüşek nahiyelerinden oluşuyordu. Bir ara Kayseri Sancağı’na bağlı Talas dahi Maraş’a bağlanmıştır.


1531’den sonra Malatya sancağı da Maraş Eyaleti’ne bağlanmıştır. Malatya sancağının 1830’lara kadar Maraş Eyaleti’ne bağlılığı devam etmiştir. Ancak bu süreç içinde Malatya sancağının Maraş Eyaleti’nden ayrıldığı ve Diyarbakır Eyaleti’ne bağlandığı da olmuştur. Maraş’ın bir Eyâlet merkezi olarak idârî statüsü XVII. ve XVIII. yüzyıllar ile XIX yüzyılın ilk yarısında da devam etmiştir.


1839–40 yıllarında Maraş, isyancı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından işgal edildi. 18 ay Maraş’ı elinde tutan İbrahim Paşa, babasının Osmanlı devleti ile yaptığı anlaşmayla şehri boşalttı. Mısırlıların işgali ve sonrasında bölgede devlet otoritesi ortadan kalkmış ve buna bağlı olarak birçok isyan çıkmıştır.


Maraş ve çevresinde düzeni sağlamak için 1845’ten itibaren Adana Eyaleti’ne bağlanması için girişimler başlamıştır. Bu duruma gerekçe olarak bölgedeki aşiretlerin iskân edilmesi ve vergilerin toplanabilmesinin bu şekilde gerçekleştirileceği ileri sürülmüştür. 1848’de Sultan Abdülmecit’in emriyle Zulkadir Eyaleti,  Adana Eyaleti ile birleştirilmiştir. 1848’de Maraş Eyaleti’nin Vâlisi olan Tosun Paşa’nın görevine son verilerek Adana Valisi Osman Paşa’ya Maraş Valiliği’ni de yürütme görevi verilmiştir. Bundan sonra Maraş sancak olarak idârî birimdeki yerini almış ve burayı da bir mutasarrıf idare etmeye başlamıştır. Maraş’ın merkezine ise bir kaymakam tayin edilmiştir.


1854’te Maraş sancağı, Adana Eyaletinden ayrılarak müstakil bir sancak haline getirilmiştir. 1856 tarihli ıslahat fermanı ile Osmanlı Devletinin tebaası olan gayri Müslimlere yeni bir takım haklar getirilmiştir. Bu ferman ile birlikte esasen Millet-i hâkime olan Müslümanların gayr-i Müslimler karşısındaki hâkim unsur olma özellikleri ortadan kalkmış ve yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum Müslümanlarla gayri Müslimleri karşı karşıya getirirken zaman zaman yerel yöneticilerle bu azınlık unsurlar arasında sorunların yaşanmasına yol açmıştır.


Maraş sancağı müstakil bir sancak iken 1866’da Halep Eyaleti’ne bağlandı. Bu idârî düzenlemenin gerekçesi olarak Halep’in Maraş’a olan yakınlığı ve idâresinin daha kolay olacağı gösterilmiştir.


1867’de Maraş Sancağı’nın Elbistan, Andırın, Pazarcık, Zeytun, İslâhiye ve Bulanık (Bahçe) olmak üzere altı kazası bulunmaktaydı. 1868’de ise Hassa da Maraş’a bağlı kazalardan biri haline getirildi. 1878’de Maraş Sancağı’na bağlı olan Hassa, İslâhiye ve Bulanık (Bahçe) kazaları yeni kurulan Cebel-i Bereket (Osmaniye) Sancağı’na bağlandı. 1908’de Andırın kazası bir nâhiye haline getirilerek bu kazâya bağlı olan Göksun nâhiyesi ise kazâ yapıldı. Andırın da Göksun’a bağlandı. Maraş sancağı 1915’te Halep’ten ayrılarak müstakil livâ oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından itibaren de Maraş Vilayet olarak idârî sistemde yerini aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2012, 06:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63