KSÜ ek ders ücretlerinde değişiklik yaptı

KSÜ ek ders ücretlerinde değişiklik yaptı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ek Ders Ücret Ödemeleri Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.


KSÜ Senatosunun 28.03.2018 tarih ve 2018/6 sayılı toplantısında Ek Ders Ücret Ödemeleri Yönergesinin çalışma esaslarını düzenleyen 5’inci maddesinin değiştirilmesi ve ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esasları düzenleyen 6’ncı maddenin yürürlükten kaldırılması kararı alındı.


Ek Ders Ücret Ödemeleri Yönergesi 5’inci maddesine 4’üncü bent olarak “Her bir dersin süresi 45 dakikadır.” ifadesi eklendi. Ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esasları düzenleyen ve ‘Kart Okuma Sistemi’ne dayalı ek ders ücreti ödeme şartlarını belirleyen 6’ncı madde ise bölüm başlığıyla beraber yürürlükten kaldırıldı.


KSÜ Senatosunun 28.03.2018 tarih ve 2018/6 sayılı toplantısı 9 numaralı kararıyla yürürlükten kaldırılan 6.’ncı madde metni aşağıya çıkarılmıştır.


***


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar


Genel Esaslar


MADDE 6- (1) Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması zorunludur.


(2) Ders ücret ödemesinde, dersin bilfiil, bizzat bulunulması ve yapılması zorunludur. (3) Her bir dersin süresi 45 dakikadır.


(4) İlgili yasalarda belirtilen, derslerin fiilen yapılması ve öğretim elemanının derste bizzat bulunması hükmünün uygulanması ve 5018 sayılı yasa doğrultusunda ders ücretinin ödenmesi “kart okutma sistemi” ile yerine getirilir.


(5) Kart okutma ek ders ücret ödemesi için kullanılacak olup başka bir husus için kullanılmaz. (6) Kart okutma teorik ve uygulamalı dersler için yapılır. Öğrenci danışmanlığı dersleri için kart okutması gerekli değildir.


(7) Teorik ve uygulama dersleri için Kart Okuma Sistemi uygulaması aşağıdaki şekilde yürütülür;


a)- Kart okutma, derslerin başlama saatinden itibaren en geç ilk 15 dakika içinde yapılmalıdır. Ders başlama saatinden 15 dakikadan sonra yapılan kart okutmalarda o dersin ücreti ödenmez.


b)- Derslerin bitiş saatlerindeki kart okutmalar ise, en erken dersin bitiş saatinden 10 dakika öncesine kadar yapılabilir. Ders bitiş saatinden 10 dakikadan daha önce yapılan kart okutmalarda o dersin ücreti ödenmez.


c)- Teknik ya da başkaca geçerli nedenlerle kart okutulamaması durumunda, aynı gün veya takip eden ilk iş günü içerisinde dersin fiilen yapıldığına dair belgeleriyle birlikte müracaatta bulunulması durumunda ders ücret kesintisi yapılmaz.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2018, 13:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER