Kültür ve Turizmde nereden nereye geldik?

Kültür ve Turizmde nereden nereye geldik?

2 Nisan 2007’de Kahramanmaraş Valiliği görevine atanan Mehmet Niyazi Tanılır’ın kültür ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına büyük önem vermesinin yanında Belediye Başkanı Mustafa Poyraz’ın da tarihi konakların restore edilmesi ve tarihi bölgelerdeki dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları gibi konulardaki destek ve katkıları ile Kahramanmaraş’ın kültür ve turizm potansiyeli üzerindeki tozlar gün geçtikçe kaldırılıyor.

Ortak çalışma kültürü kapsamında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğündeki sanayici ve işadamları da bu başarıda yerlerini alarak; kültür, turizm ve tanıtım çalışmalarına yatırım ve destek veriyor.

“Üzeri tozla kaplı mücevher” sandığı olarak nitelendirilen Kahramanmaraş’ın ışıldayan yüzü kültür ve turizm alanında her geçen gün daha da parlarken, ortaya konulan bu başarılı ekip çalışmasında Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de üzerine düşen sorumluluğu ve görevi hakkı ile yerine getirmeye büyük gayret gösteriyor.

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini 2003 sonundan beri sürdürmekte olan Seydihan Küçükdağlı’ya sorumluluk alanında nereden nereye geldiğini sorduk.

“Kamusal Sorumluluk” ve “Kurumsal Kimlik” bilinci ile hizmet vermekte olduklarının altını çizen Küçükdağlı; “Kahramanmaraş'ın kültür ve turizm değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, yaşatmak ve desteklemek suretiyle en iyi kamu hizmetini vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ VE KENTSEL BİRLİKTELİK

Gazeteci Mustafa Şirin’in görüştüğü Seydihan Küçükdağlı şöyle konuştu: “Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda özgün karakteri ile yer alan Kahramanmaraş; tarihi dokusu, kültür ve tabiat varlıkları, doğal güzellikleri, eko turizm değerleri, geleneksel el sanatları ve yöresel damak tatları ile alternatif turizm değerlerini bölgemiz ve ülkemiz turizmine kazandırmak amacı ile gerek kamu gerekse de sivil toplum ve iş dünyası bazında kentsel bir açılıma imza atıyor.

“Ortak çalışma kültürü ve kentsel birlikteliği başarının temel anahtarı” olarak değerlendiren Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hizmet amacını ise bu satırlarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurumumuzun misyonu “kamusal sorumluluk” felsefesi ile “kurumsal kimlik” stratejisi kapsamında bağlı birimleri olan kütüphaneler, müzeler, ören yerleri, kültür merkezleri ve sanat galerilerinin fiziki iyileştirilmeleri ve güncellemeleri ile bu birimlerin kendi işlevleri doğrultusunda toplumun tüm kesimlerine her zaman daha iyi hizmet vermesinin sağlanması, tarihi doku çerçevesinde kültürel mirasımızın tespit ve tescilinin yapılması, geleneksel el sanatlarının desteklenerek yaşatılması, kültür ve sanat etkinliklerinin organize edilmesi, turizm için altyapı çalışmalarının desteklenmesi ve turizm yatırımlarının teşvik edilmesi, turizm işletme belgeli tesislerin koordine edilerek denetimlerinin yapılması, tanıtıma gündem oluşturan çalışma ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, korsan yayınla mücadele çerçevesinde denetimler yapılması ve ilgili kanun doğrultusunda bandrol ve sertifika verilmesi, kent sınırları içerisinde yapılacak olan bilimsel yüzey araştırmaları ve kurtarma kazılarının koordine edilerek denetimlerinin yapılması gibi sorumluluklarını özveri ile çalışarak Kahramanmaraş'ın kültür ve turizm değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, yaşatmak ve desteklemek suretiyle kamu hizmeti vermektir.

Bu paralelde kurum hizmet binası tamamen bilgisayar sistemi ile donatılarak iletişim ağı oluşturulmuş, ADSL sistemine geçilmiş, bina içi ve dışı güvenlik kameraları ile dizayn edilmiş, dijital mesai takibine geçilmiş, depo, arşiv ve demirbaş çalışmaları yapılmış, tüm bina teknik altyapı eksiklileri giderilerek gerekli tadilatlar yapılmak suretiyle bakım-onarımdan geçirilmiş ve personelin koordine içerisinde nezih bir ortamda, daha verimli hizmet vermesi sağlanmıştır.

Bu vesile ile “kamusal sorumluluk” ve “kurumsal kimlik” bilinci ile hizmet veren kurumumuzun faaliyet ve çalışmalarını sizlere takdim ederken, başlangıçtan bugüne gelinen noktayı anlatmak için “Nereden Nereye” geldiğimizi anlatmak istiyoruz. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde her zaman destek veren, Valilik Makamı başta olmak üzere tüm kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile hizmet veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

KÜÇÜKDAĞLI, 2009 YILI SONU İTİBARI İLE “NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZİ” ŞÖYLE ANLATTI:

PROJE ÇALIŞMALARI

TURİZM MERKEZİ İLANI


Şehrimizde sağlık ve termal turizmi, kültür ve inanç turizmi ile eko turizmi açısından önem arz eden yerleri kent turizmine kazandırmak amacı ile “Turizm Merkezi” ilan edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat edildi.

Bakanlık tarafından ilgili yerlerde yapılan çalışmalar neticesinde; Ilıca Kaplıcası'nın “Turizm Merkezi” ilan edilmesi uygun görüldü.

Turizm tesisleri için teklif edilen yaklaşık 150 dönümlük Hazine, Orman ve İl Özel İdaresi'ne ait arazi ve arsalar için, Bakanlık tarafından Belediye meclis kararı ve imar çalışması yapılması istendi.

“İl Turizm Konseyi” nin eylem planı çerçevesinde; Ilıca Kaplıcaları'nın ve Ekinözü İçmeleri'nin “Turizm Merkezi” ilan edilmesi talebi Kültür ve Turizm Bakanlığına yinelendi.

Ilıca Kasabası'nın imar planı haritasının hazırlanması için Ilıca Belediyesi tarafından İller Bankası'na yetki verildi. Yapılan protokol üzere çalışmalar devam etmektedir.

Ekinözü İlçesi İçmeler ve yakın çevresinin turizm potansiyeli tespit edildi. Ekinözü İçmeleri'nde bulunan Hazine ve Orman arazilerinin turizm tesisleri için ayrıldığını gösteren 1/25,000 ölçekli harita ile MTA ve Sağlık Bakanlığı teknik raporları Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderildi.

Ekinözü ilçesinin imar planı haritasının hazırlanması için Ekinözü Belediyesi tarafından İller Bankası'na yetki verildi. Yapılan protokol üzere çalışmalar devam etmektedir.

İL TURİZM KONSEYİ

İlimizde kültür, sanat ve turizmi geliştirmek, bu alanda yapılabilecek çalışmaları ve alınması gerekli önlemleri belirlemek, kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin teşviki, canlandırılması, tarihi yerlerin korunması ve tanıtılmasında etkili ve çözümleyici iş birliğinin ortaya konulması amacıyla; Valilik makamının talimatıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuluşlarının temsilcilerinden oluşan “İl Turizm Konseyi” kuruldu.

İl Turizm Konseyi çeşitli zamanlarda toplanarak alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

TURİZM EYLEM PLANI

İl Turizm Konseyi kararı ile oluşturulan eylem planı komisyonu çalışmalarını tamamlayarak kültür, turizm ve tanıtım projeleri ana başlıkları altında ilimiz için yapılan, yapılacak olan ve yapılması gereken çalışmalar tespit edilerek, “İl Turizm Eylem Planı“ hazırlandı

Plan Valilik makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütün birimleri başta olmak üzere il idaresi içerisinde yer alan sorumlu ve ilgili tüm kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına gönderildi.

Ayrıca eylem planının takip ve denetimi için üç ayda bir değerlendirme raporu hazırlamak üzere “İzleme Komitesi” oluşturuldu.

İl Turizm Konseyi'nin 3. toplantısında alınan karar gereği ilgili komisyon eylem planı üzerinde revize ve güncelleme çalışmasını tamamlayarak eylem planındaki öncelikler belirlenmiştir.

MÜZE VE EK İNŞAATI

1975 yılında faaliyete geçen Kahramanmaraş Müzesi ve 1977 yılında temeli atılan ek inşaatının tamamlanması için 2003 yılı sonunda başlatılan yeniden projelendirme çalışmaları sonuçlandırıldı.

Müze ve ek inşaatının mimari projesi ile elektrik, statik, inşaat, iklimlendirme ve çevre düzeni projeleri tamamlanarak ihalesi gerçekleştirildi.

İnşaat çalışmaları tamamlanan müze ek inşaatının, yabancı ziyaretçiye hitap edecek nitelikte farklı bir konsepte hazırlanan teşhir tanzim projeleri tamamlanmış olup, Kahramanmaraş Müzesi 2010 yılı içerisinde yeniden hizmete açılacaktır.

TURİZM DANIŞMA BÜROSU

Valilik bahçesinde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Danışma Bürosu, yeniden projenledirilerek hizmete açıldı.

MARAŞ KÜLTÜR EVİ KOCABAŞ KONAĞI

İlimiz kültür ve turizmine katkı sağlamak amacı ile korunup kurtarılması gereken tescilli taşınmaz kültür varlıklarından biri olan Kocabaş Konağı Valiliğimiz öncülüğünde İl Özel İdaresi kaynakları ile kamulaştırılarak tapusu alındı.

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ihale usulü ile yaptırılarak Adana Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Konağın doğu duvarına bitişik bulunan parsellerde yer alan evler için, İl Özel İdaresi kaynakları ile kamulaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Restorasyon ihalesi gerçekleştirilmiş olan Kocabaş Konağı'nda çalışmalar devam etmektedir.

“Maraş Kültür Evi” olarak projelendirilen Konak, çok amaçlı faaliyetler kapsamında kullanıma açılacak olup, 2010 yılı içerisinde hizmete sunulması hedeflenmektedir.

KENT TARİHİ MÜZESİ

İlimizin önemli kültür miraslarından biri olan, özel mülkiyete ait Katip Han'ın, Kent Tarihi Müzesi olarak projelendirilerek restore edilmesi için gerekli olan bir dizi çalışmalar yapılarak tamamlanmış ve varisleri ile anlaşma sağlanamamıştır.

Valilik makamının talimatı doğrultusunda Kent Tarihi Müzesi oluşturulması kapsamında kurulan komite İzmir ve Bursa illerinde yapmış oldukları tespit ve inceleme sonucu hazırladıkları rapor doğrultusunda çalışmalarına devam edilmektedir.

ETNOĞRAFYA MÜZESİ MAHMUT ARİFİ PAŞA KONAĞI

Mutasarrıf Konağı olarak da bilinmekte olan Mahmut Arifi Paşa Konağı'nın “Etnografya Müzesi” olarak projelendirilerek restore edilmesi, Bakanlık tarafından da uygun görüldü.

Mevzuat gereği; belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergilerine ek olarak alınan % 10 kültür katkı paylarının, İl Özel İdaresi'nde açılan hesaba aktarılarak Valilik makamının talimatı ile belediye projelerine harcatılması kapsamında Kahramanmaraş Belediyesine tahsis edildi.

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Kahramanmaraş Belediyesi finansı ile yaptırılarak Adana Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Restorasyon ihalesi gerçekleştirilmiş olan Mahmut Arifi Paşa Konağı'nda çalışmalar devam etmekte olup, 2010 yılı içerisinde “Etnografya Müzesi” olarak hizmete açılması hedeflenmektedir.

BİLİMSEL YÜZEY ARAŞTIRMALARI VE KURTARMA KAZILARI

Üniversiteler tarafından başlatılan Bilimsel Yüzey Araştırmaları'na her yıl belirlenen takvim doğrultusunda devam edilmektedir.

İlimizdeki Domuztepe Bilimsel Araştırma Kazısı'nın yanı sıra Döngel Direkli Mağarası nda Bilimsel Araştırma Kazısı başlatılmış, her yıl haziran ile eylül aylarında kazılara devam edilmektedir.

KALELER GÜZERGAHI RAPORU

Valilik makamının talimatı ile Andırın ilçesindeki 27 adet kalenin turizme kazandırılması, güzergah tespiti ve tahmini yaklaşık maliyetinin çıkarılması için 2863 sayılı yasa kapsamında incelenerek rapor hazırlanmış olup, gerekli çalışmalar yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacaktır.

KÜLTÜR TURİZM REHBERİ

İlimizin kültür ve turizm değerlerinden öncelikli olanlarını derlemek amacıyla İl Özel İdaresi finansmanı ile Kültür-Turizm Rehberi hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak bastırıldı.

Daha pratik ve donanımlı Türkçe - İngilizce Turizm Rehberi yapımı için çalışmalar tamamlanmış olup basım aşamasındadır.

KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ

İl Turizm Konseyi kararı ile oluşturulan komisyonda “Kültür ve Turizm Envanteri” hazırlanması çalışmaları başlatıldı.

Envanterde bulunması gereken içerik dizaynı tespit edildi.

İl Genel Meclisi kararı alınan projenin profesyonel bir ekip tarafından hazırlanması için şartname hazırlanmış, teklifler verilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir.

HAFIZ ALİ EFENDİ YAZMA ESERLER KATALOGU

Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi bünyesinde bulunan Hafız Ali Efendi Derlemelerinden; Yazma Eserlerin Künye Tespit ve Tasnif çalışmaları tamamlanarak “Hafız Ali Efendi Yazma Eserler Katalogu” bastırıldı.

GERMENİCİA ANTİK KENTİ MOZAİKLERİ

GERMENİCİA ANTİK KENTİ YAMAÇ VİLLALARI TABAN MOZAİKLERİ


İlimizde bulunan Mozaik kalıntılarının gün yüzüne çıkarılma çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde başlatılan kamulaştırma çalışmaları ile Dulkadiroğlu Mahallesi 4-5 nolu parseller Bağlarbaşı Mahallesi 14 nolu parsel için Bakanlık makamından kamulaştırma onayı çıkarıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi 14 nolu parsel'in mülk sahibi ile anlaşma sağlanarak, Dulkadiroğlu Mahallesi 4-5 nolu parsel sahipleri ile uzlaşılamadığından hukuki süreç sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aktarılan toplam 200.000.00 TL ile tapular Hazine adına alındı ve kurtarma kazısı yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.

Valilik makamının talimatı ile Karamaraş Mevkii'ni kapsayan bölgenin sınırlarının belirlenerek sit alanı ilan edilmesi için hazırlanan rapor Adana Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu ve 3. derece sit alanı olarak ilan edildi.

Şu ana kadar Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Şeyhadil Mahalleleri'nde beş farklı noktada on yedi parselde mozaik alanı tespit edilmiş olup halen çalışmalara devam edilmektedir.

Devam eden çalışmalar sonucu Karamaraş mevkiinde tespit edilen Mozaikler'den, 7 parselin tescili tamamlanarak kamulaştırılma kararı alındı. 3 parselin kamulaştırılması tamamlandı. 3 parselin kamulaştırma çalışmaları, 10 parselin de tescil çalışmaları devam etmektedir.

Kamulaştırma çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da 2 parselin daha kamulaştırılması için, fiyat takdiri komisyon çalışmalarını kamu yararı kararı alınmış, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlık onayı ile kamulaştırılan Dulkadiroğlu Mahallesi 4-5 nolu parsellerde yıkım çalışmaları yapılarak kurtarma kazılarına başlandı. Kazı çalışmalarında kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası tarafından kısmi ödenek sağlandı. 2010 yılı Mart-Nisan aylarında kazı çalışmalarına devam etmek için gerekli Bakanlık onayı alındı.

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZE

TESCİL EDİLEN KÜLTÜR VARLIKLARI


2004 yılından bu yana kent sınırları içerisinde bulunan 317 adet kültür ve tabiat varlığının tespit ve tescili yapıldı.

İlimiz merkez Karamaraş mevkii Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyhadil ve Namık Kemal Mahallelleri ile Çokyaşar, Güzelyurt ve Öksüzlü mevkilerinde tabanında mozaik tabakaları bulunan alanlar 1. derece sit alanı olarak tescillenerek koruma altına alındı.

ESER SAYIMI VE SATIN ALINAN ESERLER

Kent Müzesi'nde 1994 yılında yapılan eser sayımından sonra başlatılan çalışmalar neticesinde oluşturulan komisyonla 6.325 adet arkeolojik, 2.275 adet etnoğrafik eserler ile 20.528 adet sikkenin envanterleri çıkarıldı.

Müze Müdürlüğü'ne satın alınmak üzere vatandaşlar tarafından getirilen yaklaşık 2.000 adet eserin değer takdiri yapılarak Müze'ye kazandırıldı.

TARİHİ KONAKLARIN RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Özel mülkiyet olan tarihi ve tescilli konaklar için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Yardımı Yönetmeliği kapsamında 8 konağa proje yardımı talebinde bulunularak 5 konağa ödenek gönderildi.

3 konağın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak onay için kurula sunuldu, 2 konağın proje çalışmaları devam etmektedir.

SÜLEYMANLI TARİHİ KÖPRÜLERİ

Süleymanlı' da bulunan tarihi Kanlı, Kantarma ve Tekke Köprüleri, 1191 sayılı kurul kararı ile tescillendi.

Ulaştırma Bakanlığı ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile projelerinin hazırlanarak restore edilmesi hususunda yapılan yazışmalar sonunda projelerinin hazırlatılması halinde programa alınarak restore edileceği belirtildi.

İl Özel İdaresi ödeneği ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılarak Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Yatırım programına alınmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiş olup, 2010 yılı içerisinde restore edilecektir.

KÜTÜPHANELER

İL HALK KÜTÜPHANESİ


Hafız Ali Efendi Derlemeleri, Yetişkinler ve Çocuk Okuyucu Salonları, süreli yayınlar, internet, emekliler ve ödünç verme bölümleri oluşturuldu.

Fiziki yapı tamamen yenilenerek okuyucu hizmetlerine sunuldu.

Yeni planlama nedeniyle kütüphane bahçesine yapılan müstakil arşiv ve depo çalışması tamamlandı.

İl Halk Kütüphanesinin eser sayısı %50 artışla yaklaşık 40.000 esere ulaşmış olup, bu gün itibariyle il, ilçe ve belde halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 110.000'i aşmaktadır.

AÇILAN KÜTÜPHANELER

Göksun ve Ekinözü İlçe Halk Kütüphaneleri ile Beyoğlu Belde Halk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Afşin Arıtaş ve Çoğulhan beldelerine halk kütüphanesi açılması için gerekli Bakanlık onayı alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

İLÇE VE BELDE HALK KÜTÜPHANELERİ

Andırın, Elbistan, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu ilçe ve Yeşilyöre Belde Halk Kütüphaneleri daha nezih mekanlar hazırlanmak suretiyle yeni yerlerine taşınarak hizmete sunuldu.

KÜLTÜR MERKEZLERİ

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ


Merkez'de elektronik panolar ve teknik oda tamamen yenilenerek ses ve ışık düzeni mikserinden anfisine profesyonel sisteme dönüştürüldü ve tüm altyapı kabloları değiştirildi.

Tiyatro salonunun tüm koltukları, zemini ve perdeleri de değiştirilerek 118 kw'lık jeneratör alındı ve iç ve dış boyası da tamamlanarak hizmete açıldı.

NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ

Geçici kabul ile teslim alınan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yapılan çalışmalar neticesinde hizmet verilememesi üzerine salonları ve kütüphanesi Bakanlığımız tarafından yapılan protokol ile Kahramanmaraş Belediyesi'ne tahsis edildi.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında her yıl hazırlanan “kültür-sanat ve eğitim işbirliği protokolü” çerçevesinde faaliyetler yapılmaktadır.

MARAŞ MUTFAĞI YEMEK KİTABI

İlimiz mutfak kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla emekli öğretmen Sabahat Küpelikılıç tarafından hazırlanan “Maraş Mutfağı” yemek kitabı İl Özel İdaresi bütçesinden bastırılarak dağıtıldı.

İl Turizm Eylem Planı çerçevesinde yöresel damak tadlarını konu alan Maraş Mutfağı Yemek Kitabı için komisyon oluşturulmuş çalışmalar devam etmektedir.

KÜLTÜR YAYINLARI ALIMI

11 cillten oluşan Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisinden İl Özel İdaresi ödeneği ile yeterli miktarda alınarak İl Halk Kütüphanesi başta olmak üzere okullara dağıtıldı.

HATIRA SANATÇILAR ÖDÜLÜ

İlimizin güzide el sanatları ustaları olan ve geleneksel el sanatlarını sonraki kuşaklara aktararak yaşatmaya çalışan İsmail Atatanır, Alaaddin Kopar ve Hacı Külekçi'ye GESAV tarafından “Hatıra Sanatçı Ödülü” verildi.

SANATÇI TANITIM KARTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geleneksel El Sanatı ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkarları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Aşıkları (Ozanları) Değerlendirme Yönergesi kapsamında ilimizden 8 sanatçıya “Sanatçı Tanıtım Kartı” verildi.

TİYATROLAR VE KONSERLER

İlimizde her yıl belirlenen takvim ile Devlet Tiyatroları sahne almakta; Bakanlığımız Koro ve Toplulukları başta olmak üzere ses ve saz sanatçıları solo ve koro konserler icraa etmektedirler.

Ayrıca özel tiyatrolar ve ses sanatçıları gerçekleştirilen organizasyonlarla sahne almaktadırlar.

KAHRAMANMARAŞ DEVLET TİYATROSU

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertugrul GÜNAY'ın talimatı ile 2010 yılı Mart ayında Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu açılacaktır. Kahramanmaraş tiyatro sahnesi her hafta çarşamba ve perşembe günleri farklı bir oyunu sunacaktır.

EL SANATLARI VE SÜSLEME SANATLARI KURSU

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Maraş İşi Sim Sırma, Kordon İşlemeciliği, Ebru, Tezhip ve Minyatür kursları açılarak başarılı kursiyerlere Bakanlık tarafından belge verilmektedir.

Kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar ile önemli gün ve haftalarda Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları sergileri açılmaktadır.

SERGİLER

Bakanlığımız “Sanat Etkinlikleri” çerçevesinde her yıl Necip Fazıl Kısakürek ve Sabancı Kültür Merkezleri'nde geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, resim ve fotoğraf sergileri açılmaktadır.

ÖNEMLİ HAFTALAR VE ETKİNLİKLER

İlimizde her yıl kutlanmakta olan Kurtuluş, Kütüphaneler, Turizm ve Müzeler Haftaları'nda TV-radyo programı, konferans, konser, tiyatro, fuar, serge, yarışma ve gösteri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

FUARLAR

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri ve Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, NFK Kültür Merkezi'nde “Kitap Fuarı” ve “El Sanatları Fuarı” açılmaktadır.

TURİZM FAALİYETLERİ

TURİZM ALTYAPI PROJELERİ


Kahramanmaraş-Nurdağı duble yolu başta olmak üzere Bakanlığımız'a teklif edilen belediye projelerinin kabulü ile ilçe ve belde belediyelerine gönderilen toplam 2.220.000.00 TL ödenek, İl Özel İdaresi hesabına aktarıldı ve iş bitiminde ilgili belediyelere ödemeleri yapıldı.

ALTERNATİF TURİZM RAPORU

Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında; İlimizin Sağlık ve Termal Turizmi, Kültür ve İnanç Turizmi, Eko Turizmi ile Kongre ve Fuar Turizmi içerisinde değerlendirilmesi amacı ile Bakanlık Makamı tarafından görevlendirilen Turizm Müşaviri Halil Özkan, 25 gün süren inceleme ve araştırma çalışmaları doğrultusunda 65 sayfadan ibaret olarak hazırladığı, “Alternatif Turizm Raporu” nu Bakanlık Makamına sundu.

MAĞARALAR TETKİK RAPORU

İl Turizm Eylem Planı çerçevesinde ve turizm destinasyonu kapsamında; İl Özel İdaresi finansı ile MTA Genel Müdürlüğü Mağara Araştırma Ekibi tarafından Döngel, Savruk, Gümüşkaya, Tekir Ardıçsuyu ve Ayranpınarı Subatan Mağaraları'nda tetkik ve teknik çalışmalar yapıldı. Daha sonra Döngel ile Tekir Su Mağaraları'nın da tetkik ve teknin çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda mağaraların tetkiki ve araştırma raporu kitap olarak hazırlandı ve tescil çalışmaları için Adana Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu.

TEKİR YEŞİLGÖZ

İlimiz mağaraları tetkik raporu çalışmaları kapsamında ODTÜ su altı topluluğu tarafından Tekir Yeşilgöz'ün su altı kaynağı araştırıldı.

Hazırlanan ön rapor doğrultusunda 2010 yılı baharında son bir kez daha çalışma yapılarak teknik rapor tarafımıza sunulacaktır.

TURİZM İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

İl Turizm Konseyi Eylem Planı çerçevesinde programlanan “Kahramanmaraş-Halep Turizm İşbirliği” toplantısı Suriye'nin Halep şehrinde yapıldı.

Turizm işbirliği görüşmelerinden sonra bu güne kadar değişik organizasyonlarda ortak çalışmalar gerçekleştirildi.

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Ekinözü İçmeleri ve Ilıca Kaplıcaları'nda hizmet veren turizm sektörü çalışanlarına yerel eğitmenlerle ve Bakanlığımız uzmanları tarafından ise ilimiz kamu yöneticileri ile turizm sektörü çalışanlarını kapsayan yaygın turizm eğitimi seminer ile Elbistan ilçemizde bulunan turizm işletme belgeli 3 otelin yaklaşık 60 personeline 1 hafta süreyle hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendi.

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ

Kentimizde ilk defa Profesyonel Turist Rehberleri oluşumla bir araya gelerek, Kahramanmaraş Turist Rehberleri Derneğini kurdu.

TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER

2004 yılında ilimizde bulunan 2 yıldızlı üç otele, 4 yıldızlı Yimpaş (Saffron) Otel'in dahil olması sonucu 540 yatak kapasitesine ulaşıldı.

Kentimizde bulunan Sezal Restaurant'a 1. sınıf lokanta turizm işletme belgesi ve Arsan Oteli ile Grand Elbistan Oteli'ne 4 yıldız turizm işletme belgesi verildi.

Geçen yıl 4 yıldızlı Ramada Oteli ile Elbistan Sword Oteli ve 3 yıldız Samanyolu Oteli'nin hizmete açılması ile ilimizdeki yatak sayısı % 85 oranında artarak 970'ye ulaştı.

İnşaatı devam eden Marturo Oteli'ne 3, Şirikçioğlu Plaza Otel'e 4 ve Hazerhan Otel'e de 5 yıldız yatırım işletme belgesi verildi.

YERLİ YABANCI ZİYARETCİ SAYISI

Kentimizde her yıl turizm konaklama sayısı artarken aynı oranda belediye işletme belgeli tesislerde azalma tespit edildi.

İlimize gelen konaklama yabancı ziyaretçi sayısı önceki yıllara oranla %'100 den fazla artış gösterdi.

TANITIM FAALİYETLERİ

ULUSAL VE ULUSLARARASI FUAR VE FESTİVALLER


İlimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla başta Bakanlığımız faaliyetleri olmak üzere her yıl düzenlenen turizm ve tanıtım fuarlarına organizasyonlar düzenlenmektedir.

İl Turizm Konseyi Eylem Planı çerçevesinde, İl Özel İdaresi finansı ile EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İzmir Uluslararası Travel Turkey Fuarı, Madrid FITURE Turizm Fuarı, Şam ATB (Arab Tourism Bourse) Uluslararası Turizm Fuarı, Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Feshane Anadolu Kültür Fuarı, GÜNSİAF İş Platformu ve Fuarı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Fuarı'na katılarak Kahramanmaraş'ın tanıtımı yapıldı.

ULUSLAR ARASI İPEKYOLU FESTİVALİ

Suriye'de düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Festivali'nde ülkemizi ve ilimizi temsilen katılım gerçekleştirildi.

Başkent Şam'da bulunan Süleymaniye Tekkesi'nde ilimizin geleneksel el sanatları ile Türk süsleme sanatlarının yer aldığı sergiler açıldı.

Şam kalesinde organize edilen halk dansları gösterilerinde Kahramanmaraş Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu ve festivale katılım ve temsillerimizden dolayı Suriye Turizm Bakanı tarafından Valilik Makamına teşekkür mektubu gönderildi.

EMİTT İSTANBUL ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI

Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, turizm alanında Avrupa'nın en önemli ilk 5, dünyanın ise ilk 10 etkinliğinden biri olarak kabul edilen ve dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanındaki otelleri, acenteleri, işletmecileri, beldeleri, girişimcileri, turizm profesyonellerini ve tatil severleri bir araya getiren EMITT-İstanbul Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı”na ilimiz son 3 yılda üst üste katılarak Kahramanmaraş'ın kültürü, el sanatları, yerel tatları başarıyla temsil edildi ve yapılan Maraş Dondurması şovu tüm katılımcı ve ziyaretçiler tarafından ilgi ile takip edilerek ulusal medyaya taşındı.

2009 yılında Maraş Dondurması ile “En Etkin Promosyon” yapan il seçilerek ilimiz adına plaket alındı.

MADRİD FİTURE ULUSLARARASI TURİZM FUARI

İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen Madrid Fiture Uluslararası Turizm Fuarı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı standında Kahramanmaraş ili adına yer tahsis edildi.

Fuarda ilimizin kültürü, el sanatları, yerel tatları başarıyla sunuldu ve Maraş Dondurması şovu yapılarak görsel ve basılı tanıtım materyallerinin dağıtımı yapıldı.

Standımızı birçok ülkeden turizm sektörü temsilcileri ziyaret etti, ünlü İspanyol sanatçılar Falete, Monica Molini, Valderrama ve Los Vivancos'da gelerek Türkiye standına renk kattı.

ŞAM ATB ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI

Suriye'de düzenlenen ATB (Arab Tourism Bourse) Uluslararası Turizm Fuarı Türkiye Şam Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından Kahramanmaraş adına yer tahsis etti.

ilimizin kültürü, el sanatları, yerel tatlarının sunumunun yanısıra Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak hazırlanan görsel ve basılı tanıtım materyallerinin dağıtımı yapılmış olup, standımıza uluslararası tur operatörleri ile turizm sektörü katılımcıları büyük ilgi gösterdiler.

İZMİR TRAVEL TURKEY ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI

İzmir'de düzenlenen Travel Turkey Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kahramanmaraş adına stant açıldı.

Fuar süresince standımızı birçok yerli ve yabancı misafir ziyaret etti ve ilimizin kültürü, el sanatları, yerel tatlarının sunumunun yanısıra görsel ve basılı tanıtım metaryelleri dağıtıldı. Ulusal ve yerel medya kuruluşları fuar alanından canlı yayınlar yaptı.

FUAR ÖZEL STAND YAPIMI

Valilik Makamının talimatı ile oluşturulan komisyon çalışmaları doğrultusunda fuar organizasyonları için Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediyesi, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası, Turizm altyapı Hizmet Birliği ile işbirliği içerisinde “Kahramanmaraş” ili için özel stant yapıldı.

BASILI TANITIM METARYELLERİ

İl Turizm Eylem Planı çerçevesinde her yıl İl Özel İdaresi finansı ile adetli olarak Türkçe-İngilizce kültür ve turizm rehberi, kent planı-il haritası, el broşürü ile afişler yaptırılarak dağıtılmaktadır.

GRAVÜR RESİMLERİ

İl Turizm Eylem Planı çerçevesinde ve ilimizin tanıtımı kapsamında tarihi doku içerisinde bulunan kültür yapılarından özellik ve önem arz eden eserlerin gravür resimleri, Ressam Cemal Akyıldız tarafından çizildi.

KAHRAMANMARAŞ GRAVÜRLERİ VE FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

İlimizin kültür ve geleneklerininin tanıtımını yapmak için İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda “Osmanlıdan Günümüze Nakış” koleksiyonu ile İlimizin tarihi yapılarından oluşan Kahramanmaraş Gravürleri ve Fotoğrafları il içi ve il dışı etkinliklerinde sergilenmektedir.

ULUSAL GAZETE VE DERGİ TANITIM EKLERİ

İlimizin tanıtımı amacıyla yerel ve ulusal bazda hazırlanan gazete ve dergilerden oluşan basılı yayın organlarında ilimizin kültürünü, sanatını ve turizmini kapsayan tanıtım ekleri çıkarılarak dosyalar açılmaktadır.

TV VE RADYO PROGRAMLARI

Her yıl TRT başta olmak üzere ulusal ve yerel radyo ve televizyon kanallarına belgesel, kültürel, el sanatları ve tanıtıma yönelik canlı ve banttan programlar gerçekleştirildi.

GÜNIŞIĞI RADYO PROĞRAMI

2008 yılıda Mart ayından başlayarak Aralık ayı sonuna kadar 10 ay boyunca her cumartesi saat 11:45-12:00 arası TRT Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan “Gün Işığı” programına konuk olarak katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ilimizin kültür, sanat, turizm, tanıtım gibi konular üzerine söyleşiler yaptı.

TRT YAYIN TASLAĞI

Her yıl ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin, doğal güzelliklerinin, el sanatlarının ve alternatif turizm değerlerinin konu olarak işlendiği TRT yayın taslağı hazırlanarak TRT Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

TRT KURTULUŞ BELGESELİ

İl Turizm Eylem Planı çerçevesinde TRT Ankara Televizyonu tarafından hazırlanan ve TBMM tarafından 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal imzalı “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile şereflendirilen Kahramanmaraş'ın o yıllarda ortaya koymuş olduğu onurlu mücadelesini konu alan “Kurtuluş Belgeseli” yapılmış olup her yıl kurtuluş haftasında TRT ekranlarında gösterilmektedir.

Belgesel için ilimiz Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gala gecesi yapıldı ve İl Özel idaresi finansı ile dvd'si çoğaltılarak dağıtılmaktadır.

MARAŞ TÜRKÜLERİ CD'Sİ

Şairler, yazarlar ve ozanlar şehri olan Maraş'ta ulusal ve uluslararası şöhrete mazhar olan sanatçılarımıza ait güfte ve besteler ile müzik dünyasında yer alan Maraş Türküleri'nden oluşan cd yapımı için, Valilik Makamının talimatı ile TRT sanatçılarının seslendirdiği albüm TRT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve İl Özel İdaresi finansmanı ile çoğaltıldı.

YEMEK FESTİVALİ VE PANELİ

İl Turizm Eylem Planı ve Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Kahramanmaraş Damak Tatları” konulu yöresel yemeklerimizin tüm çeşitlerinin sergilendiği “Yemek Festivali” gerçekleştirildi.

Aynı etkinlik içerisinde farklı branş ve yörelerden davet edilen gastronominin önde gelen akademisyen, yemek kitabı yazarı, gazeteci, televizyoncu ve sektörel katılımcılarından oluşan bir heyetin katılımı ile gerçekleştirilen panel yapıldı. Festival ve panel sonrasında ulusal medyada Mutfağımız'ın tanıtımı adına olumlu sonuçlar alındı.

DENETİM FAALİYETLERİ

İL DENETİM KOMİSYONU


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında oluşturulan İl Denetim Komisyonu ilgili işyerlerine denetimler gerçekleştirmektedir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ SERTİFİKASI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na istinaden cd, vcd, dvd ve kitap satan iş yerleri, matbaa ve sinema salonlarını kayıt altına almak üzere ilgili işyerlerine yaklaşık 200 kadar sertifika verildi.

KİTAP BANDROLÜ

Korsan yayınla mücadele ve İl Denetim Komisyonu'nun çalışmaları doğrultusunda yaklaşık 115.000 adet kitap bandrolü verildi.

GENEL TEFTİŞ

4848 sayılı yasa ile kurulan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın planlama ve rehberlik etme amacı ile Taşra teşkilatlarında yaptığı denetim ve değerlendirme çalışmaları kapsamında, Bakanlık Başmüfettişi Abdullah Kocapınar tarafından 18 gün süren Genel Teftiş çalışması yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin çalışma ve faaliyetleri başarılı ve iyi bulunarak teşekkür edildi.

KAÇAK TURLAR

Kanunsuz olarak kaçak organize edilen turlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde yasal tur faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılmakta ve mevzuata aykırı yapılan turlar için tutulan tutanak ve raporlar gereği ilgili kurumlara gönderilmektedir.

KOLEKSİYONER DENETİMİ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Müze Müdürlüğü tarafından koleksiyonerin denetlemeleri yapılmaktadır.

KULLANILAN ÖDENEKLER

GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİ


Bakanlığımız genel gütçe ödeneklerinden;
Müze Ek Bina İkmal İnşaatına; 2.475.000, 00 TL
Turizm Altyapı Hizmet Projelerine; 2.220.000, 00 TL
Kamulaştırma Çalışmalarına; 350.000,00 TL
Kültür Merkezlerine; 160.000,00 TL
Kütüphanelere; 218.500,00 TL
Turizm Danışma Bürosuna; 52.500,00 TL
Kazı Çalışmalarına; 75.000,00 TL

Toplam: 5.551.000,00 TL aktarılmıştır.

İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEKLERİ

Son üç yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlere İl Özel İdaresi kaynaklarından;

2007 Yılında; 179.000,00 TL
2008 Yılında; 354.000,00 TL
2009 Yılında; 235.000,00 TL

Toplam: 768.000.00 TL aktarılmıştır. Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza bundan sonra da gayretli bir şekilde devam edeceğiz.” (www.kanal46.com)


Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2010, 07:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa Gençtürk
Mustafa Gençtürk - 10 yıl Önce

bir zamanlar herkesin moda olarak boy hedefi yaptığı seydi bey yazılanlara göre güzel işler yapmış.....iştir kişinin ayinesi lafa bakılmaz demiş atalar...çok doğru bir laf. konuştumu mangalda kül bırakmayanların ne yaptıklarını ise doğrusu çok merak ediyorum. seydi bey sen konuşulanlara aldırma...durmak yok, icraata devam...

SIRADAKİ HABER

banner63