Doğan Grubu hisseleri işleme kapatıldı!

Doğan Grubu hisseleri işleme kapatıldı!

Doğan Grubunun İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin işlem sıraları, geçici olarak kapatıldı.

İMKB'den yapılan duyuruda, Doğan Grubu şirketlerinin hisse senedi sıralarının, ''şirketlerle ilgili olarak basında yer alan habere istinaden şirketlerden açıklama istenilmesi nedeniyle geçici olarak işleme kapatıldığı'' kaydedildi.

Doğan Grubu'na haciz şoku

Maliye ve Doğan Yayın Holding arasındaki 'teminat krizi' gruba haciz uygulaması kararı ile son bulduğu belirtiliyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Doğan TV Holding'in yüzde 45.4 hissesine haciz konuldu.

Maliye, Doğan Yayın Holding'in (DYH) vergi cezasına karşılık verdiği üçüncü teminatı da kabul etmedi. Grubun önerdiği hisse senedi ve markalar hukuken geçerli teminat olmadığı için DYH hakkında "haciz" işlemi başlatıldı. İlk aşamada Doğan TV Holding'in yüzde 45.4 hissesine haciz konuldu. DYH'nin borcu nedeni ile grubun bankalardaki varlığı ve gayrimenkullerine de tedbir konuldu. Yasa gereği, anonim şirketlerde vergi borcundan ortaklar da sorumlu tutuluyor. DYH'nin hissedarı olan grubun üst düzey yöneticilerinin şahsi mal varlıkları ve banka hesapları da haczedilebiliyor.

DYH'ye kesilen ve faiziyle birlikte 914 milyon TL'yi bulan vergi cezasında teminat krizi Maliye'nin "haciz" kararı ile son buldu. Grup, ilk olarak Kanal D ve Star TV hisseleri ile sınırlı gayrimenkul teminatı gösterdi. Ancak bu değerlerin geçerli teminat olmadığının belirtilmesi üzerine DYH, ikinci girişiminde 1.12 milyar lira değerinde olduğunu savunduğu Kanal D ve Star TV markalarını teminat olarak sundu. Ancak marka hakkı geçerli teminat olmadığı için Maliye teklifi reddetti. Son olarak grup Doğan TV Holding'in yüzde 45.4 hissesini teminat gösterdi. DYH yönetimi üçüncü teklifin dikkate alınması için önceki gün Ankara'ya geldi ancak Maliye'de yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Yasaya göre, "Para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları, gayrimenkuller" teminat gösterilebiliyor. Şahsi kefalet gösterilmesi halinde vergi dairesi müdürünün kabul edip etmeme yetkisi bulunuyor. Maliye yetkilileri, "Markalar gayri maddi hak. Geçerli teminat niteliği taşımıyor. Bunu daha önce sunulan her iki teminatta da dile getirdik" dedi.

Doğan TV Holding'in yüzde 45.4 hissesi ile grubun, bankalardaki varlıklarına, tapuya kayıtlı gayrimenkullerine tespit ve haciz işlemi başlatıldı.

DYH, geçerli teminat sorununu çözemediği için vergi raporuna istinaden başlatılan haciz işlemi önemli mali sonuçlar yaratacak.

Grup, bankalardaki varlıkları ile tapuya kayıtlı gayrimenkulleri üzerinde serbestçe tasarrufta bulunamayacak. Bu nitelikteki tedbir yazıları da finans kurumları ile tapu idaresine gönderilmeye başladı.

Teminat sorununu aşamayan DYH'nin, itibarlı bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu göstermesi imkânı var. Ancak, şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemek Maliye'nin kararına bağlı. Grubun haciz işlemine itirazı da mümkün. Ancak bu itiraz da reddedilirse DYH, bu işlemi ancak Danıştay kararı ile kaldırabilecek.

O karara kadar, mali açıdan kıpırdaması mümkün olmayacak.

DYH'DEN İMKB'ye yapılan açıklamada Halkalı Vergi Dairesi'nin teminat talebiyle ilgili şu saptamalara yer verildi "Halkalı Vergi Dairesi Kanal D ve Star TV'nin marka değerlerini teminat olarak kabul etmediğini Doğan Yayın Holding'e bildirdi. Doğan TV'nin yüzde 45.4'üne uygulanan haciz işlemi nedeniyle Doğan Yayın Holding'in teminat talebinin yürütmesinin durması için açtığı dava konusuz kalabilir.

Diğer davalar açılmakta. DYH'nin mal varlığının araştırılmasıyla ilgili süreç devam ediyor." Gelirler Kontrolörleri, 2003- 2006 yıllarına ilişkin incelemeleri sonucunda, 132.9 milyon lirası vergi aslı, 693.18 milyon lirası vergi kaçakçılığı cezası olmak üzere 826 milyon lira ödemeye ilişkin ihbarnameleri 18 Şubat'ta şirkete tebliğ etmişti.

Doğan Yayın Holding'den dava

Doğan Yayın Holding A.Ş, tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak, tüm yasal haklarını kullandığını belirterek, bu vesile ile şirketin, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün teminat isteme talebinin yürütmesinin durdurulması talebi ile İstanbul 8'inci Vergi Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu.

Doğan Yayın Holding A.Ş'den İMKB'ye gönderilen yazıda, şirketin, "Kanal D" ve "Star" tescilli markalarını Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teminat olarak gösterdiği ve söz konusu markalara ilaveten ayrıca, şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş'nin sermayesinin yüzde 45,40'ını temsil eden hisse senetlerinin de Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildiğinin; teslim edilen söz konusu hisse senetlerinin değerinin, Mahkemece atanan bilirkişilerce hazırlanan rapora göre 1.079.100.000 lira olarak hesaplandığının ve Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün, söz konusu Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerini, "Haciz Tutanağı" düzenlemek suretiyle, teslim almış bulunduğunun daha önce kamuya açıklandığı hatırlatıldı.

Yazıda şu görüşlere yer verildi:

"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden biraz önce elimize ulaşan yazıları ve eklerinden, 'Kanal D' ve 'Star' tescilli markalarının gayri maddi hak olduğu, menkul veya gayrimenkul mal niteliğinde bulunmadığı gerekçesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi çerçevesinde, teminat olarak uygun görülmediği ve bu süreç dahilinde şirketimiz ile ilgili mal varlığı araştırılmasının sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.

Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, tekrar hatırlatmak gerekirse, şirketimiz tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak, tüm yasal haklarını kullanmaktadır. Bu vesile ile şirketimizin, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün teminat isteme talebinin yürütmesinin durdurulması talebi ile İstanbul 8'inci Vergi Mahkemesi'nde dava açmış olduğunu, ancak Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerine uygulanan haciz işlemi nedeniyle söz konusu bu davanın konusuz kalabileceğini ve konu ile ilgili diğer davaların ise açılmakta olduğunu ifade etmek isteriz."


Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2009, 08:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66

banner67