FLAŞ: 80 bin memur alınacak!

FLAŞ: 80 bin memur alınacak!

Hükümet, 2010 bütçe tasarısında önceki gece yapılan değişiklikle, önümüzdeki yıl devlete alınacak memur sayısını 80 binin üzerine çıkardı.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden 2010 Bütçe Tasarası’nda önemli bir değişiklik yapıldı. AK Partililer'in verdiği önerge ile kadroların kullanımına ilişkin esaslar değiştirildi. Buna göre, 2010 yılında devlet emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memurların yerine alım için konulan yüzde 25’lik sınırlama yüzde 50’ye çıkarıldı. Bütçe tasarısının 22’nci maddesinde yapılan düzenlemeyle ilgili olarak şöyle denildi:

“Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini teminen personel ihtiyacının karşılanmasındaki sorunlarının aşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 25 sınırlaması yüzde 50 olarak değiştirilmektedir.”

32 bine yakın kişi açıktan atama yoluyla, 50 bine yakın kişi de emekli, nakil ve ölüm nedeniyle boşalan kadrolar için alınacak. Emekli Sandığı verilerine göre, son 10 yıl içerisinde, kadroların yaklaşık 90-100 bine yakını ölüm, istifa, nakil veya emeklilik nedeniyle boşalıyor. Polis, hakim - savcı ve TSK personeli alımı gibi atamalar yüzde 50’lik sınıra tabi olmayacak.

Denetim elemanı artaracak

Bütçe tasarısındaki bir başka değişiklikle de 2010 yılında, vergi ve sigorta denetim elemanlarının sayısı arttırılacak. Değişiklik önergesinde Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılacak atamalarında yüzde 50’lik sınırlamaya tabi olmayacağı belirtildi.

Üniversitelere 7 bin akademik personel

2010 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısında üniversitelere yeni yılda 4 bin memurun yanı sıra, 7 bin de akademik personel alma hakkı tanınıyor.

Tasarıya göre, yükseköğretim kurumları, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, bu yıl emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 25'ini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100'ünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kuruluşlardan naklen atama yapabilecek. Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak yükseköğretim kurumları için ilave 7 bin adet atama izni verilecek.

Hükümet, 2009 yılı bütçesinde ilave ataması yapılacak akademik personel sayısını 5 bin olarak belirlemişti. Bu sayı, üniversitelerin artan öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2010 yılı bütçesinde 7 bine yükseltildi.

Kapsam dışı kuruluşlar

Bu arada hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilecek askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu uyarınca yapılacak atamalar ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca gerçekleştirilecek personel nakilleri, emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılanlara ilişkin yüzde 25'lik sınıra tabi olmayacak.

Memurlara yapılacak zam

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, 1 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0,057314, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,76177, yan ödeme katsayısı 0,018172 olarak uygulanacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde 3.008 Türk Lirası olarak uygulanacak.

Buna göre, memur maaşlarına ocak ayında yüzde 2,5; haziran ayında da yüzde 2,5 olmak üzere toplam yüzde 5 oranında zam öngörülüyor.

2010 yılında, Hazine garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar doları aşamayacak. Başlangıç ödeneklerinin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

Hazine müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar, Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı, 2 milyar doları aşamayacak. Bu tutarı bir katına kadar artırmaya, Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

"Türkiye vatandaşına işkence yapan ülke konumunda"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Akif Hamzaçebi'nun sorusu üzerine, yurtdışı çıkış harcından elde edilen gelirle ilgili bilgi verdi. Şimşek, yurtdışı çıkış harcı 70 lira iken 2006 yılında 102,3 milyon lira, 15 lira olduğu 2007 yılında 59 milyon lira, 2008 yılında ise 50,1 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Hamzaçebi, uygulamanın amacına ulaşmadığını, tüm istisnaların kaldırılmasına rağmen gelirde önemli oranda düşüş yaşandığını kaydederek, "Bunun bir bölümü kamu personelinin ödediği harçtır, yani bütçeden karşılanmaktadır. Uyulama fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Türkiye, vatandaşına işkence yapan ülke konumundadır. TOKİ'nin bu kaynağa ihtiyacı yoktur" diye konuştu.

Kabul edilen bir başka önergeyle, kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü personel açığının giderilmesine katkıda sağlamak amacıyla, özürlü personel ataması istisna olarak tasarıya eklendi.

Bir başka önergeyle, bugüne kadar 2 çocuk için verilen aile ödeneğinde sınır kaldırıldı. 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren memurlara çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, sayı sınırlaması dikkate alınmayacak. Bugüne kadar 1 milyon 690 bin çocuk için ödenmekte olan aile yardımından, yeni düzenlemeyle 740 bin çocuk için daha verilecek. Aile yardımı 0-6 yaş arası çocuk için 28 lira, 6-18 yaş çocuk için ise 14 lira ödenecek.

Evlilik dışı çocuğu cazip hale getiriyorsunuz

DSP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, önergeyle ilgili olarak, "Yapılan, Hükümetin nüfus artış politikasıyla uyumlu ama nüfus planlamasının tam tersi bir düzenlemedir" görüşünü savunurken, CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu da "Evlilik dışı çocuğu cazip hale getiriyorsunuz" dedi.

CHP'li Akif Hamzaçebi ise "14 ya da 28 lirayla çocuk yapımı teşvik edilir mi? Hayır. Devlet, çocuk yapılmasını teşvik edici görünmemeli" diye konuştu.

Yeni üniversitelere kaynak

Kabul edilen önergeyle, emekli personele 500 lira olarak ödenmekte olan tazminat tutarı, 750 liraya çıkarıldı.

Tasarıya eklenen bir fıkrayla; Anadolu üniversite Döner Sermaye işletmesinin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle uzaktan eğitim uygulayan iktisat, işletme ve açıköğretim fakültesine ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesabı bakiyesinin 250 milyon lirası genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 2010 yılı şubat ayı sonuna kadar maliye bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılacak. Aktarılan bu tutar, yeni kurulan üniversitelerin yatırım projelerinde ve öğretim elemanı ve üyesi yetiştirmede kullanılacak.

Maliye Bakanı Şimşek, düzenlemeyle ilgili olarak, Anadolu Üniversitesinin kaynağı kullanmadığını belirterek, konuyu hem üniversite hem de YÖK ile görüştüklerini söyledi. Şimşek, "Bir çok yeni üniversite var, binaları bile yok. 250 milyon lirayı yeni kurulan üniversiteler için kullanılacak, diğeri ise YÖK'e verilecek, öğretim üyesi yetiştirmek için kullanılacak. Bu mukaddes bir amaçtır" dedi.

Komisyonda, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı da kabul edildi.

Tasarıların kabul edilmesinin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, komisyonun yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. (Mynet)

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2010, 16:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66