Karaküçük, 2011 yılının değerlendirmesini yaptı..

Karaküçük, 2011 yılının değerlendirmesini yaptı..

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, 2011 yılının değerlendirmesini yaptı.


KATSO’nun 2011 yılının son meclis toplantısında konuşan Başkan Kemal Karaküçük, 2011 yılının başarılı geçtiğini ve özellikle ihracatta gelinen noktanın kendilerini 2023 vizyonu hedefleri doğrultusunda umutlandırdığını ifade etti.


Son 12 aylık ihracatın 780 milyon dolar olduğunu kaydeden Karaküçük, ''İhracatta elde ettiğimiz başarı Kahramanmaraşlı sanayicilerin gösterdiği gayreti de ortaya koymaktadır. İnşallah 2012'de de bu ivme devam eder'' dedi.


İstihdamda artış sağlandığını dile getiren Karaküçük, SGK kayıtlarına göre çalışan sayısının 108 bin 874 olduğunu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış sağlandığını ifade etti.


Kahramanmaraş'ın geleceği adına sorumluluk üstlendiklerini belirten Karaküçük şöyle konuştu:


SANAYİ VE KENT ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ


“2011 yılının son meclis toplantısında sizlerle birlikte yılın son değerlendirmesini yapmak istiyorum. 2011 yılında özellikle sanayinin ve kentin altyapısının güçlendirilmesi konularında yoğunlaşan çalışmalarımız kapsamında; Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi için gerek ilimiz Valiliği gerekse ilgili bakan, bürokrat ve siyasiler nezdinde girişimlerde bulunarak, son on yılda 4 kat büyüyen Kahramanmaraş ekonomisinin bu performansını sürdürebilmesini teminen burasının OSB olarak başvurusunun yapılabilmesi için 2016 yılında bitecek olan Milli Savunma Bakanlığı tahsisinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmasını talep etmiş bulunmaktayız. Buna yönelik olarak, resmi müracaatlarımızı Valilik ve Milli Savunma Bakanlığına yapmış bulunuyoruz. Tüm bu gayretlerimizle birlikte İlimiz Valiliğince yapılan Kahramanmaraş İl Çevre Düzeni Planında bu bölge organize sanayi bölgesi olarak planlanmış ve resmi planlara OSB işareti konulmuş bulunmaktadır. Umuyoruz, önümüzdeki yıl içerisinde buradaki tahsis kaldırılarak Kahramanmaraş sanayisine uzun yıllar hizmet edecek olan bu bölge OSB statüsüne kavuşur ve kentimizin 2023 vizyona ulaşmak adına önemli bir adım atmış oluruz.


Sanayinin altyapısının iyileştirilmesi hedefi kapsamında başladığımız bir başka çalışma ise ilimiz sanayi bölgelerinin ıslah OSB kapsamında değerlendirilerek bu alanların OSB statüsüne kavuşturulmasına yönelik bir çalışmadır. Bu itibarla, ilimiz Gaziantep ve Adana karayolları üzerinde bulunan sanayi alanlarının haritalama çalışmamız tamamlanmış ve bundan sonraki aşamada bölgede bulunan firmalarımızın taahhütnamelerinin toplanarak Valiliğe gönderilmek üzere rapor hazırlanması gerçekleştirilecektir. Bugüne kadar Gaziantep karayolu harita çalışması tamamlanmış ve bu bölgede bulunan 65 firmanın 44’ünden taahhütnameler alınmış bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede bulunan tüm parseller için taahhütnameler toplanmaya devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Adana karayolunun haritalama ve taahhütname toplanması işi tamamlanarak rapor aşamasına geçilecektir. Bu çalışmayla birlikte ilimizde sanayi bölgelerinin ıslahı ve altyapısının iyileştirilmesi konusunda ciddi bir mesafe kaydetmiş, ayrıca OSB avantajlarından yararlanma hususunda da önemli bir üstünlük elde etmiş olacağız.


ULAŞIM VE HAVAALANI


İlimizin ulaşım konusundaki en büyük sorunlarından birisi olan havaalanı konusundaki girişimlerimiz devam etmekte olup; Narlı bölgesinde bölgesel havalimanı yapımı konusunda son olarak Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın ilimizi ziyaretlerinde konuyu kendilerine arz ederek Kahramanmaraş’ın bu yatırımı hak ettiğini, kentin vizyon ve hedeflerini yerine getirebilmesinin önündeki en büyük engelin havayolu ulaşımında yaşanan sorunlar olduğunu vurguladık.


Narlı Havalimanı konusunda son gelişme olarak, ilimiz Valiliğince yapılan İl Çevre Düzeni Planında burası havalimanı olarak işaretlenmiş bulunmaktadır.


ALTYAPININ ÖNEMİ


Bir kentin yaşanabilir kent olabilmesi altyapısının güçlü olmasına bağlıdır. Bu itibarla, Kahramanmaraş’ın temel sorunlarını ve 2023 vizyonunun gerekliliklerini yerine getirmek adına ilimiz ile ilgili olarak sanayi, enerji, ulaştırma-lojistik, turizm, tarım, sağlık, teşvik, çevre ve enerji konularını kapsayan 8 adet rapor içerisinde 38 ana başlıktan oluşan sorunları şehrimizde yapılan çalıştaylar ve her platformda yüksek sesle dile getirerek Kahramanmaraş’ın daha yaşanılır bir şehir olması için çaba gösterdik. Bu raporlardaki kamu yatırımlarını 2012 yılında da takip etmeye devam edeceğiz.


Girişimcilik ruhu gelişmiş Kahramanmaraş’ta başarılı girişimcilerimizi ödüllendirmek ve yeni girişimcileri teşvik etmek amacıyla bir ödül töreni tertipleyerek, İstanbul Sanayi Odası ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda yer alan 17 şirketimize ve en yatırımcı kuruluş ile duayen sanayici dallarında sanayicilerimize ödüllerini dağıttık. 'Üretimin Yıldızları’ adı altında tertiplediğimiz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde birçok önemli konuğun katıldığı ve basında geniş yer alan tören ilimiz adına ciddi bir gurur tablosu oluşturarak, bir yanda iş dünyasının tepe yöneticileri bir yanda ilimizin en büyük sanayi kuruluşları ile kentimizin tanıtımı ve imajı bakımından iyi bir tanıtım aracı olmuştur.


ALEVİ-SÜNNİ KARDEŞLİĞİNİ KİMSE BOZAMAZ


İlimizin sosyal gelişimine destek ve toplumsal barışın tesisine ve kardeşliğimizin vurgulanmasına katkıda bulunmak amacı ve Muharrem ayı münasebetiyle çeşitli faaliyetlerde bulunarak Pazarcık’ta düzenlenen aşure günü ve Cem törenlerine katılım sağladık. Burada karşılıklı konuşmalar ile Alevi ve Sünni kardeşliğini vurgulayarak huzur ortamını bozmaya yönelik girişimlere prim verilmemesi gerektiğini hep birlikte dile getirdik.


Bu çalışmalarımız kapsamında düzenlediğimiz iftar programımız ise çok büyük bir ilgi görmüş, yazılı ve görsel ulusal medyada geniş bir şekilde yer almıştır. Türkiye’de ilk kez bu büyüklükte bir kardeşlik mesajı verilmesi ülke gündemine girerek kötü niyetli kesimlerin cesaretini kırmış, bizlerin de kardeşlik duygularını pekiştirmiştir.


1350 kişinin katıldığı zengin içerikli toplantımızda bir konuşma yaparak, Alevi-Sünni, Türk-Kürt-Çerkez tüm Kahramanmaraşlıların kardeş olduğunu ve bu durumu bozmaya artık hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini, Kahramanmaraş’ın artık; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, ekonomideki atılımlarıyla, turizm potansiyeliyle ve sosyal barışıyla anılmasını istediğimizi vurguladık. Umuyoruz bundan sonra çalışmalarımız meyvesini vererek gerçekten ilimiz barışın ve sosyal huzurun simgesi olacaktır.


İŞ DÜNYASINI YAKINDAN İLGİLENDİREN KONULAR


Kahramanmaraş’ın en büyük iş örgütü olarak iş dünyamızı yakından ilgilendiren konularda yasa çalışmalarını takip ederek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine daha faydalı şekilde yürürlüğe girmesini amaçlıyoruz.


İlimiz için çok önemli olan teşvik konusundaki önerilerimizi iletmek üzere, Ankara’da Ekonomi Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile görüşmelerimizin olacağını geçen ayki toplantıda belirtmiştim. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz bu görüşmelerde; iş dünyası adına çok önemli gördüğümüz talepleri dile getirerek Kahramanmaraş sanayiinin önünün açılması için gerekli düzenlemelerin hassasiyetle yürütülmesini istedik. Ayrıca; ilettiğimiz konuları özellikle Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’a arz etmek üzere, ilimiz iş dünyası temsilcisi STK’ların imzalarıyla birlikte bir mektup göndererek;


*      Kahramanmaraş’ta ilave sektörler olarak; Tekstil ve Giyim eşyası imalatı, Plastik, Metal mutfak eşyaları, Makine imalatı, Gıda, Hayvancılık, Jeotermal turizm ve seracılıksektörlerinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini,


 *     Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında 2009 yılında ilk kez uygulamaya konulan bölgesel ve sektörel teşvik uygulaması kapsamında oluşturulan 4 bölgenin, illerin ekonomik ve sosyal gelişmişliklerini tam olarak dikkate almadığı ve haksız durum doğurduğundan, Kahramanmaraş’ın Konya, Gaziantep, Kayseri gibi gelişmiş iller ile aynı bölgede olmasının doğru olmadığını, Kahramanmaraş’ın Adıyaman ve Malatya ile aynı bölgede bulunması gerektiğini,


*      Aynı şekilde, mevcut dört bölgenin alt bölgeleri olan ve Avrupa Birliği'nin bölgesel uygulamalarına uyum sağlamak amacıyla DPT tarafından geliştirilen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması baz alınarak yapılan Düzey II sınıflandırmasının da birçok sorunu beraberinde getirdiği, ana eksenini coğrafi konum oluşturan bu gruplandırmanın ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyini arka planda bırakmasından dolayı çok vahim olumsuzluklar doğurduğundan; ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından birisi olan teşvik politikalarının temelinin bu sınıflandırmaya dayandırılmaması gerektiğini,


*       Tüm bu sorunların köklü çözüme kavuşturulması için illerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksinin dikkate alınması ve teşvik politika ve uygulamasının il düzeyinde gruplandırılması gerektiğini, 


*      Ülkemiz ekonomisinin öteden beri en büyük sorunlarından birisi olan işsizlik konusunda çözüme ulaşmak adına ilave istihdam teşviklerinin mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini, 


 *     Yatırım kapsamında yapılan tüm harcamaların, mal ve hizmet alımları ile inşaat hizmetleri gibi harcamaların bölge veya sektör ayrımı olmaksızın ve asgari yatırım tutarı aranmaksızın KDV istisnasından yararlandırılarak teşvik edilmesini, 


 *       Yatırım indirimi uygulamasının yeniden getirilerek gerçekçi bir teşvik mekanizması oluşturulmasını,


*       Yüksek yatırım bedelli stratejik yatırımlara ileri seviyede destek unsurları tanınmasını, 50 milyon doların üzerindeki her yatırımın stratejik yatırım olarak değerlendirilmesini,


vurgulayarak ilimiz iş dünyası olarak Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi, Esnaf Odaları Birliği, KASİAD, KALİDA, TÜMSİAD, MÜSİAD başkanlarının imzasıyla Sayın Bakana iletmiş bulunuyoruz. Umuyoruz ki, ülkemiz için hayırlı bir teşvik politikası oluşturulur ve Türk özel sektörünün önü açılır.


ÇEK YASASI…


Bir başka çalışmamız ise çek yasası ile ilgili düzenlemelere yönelik olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz ekonomisinin işlemesinde en önemli unsurlardan olan ve alıcı ile satıcı arasındaki temel kredi ilişkisini sağlayarak ekonomik kalkınmaya ciddi katkısı bulunan çekin piyasalarda güvenilir borçlanma araçlarından birisi olduğunu, 5941 sayılı Çek Kanununda yapılması planlanan değişikliklerle cezai uygulamaların hafifletileceği, hapis durumunun ortadan kaldırılacağı bilgilerine ulaşıldığını, bu itibarla piyasalarda ciddi bir güven aracı olarak kullanılmakta olan çekin herhangi bir güvenirliği kalmayacağını ve senet ile aynı konumda olacağını, bu durumun piyasalarda oldukça riskli bir yavaşlama getirebileceğini ve özellikle 2012 yılında beklenen global daralma ile birlikte ülkemiz ekonomisine ciddi olumsuz etkileri olacağını, adli makamların yükünü hafifletmesi beklenen bu değişiklik ile birlikte dava sayılarında azalma olmayacağını ve tam tersine suiistimallerin önüne geçilemeyeceği için alacak dava sayılarının artacağını vurgulayarak değişikliğin tekrar değerlendirilerek iş dünyasının hassasiyetlerinin de dikkate alınması hususunu Adalet Bakanımız ve Bakan Yardımcımız nezdinde dile getirmiş bulunuyoruz.


SENDİKALAR YASASI…


Diğer taraftan hazırlıkları devam eden ve kamuoyunda Sendikalar Yasası olarak bilinen Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı, TOBB ve TİSK başkanları nezdinde girişimde bulunarak; Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısının iş barışını bozacağını, öncelikle emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde üretim ve yatırımları olumsuz etkileyeceğini, yıllardır ithal ürünler karşısında ezilen KOBİ’lerimizin rekabet gücünü daha da azaltacak kanun tasarısı maddeleri olmasının endişe verici olduğunu iletmiş bulunuyoruz.


Makro boyuttaki bu çalışmalarımızın yanı sıra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve K.Maraş Emniyet Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından yapılan organizasyonla Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne 36 araçlık yeni bir filo kazandırılmasına katkıda bulunarak bir araç da Odamız adına hibe ettik.


VİZYON İSİMLERLE SOHBET PROGRAMLARI…


İş dünyamızın vizyonunu genişletmek amacıyla Bülent Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan gibi ülkemize mal olmuş işadamlarımız ile toplantılar yaptık ve sonuncusunu da geçtiğimiz hafta burada Sayın Cüneyd Zapsu ile birlikte sizlerin de katılımıyla gerçekleştirdik. Bu tarz faaliyetlerimiz 2012 yılında da devam ederek iş dünyamızın farklı alanlardaki tecrübelerden ve bilgi birikiminden yararlanmasını sağlayacaktır. 


Diğer taraftan, KOBİ’lerin kefalet sorunlarının çözümüne destek olmak amacıyla Odamız bünyesinde Kredi Garanti Fonu’nun şubesini açtırdık.


İŞ DÜNYASININ GELİŞİMİNE DESTEK FAALİYETLERİ


Vergi affı, torba yasa, tüketici hakları, kayıtlı istihdam, kurumsal sosyal sorumluluk, dış ticaret, proje hazırlama gibi konularda düzenlenen 17 eğitim semineri, 12 toplantı ve bunlara benzer tam 121 etkinlik ile ilimiz iş dünyasının gelişimine destek verilmiştir. 


İTMA Fuarı, Anuga Fuarı ve Gürcistan’a yurtdışı iş gezisi organizasyonları yapılarak özel sektörün dış pazarlardaki payını artırmak için çalışmalarda bulunduk. 2011 yılında yaptığımız başlıca çalışmaları gözden geçirdikten sonra önümüzdeki yıl yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek ve sizlerle birlikte tartışmak istiyorum. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize sunduğumuz mevcut hizmetlerin yerine getirilmesinde hizmet sunma kalitesini artırarak yenilikçi hizmetler geliştirmeye gayret edeceğiz. Sektörlerine ve meslek gruplarına göre üye profilleri oluşturarak üyelerimizin daha fazla bir araya gelmelerini ve bu sayede işbirliği ortamının gelişmesini ve bilgi paylaşımının artmasını sağlayacağız. Mevcut üyelerimize yönelik sektör bazında envanter çalışmaları yapılarak üyelerimizin profillerini ortaya çıkaracak ve bölgesel kalkınma politikalarına temel teşkil edecek veri tabanlarını oluşturacağız.Üyelerimizin kaliteli ürün ve marka bilincini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunacağız.Kahramanmaraş’taki öncelikle sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık ve gıda gibi iş çevrelerinin geliştirilmesi ve çağdaşlaşması için öncü bir rol üstlenerek, Kahramanmaraş’ın, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına yönelik faaliyetlerde bulunacak ve projeler üreteceğiz.


TOMSUKLU OSB VE SERBEST BÖLGE ÇALIŞMALARI…


Kahramanmaraş'ın sanayi, tarım, gıda ürünlerinin tanıtımına destek vererek ulusal ve uluslararası fuarlara yönelik organizasyonlarımızı veiş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelikçalışmalarımızı artıracağız.Kahramanmaraş'ın ticaret ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve sanayi çeşitliliğinin sağlanmasına katkıda bulunarak,ticaret alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütecek,sanayi bölgeleri ve sektörel sanayi sitelerinin üretilmesine destek olmaya ve özellikle Tomsuklu OSB ve serbest bölgeleri gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz.


Sanayi alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmalarında bulunarak katma değerin artmasına destek vereceğiz.Yine, ilimizin enerji, ulaştırma, turizm, tarım, sağlık, eğitim ve çevre konularında altyapısının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerimize 2012 yılında da devam edeceğiz.


Değerli meclis üyeleri,


EKONOMİK VERİLERLE İLGİLİ RAKAMLAR


Kahramanmaraş’ın son ekonomik göstergelerine de değinecek olursak, Ocak-Kasım ayları arasında 692 milyon $ ihracat gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre % 42,6 oranında artış sağlanmıştır. Son 12 aylık ihracatımız ise 797,7 milyon dolardır. Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyar 36 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiş, geçen yılın aynı dönemine göre %62 oranında artış olmuştur. Kasım sonu itibariyle 780 şirket açılmış 259 şirket kapanmıştır. 2010 yılında alınan teşvik belgesi sayısı 59, yapılan yatırım 720 milyon TL, 2011 yılı Kasım ayı itibariyle alınan belge sayısı 67, yapılan yatırım 1 milyar 472 milyon TL’dir. Bu itibarla, yatırım tutarına göre 81 il içerisinde 2010 yılında 15. sırada iken 2011 yılında 8. sırada yer almıştır. Kasım ayı SGK kayıtlarına çalışan sayısı 108.874’tür. Geçen yılın aynı dönemine göre % 12 oranında artış sağlanmıştır.


ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİK


Değerli meclis üyeleri, göreve geldiğim ilk meclis toplantısında belirttiğim üzere bizler Oda meclis üyeleri olarak Kahramanmaraş’ın geleceği konusunda çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunmaktayız. Bizim burada gündeme getirdiğimiz konular, projeler, yaptığımız her faaliyet, ilimizin geleceğine ciddi etkileri olan çalışmalardır. Bakınız Tomsuklu OSB, Narlı havalimanı birer hayaldi, uzun süreç de alsa şimdi resmi belgelere geçmeye başladı.


Bu itibarla, burada yapmamız gereken iki şey var:


 *  2023 vizyonumuzu geniş tutmak


*  ve bu hedefleri bu mecliste oluşturmaktır.


YENİ YILDA DAHA ÇOK KAZANÇ VE SAĞLIK DİLEĞİ…


Kahramanmaraş’ın sahibi bizleriz ve siyasi görüş, meslek, sektör, cinsiyet farkı olmaksızın burası bizim meclisimiz. Tüm arkadaşlarımıza yıl içerisinde bize verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni yılda daha çok kazanç daha çok sağlık ve mutluluk diliyor, saygılar sunuyorum.”


Yeni yılda sanayi alanında kalite ve verimliliği artırma gayreti içerisinde olacaklarını anlatan Karaküçük, başta sanayi ve ticaret olmak üzere tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün gelişmesi için rol üstleneceklerini dile getirdi.


Toplantıda ayrıca 2012 yılı bütçesi görüşülerek onaylandı. Bu arada toplantıya katılan meclis üyeleri 2012 yılı çalışmaları ile ilgili görüşlerini dile getirdi. (www.kanal46.com)

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2011, 14:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63