KATSO'nun istihdam projesini AB kabul etti

KATSO'nun istihdam projesini AB kabul etti

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından “Sektörel Eğitim ve İstihdam Hizmetleri” konulu 274 bin Euro bütçeli eğitim ve istihdam projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edildi.

2004 yılında işgücü piyasasını geliştirmek üzere proje yapmaya başlayan ve daha sonra birçok alanda bu yeteneğini geliştirerek önemli projelere imza atan KATSO, bu kez de hazır giyim ve konfeksiyon, metal işleme ile mobilya sektörlerine yönelik yeni bir proje geliştirdi. Nisan ayında Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulan ve Avrupa Birliği (AB) fonları ile finanse edilecek olan “Sektörel Eğitim ve İstihdam Hizmetleri” konulu 274 bin Euro bütçeli eğitim ve istihdam projesi AB tarafından kabul edilirken, sözleşmesi de geçtiğimiz gün imzalandı.

Proje, Kahramanmaraş’ta gelişmiş sanayi yapısı içerisinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü piyasasının oluşturulması ve bu piyasa içerisinde özellikle işsiz durumda olan kadınların ve gençlerin, büyüme potansiyeli bulunan sektörlerde istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla hazırlandı. Toplam maliyeti 274.021,65 Euro olan projenin yüzde 90’lık kısmını oluşturan 246.619,48 Euro AB fonlarından karşılanacak. Proje, hazır giyim üretimi, mutfak eşyaları üretimi ve mobilya dekorasyon sektörleri olmak üzere üç sektöre yönelik olarak hazırlandı. Bu sektörlerin seçilmesinde ilin en yüksek büyüme potansiyeline sahip olması ve nitelikli personel istihdamına ihtiyaç duyması etkin oldu. Üç sektöre yönelik olarak 160 kadın ve genç işsiz eğitim programına alınacak. Başarılı olanların istihdam edilmesi için üç sektörde faaliyet gösteren firmalarda öncelik tanınacak.

Projenin hedefine ulaşması adına Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi, Kahramanmaraş Madeni Eşya Sanayici ve İşadamları Derneği, S.S. Kahramanmaraş Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, Kahramanmaraş Tekstil Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi, projenin ortakları arasında yer alıyor. Üç sektörün temsilciliğini yapan meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak çalışmalarla benzer uygulamaların sürekli hale getirilmesi için eğitim hizmet birimleri oluşturulacak. Bu birimlere eğitim organizasyonu konusunda teknik destek verilirken, ilk eğitim faaliyetleri de organize edilecek. Hedeflenen üç sektörde faaliyet gösteren ve proje ortağı konumundaki kuruluşlarda, eğitim organizasyonu yapabilme, bu konuda proje geliştirme, sektör içerisindeki ihtiyaç duyulan alanların tespiti ve buna yönelik program hazırlayabilme açılarından teknik bir kapasite oluşturacak.

Verilecek eğitim için üç eğitim hizmet ofisi, üç eğitim atölyesi kurulacak. Bu hizmet ofislerinin koordinasyonu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı KOBİ Destek Merkezi tarafından yürütülecek. Eğitim hizmet ofisleri ilgili kurumların kendi yerlerinde, eğitim atölyelerinin ise biri Anadolu Tekstil Meslek Lisesi, ikisi Endüstri Meslek Lisesi’nde kurulacak. Bu aşamada, öncelikle mevcut atölyelerin iyileştirilmesi ve eksik makine-teçhizat ve araç-gereçlerinin tamamlanması gerçekleştirilecek. Bu atölyeler proje tamamlandıktan sonra eğitim hizmet ofislerinin düzenleyeceği programlarda kullanılmaya devam edilecek.

Proje ile birlikte, hedeflenen grubun belli bir meslek dalında nitelik kazanmasının sağlaması ve bu yolla istihdam edilebilir nüfusun artmasına yol açması bekleniyor. Bunun yanında, işsiz durumda bulunan bu insanların özgüvenlerinin artması, iş yaşamında gittikçe artan bir başarı ile toplum içerisinde iyi bir statü kazanmaları da proje’nin önemli bir faydası olacak. Seçilen sektörler, nitelikli işgücü ile hem kalite açısından hem de verimlilik açısından çok önemli bir rekabet avantajı kazanacak. Nitelikli işgücü piyasasının oluşması ve bunun devamlılığını sağlayacak kurumsal yapıların oluşturulması açısından da çok önemli ve vazgeçilmez bir adım olarak nitelendiriliyor.

Konu hakkında açıklama KATSO Başkanı Mehmet Balduk, uzun yıllardır oda çalışmaları içerisinde eğitim ve işgücünün geliştirilmesi konusuna çok önem verdiklerini belirterek, “Odamızda özellikle nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere, birçok alanda eğitim programları düzenledik. Bu programlara binlerce kişiye eğitim verildi. Bu kez de Kahramanmaraş için önem taşıyan ve büyüme potansiyeli sahip sektörlere destek vermek amacı ile yeni bir proje hazırlandı ve AB tarafından kabul edildi. Bu projede, meslek edindirme alanında farklı ve fonksiyonel bir eğitim metodolojisi uygulanacak. Eğitime katılanlar tek bir alanda hatta sektör içerisinde farklı spesifik alanlarda uzmanlaşarak gerçek anlamda nitelikli işgücü piyasasının oluşması sağlanacak. Projenin farklı bir tarafı ise, eğitim hizmetleri konusunda sektörel kuruluşların kurumsal kapasitelerin artırıcı çalışmaları da kapsaması. Böylelikle her meslek kuruluşu kendi sektöründe bu eğitim programlarını sürdürecek. Bu açıdan örnek bir proje olacak” dedi.

Balduk, reel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü piyasasının oluşması için çok çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu alanda ciddi bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Balduk şöyle devam etti: “Tarımdan sanayiye, sanayiden bilgi toplumuna geçişte işgücü piyasasını da yeniden yapılandırmamız gerek. İşsizlik sorununu yıllardır çözemeyen ülkemizde bir yandan işsiz sayısı artarken, diğer yandan nitelikli personel arayıp bulamayan reel sektör tarafı var. Buradaki sorunu ancak işgücü piyasasını geliştirerek çözebiliriz. Bu anlamda AB fonları özellikle önümüzdeki dönemde ciddi rol oynayacak. AB Mali Yardım Aracı IPA kapsamında Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında da yeni proje çalışmaları yapacağız. Hedefimiz bölgesel rekabeti geliştirmek ve işsizliği azaltmak.” (www.kanal46.com)

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2008, 14:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63