Vergi ve sigorta teşvikleri 1 yıl daha uzatıldı

Vergi ve sigorta teşvikleri 1 yıl daha uzatıldı

Hükümet, iş dünyasının "5084 sayılı Teşvik Yasası uzatılmalı" teklifini dikkate aldı. Buna göre gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren payları ve enerji desteğiyle ilgili 31 Aralık 2008 tarihine kadar sürmesi öngörülen teşvik uygulamaları, 31 Aralık 2009'a kadar devam edecek.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısına göre teşvikler bir yıl daha devam uzayacak.

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle de Başbakanlık teşkilatının görevleri arasına "ekonomi ile ilgili politikaların, ekonomik plan ve programların, karar ve uygulama süreçlerinin tespitinde ve uygulamasında koordinasyon sağlamak" eklendi.

Başbakanlık Teşkilatının ana hizmet birimleri arasına "Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü" eklendi. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıya göre ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar da dikkate alınacak. Yine kanuni düzenlemeye göre Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler içine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı da dahil edildi. Tasarıya göre, Maliye Bakanlığı, muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye yetkili olacak. Ankara, Zaman

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2009, 06:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63