Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri nelerdir? Boşanma davaları 4721 sayılı Medeni Kanuna göre iki şekilde gösterilebilir. Bunlardan birincisi anlaşmalı boşanma davalarıdır. Bu günümüzde yaygın bir şekilde görülmekte olup her iki tarafın da tüm sonuçlar üzerine anlaşarak, evliliği bitirdiği bir türdür. İkincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır. Bu durum,

 1. Nafaka,
 2. Maddi ve manevi tazminat,
 3. Kusurlu olan taraf,
 4. Ev eşyalarının paylaşımı,
 5. Velayet gibi bazı konularda çekişmelerin yaşandığı hallerdir.

Anlaşmalı boşanma davası bir-iki celsede tamamlanırken, çekişmeli boşanma davaları 8 ile 12 celseye kadar sürebilmektedir. Dolayısıyla boşanma avukatı tarafından yardım almak, istediğiniz sonuçları daha iyi almanıza yardımcı olacaktır.

Bunun yanı sıra mahkeme süreçlerini doğru yönetmek için de profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışmak şarttır.

Boşanma İçin Geçerli Sebepler

Boşanma sebepleri nelerdir için iki temel neden vardır. Bunlardan bir tanesi genel boşanma sebebidir. Genel boşanma kapsamında, davada bulunan eş diğer eşin kusurunu kanıtlamak zorundadır. Ancak bu noktada davacının kusurunun daha ağır olması halinde, davalının söz konusu davaya itiraz edeceği de bilinmelidir.

Benzer her iki eş eşit miktarda kusurluysa, taraflar boşanabilir. Lakin bu halde tazminat istenememektedir. Genel boşanma nedenleri çeşitli olup bazıları şöyledir;

 1. Mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma
 2. Hakaret
 3. Şiddet
 4. Güven sarsıcı davranışlar
 5. Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme
 6. Geçimsizlik
 7. Evlilik birlikteliğinin sarsılması
 8. Eşlerin anlaşamaması
 9. Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Ancak ikinci sebep olan özel boşanma davası daha farklıdır. Boşanma sebepleri nelerdir çerçevesinde bu duruma şunlar girmektedir;

 1. TMK M. 161 kapsamında zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası
 2. TMK M. 162 kapsamında hayata kast, pek kötü ya da onur kırıcı davranış sebepleriyle boşanma davası
 3. TMK M. 163 kapsamında haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme nedenleriyle boşanma davası
 4. TMK M. 164 kapsamında terk nedeniyle boşanma davası
 5. TMK M. 165 kapsamında akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

Bu noktada genel ve özel boşanma sebepleri birbirinden ayrılmaktadır. Zira özel bir boşanma nedeni bulunuyorsa, davacı karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlamak durumunda değildir. Sadece özel bir neden olduğunu ispat etmesi yeterlidir.

Ancak genel bir boşanma sebebi bulunuyorsa, boşanma kararı için kusurun da kanıtlanması gereklidir. Dolayısıyla en iyi boşanma avukatı ile çalışmak, daha iyi sonuç almaya yardımcı olacaktır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davaları, Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Ancak Aile Mahkemesi yer almayan yerlerde, Aile Mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Özel mahkeme statüsünde olan aile mahkemelerinde davalar, yer bakımından  yetkili mahkeme olarak dava açılma tarihinden önce son altı ay beraber kalınan yerdeki aile konutunun bulunduğu yerde veya eşlerin birbirinden ayrı olarak ikamet ettiği yerde açılabilir.

Eğer anlaşmalı bir boşanma davası olacaksa bunun için bazı şartlar yer almaktadır. Bunun için evliliğin en az bir sene sürmesi, eşlerin mahkemeye beraber başvurması ya da diğer eşin davayı kabul etmesi gerekir. Aynı zamanda hakimin doğrudan tarafları dinlemesi ve iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi, tarafların mali netice ve çocukların durumuna dair düzenlemeler hakkında anlaşmaları hakimin de bunu uygun görmesi şarttır.

Bu noktada bazı şartlarda, anlaşmalı davanın çekişmeli davaya dönebileceği de hatırlanmalıdır. İstanbul boşanma avukatı bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

En İyi Boşanma Avukatı

En iyi boşanma avukatı olarak boşanma hukukuna ve insan psikolojisine hakim olan AHD Durak Hukuk Bürosu, boşanma davalarınızda istediğiniz sonuçları almanıza yardım etmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20

banner67