SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE İLK DERS

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Tüm ülkelerde görülen pandemi, bizlere sağlığın ve sağlık çalışanlarının önemini ve bu konuda verilecek eğitimin ne kadar değerli olduğunu gösterdi” dedi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE İLK DERS

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu yıl öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler
"Tıp Fakültesine Merhaba" başlıklı ilk ders ile eğitime başladı.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte,
tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin oryantasyon programı kapsamında tanışmaya
ayrılan ilk dersin ardından iki mini konferans yapıldı.
Tıp fakültesine bu yıl kaydolan 97 öğrenciden 42'sinin pandemi koşullarının
gerektirdiği önlemler alınarak katıldığı program, katılamayan öğrencilerin
izleyebilmesi için internet üzerinden eş zamanlı olarak online yayınlandı.
Programın açılışında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Dağlı, “Gerek eğitiminizde
gerekse yaşamınızda başarılı olmak istiyorsanız sabır, azim ve inanca sahip
olmalısınız. Ayrıca bunların yanı sıra, hak gözetmeniz, adil davranmanız, eleştiriye
açık ve hoşgörüye sahip olmanız gerekir” diye konuştu.
Prof. Dr. Dağlı, “Yolunuza çıkan engelleri, başarı merdiveninde birer basamak gibi
görün ki, başarısızlıklarınız ya da hatalarınız sizi olgunlaştırsın, hatalarınızdan ders
almayı öğretsin” ifadelerini kullandı.
HEKİMLİKTE, USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİDİR
Hekimliğin, eğitimi hayat boyu devam eden, fedakarlık isteyen, mesai kavramı
olmayan, insan hayatına dokunabilme yetkisi veren kutsal bir meslek olduğunu dile
getiren Prof. Dr. Dağlı, sözlerine şöyle devam etti:
“Hekimlikte, usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Daha önceki öğrencilerimiz gibi en iyi
hocalardan eğitim alacaksınız. Hocalarınızın anlattıklarıyla yetinmeyin. Onların
hayata dair bilgi ve tecrübelerinden de istifade edin. Soru sormaktan çekinmeyin.
Soru sorarak öğrenmek, en etkili ve evrensel yoldur.
Üniversiteler, yalnızca aldığınız eğitim ile meslek sahibi olduğunuz kurumlar değil,
kişisel gelişiminizi tamamladığınız ve sizi hayata hazırlayan ortamlardır. Sosyal
aktivitelerimizde ve öğrenci kulüplerimizde mutlaka görev alın. Bu girişimleriniz
yaşam görüşünüzün zenginleşmesini, özgüveninizin artmasını, daha mutlu ve
doygun bir hayat sürmenizi sağlayacaktır.
Üniversitemizdeki eğitiminiz süresince birçok yeni bilgiye sahip olacak ve bir süre
sonra sizler de bilgi üretebilecek aşamaya geleceksiniz. Bunun için hepimiz elimizden
gelen tüm çabayı göstermeye hazırız. Önemli olan bu çabaya karşı, sizlerin ne kadar
istekli ve hevesli olduğunuzdur.”

“Atamızın kendini emanet ettiği hekimler kadar başarılı ve yetkin olabilmek için, her
türlü gayreti, özeni, çalışmayı ve fedakarlığı göstereceğinize inancım tamdır” diyen
Prof. Dr. Dağlı, “Çıktığınız bu uzun ve meşakkatli yolda bizleri yol arkadaşı ve rehber
olarak seçtiğiniz için sizlere ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Yeni ders yılımız
hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” temennisiyle konuşmasını tamamladı.
PROF. DR. METİN BAYRAM
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram da “Tıp Fakültesi ailesine katılan siz sevgili
öğrencilerimiz, ailemize katılmayı başarabilen ender öğrencilerden olduğunuz için
kendinizi özel ve farklı hissetmelisiniz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi tebrik
ediyorum. İyi birer hekim olarak yetişmeniz için her zaman olduğu gibi ekip olarak
arkanızdayız” ifadelerine yer verdi.
SANKO Holding’in tüm kurumları ile başarıyı hedefleyen özel bir yapıya sahip
olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bayram, öğrencilere gelecek adına önemli görevler
düştüğünü dikkat çekip, başarı dileklerini iletti.
Programın ilk bölümünde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın’ın yanı
sıra, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, öğretim üyeleri Prof.
Dr. Lütfi Çakar, Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı, Prof. Dr. Mehtap Özkur, Prof. Dr.
Necdet Aytaç, Prof. Dr. İlker Saygılı ve Prof. Dr. Zafer Çetin de yeni öğrencilere
başarılar diledi.
PROF. DR. ÇAKAR: “TIBBİYELİ OLMAK”
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizyoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, program kapsamında “Tıbbiyeli Olmak” konulu bir
sunum yaptı.
Prof. Dr. Çakar, üniversitelerin aklın ve bilimin egemen olduğu, bilginin üretilerek
insanlığın hizmetine sunulduğu, özgür düşüncenin yaratıcı düşünceye
dönüştürüldüğü eğitim-öğretim kurumları olduğunu vurguladı.
Tıp eğitiminin, tıp fakültesine girişle başlayan ve yaşam boyu eğitim ve amacının,
toplum sağlığını en yüksek düzeyde tutacak “İyi Hekim” yetiştirmek olduğunun altını
çizen Prof. Dr. Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hekim kimliğinin oluşmasında tıbbi bilimsel bilgilerin kazanılması kadar, bu bilgilerin
hangi amaca yönelik, hangi araçlarla nasıl kullanılacağı, bunların uygun iletişim
becerisi ile hastaya aktarılması da önemlidir. Tıbbiyeliler, özellikle askerî tıp
öğrencileri, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluş süreçlerinde önemli bir yere
sahipti.
Günümüzde “Tıbbın Babası” olarak kabul edilen Hipokrat (Hippocrates) yaşadığı
dönemdeki inanışın aksine, her hastalığın fiziksel ve gerçekçi bir açıklaması
olduğunu düşünmüştür. Hipokrat çalışmalarını gözlem üzerine oturtmuş, tıbbı bilim ve
sanat haline getirmiştir. İlk kuralı; hekimin gerek düşünceleri gerekse seçtiği tedavi ile
yaşama saygı duymak ve hastaya zarar vermemektir. Hipokrat yemini hekimlik
sanatının önemli sembollerinden birisidir.”

Bir ülkede sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesinde sağlık hizmetlerinin
sunuluşu kadar, hizmeti alan kişiler tarafından bilinçli kullanımının da çok büyük
önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Çakar, iyi hekimliğin niteliklerini “Sorumluluk
duygusu, sevgi, merhamet ve empati, profesyonel davranış, bilgili, alçak gönüllülük,
klinik yeterlik ve adalet, iletişim becerileri ve yatak başı davranışları” olarak özetledi.
Hekimlerin yükümlülüklerini “meslek kurallarına/deontolojiye uygun davranmak, hasta
haklarına özen göstermek, kötü klinik uygulamalardan (malpraktis) kaçınmak, bilgi ve
deneyimini sürekli geliştirmek ve dikkatli olmak” olarak sıralayan Prof. Dr. Çakar,
sözlerini şöyle tamamladı:
“İyi hekimlik’ için ‘iyi insan’ olmak ön koşuldur. ‘İyi hekimlik’ bir değerler toplamıdır. ‘İyi
hekimlik’ akademik mükemmeliyetin ötesinde bir kavramdır. Değerlerin karşılığı
hekimliğin töresi olan ‘Beyaz Önlüğün’ temiz tutulmasıdır.”
PROF. DR. SIRMALI: “DİKENLİ GÜL BAHÇESİ TIP FAKÜLTESİ”
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı,
“Dikenli Gül Bahçesi, Tıp Fakültesi” konulu sunumunda, tıp eğitiminin ve hekimlik
mesleğinin zorluklarına, insanların hekimlerden beklentilerine ve çözüm
üretebilmenin önemine değindi.
“Elleri ile çalışana zanaatkar, aklı ile çalışana bilim insanı, yüreği ile çalışana sanatçı,
elleri, aklı ve kalbi ile çalışana doktor denir” diyen Prof. Dr. Sırmalı, “Aslolan kendi
sorununuzu çözmek değil, sorunun kendini çözmektir” değerlendirmesini yaptı.
Tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek nitelikte hekimler yetiştirmenin temel
olduğunu anlatan Prof. Dr. Sırmalı, Prof. Dr. İskender Sayek’in, I. Ulusal Tıp Eğitimi
Kongresi’nde yaptığı konuşmasında değindiği iyi bir hekimin özellikleri ile ilgili şu
bilgileri aktardı:
“Birinci basamakta bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilmek,
toplumda sık görülen hastalıkları tanımak ve tedavi edebilmek, ekip çalışmasına
önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgiye sahip olup,
multidisipliner ve multisektöryel çalışabilmek, toplumla iletişim kurabilmek ve
toplumun katılımını sağlayabilmek, ülkenin sağlık sorunlarını bilmek ve bunlara
çözüm aramak, sürekli tıp eğitiminin önemini ve bilgiye nasıl ulaşılabileceğini bilmek,
bilimsel araştırma planlayabilmek, yürütmek ve bilimsel doğruları bilmek, uzmanlık
eğitimi ve akademik çalışmaları yapabilmesi için gerekli olan güncel ve bilimsel ön
bilgi ve becerilere sahip olmak.”
Prof. Dr. Sırmalı konuşmasını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençleri
Eğitiniz” sözlerine vurgu yaparak sonlandırdı.
SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİM
Pandemi koşulları gereği karma (hibrit) eğitim kararı alınan birinci sınıf öğrencilerinin
meslek dersleri, Ekim ayı boyunca pandemi önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye
uygun seyreltilmiş grup mantığıyla yüz yüze yapılacak ve bu dersler uzaktan öğretim
yoluyla eş zamanlı çevrimiçi yayınlanacak.

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin oryantasyon programı 8 Ekim Perşembe ve 9
Ekim Cuma öğleden sonraları üniversite merkez binasındaki dersler ile devam
edecek. Programda "Covid-19 Pandemisi", "Tıp Fakültesi Eğitim Modeli, Dersler ve
Sınavları", "Psikoloji Danışma Merkezi", "Öğrenci Kulüpleri" ve "Uzaktan Öğretim
Platformu Microsoft Teams" başlıklı dersler yer alacak. Öğrenciler 12 Ekim Pazartesi
itibariyle aynı eğitim modeliyle güz dönemi derslerine başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 16:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER