TOBB SEKTÖR MECLİSLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ

TOBB SEKTÖR MECLİSLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Zeki
Konukoğlu, verimlilik kriterlerinde daha esnek yapı planlanarak günümüz koşullarına
uygun şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.
2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri kapsamında TOBB Sektör Meclisleri
Başkanlarının konuşmacı olarak katıldığı ve çevrimiçi gerçekleştirilen "Enerji
Verimliliği Paneli"nde enerji verimliği politikaları ve enerji verimliliğine yönelik
yatırımlar değerlendirildi.
“Enerji Verimliliği Finansmanı” başlığında düzenlenen panelin birinci oturumunda,
TOBB Türkiye Enerji Sektör Meclisi Başkanı ve SANKO Holding Onursal Başkanı
Zeki Konukoğlu, Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclis Başkanı Fatih Ebiçlioğlu,
Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı
Cengiz Delibaş, konuşmacı olarak yer aldı.
Konukoğlu, enerji verimliliğinin sağlanması için kamu politikaları çerçevesinde
yükümlülükler, teşvikler, eğitim ve danışmanlığın önem taşıdığını belirterek, “Dünya
pratiğinde mevcut finansman mekanizmalarının enerji verimliliği yatırımları için daha
uygun hale getirilmesi ve enerji verimliliğine özel finansman mekanizmaları
geliştirilmesi, uluslar üstü ve ulusal kamu kuruluşlarının alanından biri haline
gelmiştir” dedi.
GELİŞMİŞ ÜLKELER ENERJİ VERİMLİLİĞİNE BÜYÜK DESTEKLER VERİYOR
Enerji verimliliği finansmanının dünya genelinde üç ana grupta toplandığına dikkat
çeken Konukoğlu, “Bunlardan biri fonlar aracılığıyla kredili finansmanlar, bir diğeri
enerji servis şirketleri tarafından sağlanan finansmanlar, bir başkası ise devletler
tarafından sağlanan desteklerdir” ifadelerini kullandı.
Konukoğlu, enerji verimliliği finansmanıyla ilgili şu paylaşımda bulundu:
“Fonlar ve kredi finansman sistemi; ulusal veya uluslararası fonlardan sağlanan
finansmanı ticari bankalar, bu konuda ihtisas sahibi kuruluşlar ve ulusal döner
sermaye fonları gibi aracılar ile yatırımları yönlendirmektedir.
Enerji servis şirketi finansmanı; ticari kuruluşun tesisinde enerji verimliliği yatırımı
yaparak sağladığı enerji tasarrufu karının belirli bir süre için paylaşılması ve yatırımlar
için alınmış banka kredilerinin ve kazançları içerisinden geri ödenmesini sağlamaktır.
Devlet tarafından sağlanan destek projeleri; enerji verimliliği merkezleri tarafından
yürütülebileceği gibi elektrik ve gaz vb hizmet kuruluşları tarafından da
sunulabilmektedir.”
Gelişmiş ülkelerin kendi imkanları dahilinde enerji verimliliği konusunda çok büyük
teşvikler ve destekler verdiğini anımsatan Konukoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya Bankası da bazı ülkelere çeşitli destekler sağlamaktadır. Enerji verimliliği
fonu olarak Bulgaristan, Ermenistan, Meksika ve Romanya bu imkanları sağlamaya
gayret ediyorlar. Krediler konusunda Çin, Özbekistan, Tunus, Türkiye, Vietnam,
Ukrayna’yı, kredi garantisi başlığı altında Bulgaristan, Çin, Hindistan ve Polonya,
döner Sermaye fonları olarak Bulgaristan, Ermenistan, Hindistan, Macaristan,
Meksika, Romanya, süper enerji verimliliği şirketi Ermenistan ve Hırvatistan, Yeşil
Mortgage’da ise sadece Türkiye’yi sayabiliriz.
Türkiye’de uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının 2002- 2020 döneminde
enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına sağladıkları kaynak 3,5 milyar dolar, yerli
bankaların sağladığı finansmanlar ile toplam tutarın 5 milyar dolara ulaştığını
memnuniyetle söyleyebiliriz.
KOBİ enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek için
oluşturulan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programının kaynak sağlayıcısı
EBBA, proje geliştirme için yatırımcılara ücretsiz teknik destek paketi de içeren
program kapsamında 2010- 2018 döneminde 849 adet enerji verimliliği projesinden
toplam 224 milyon EURO değerinde finansman sağlamıştır.”
FİNANSMAN KARŞILAMASININ SORUNLARI
Finansman karşılamasının sorunlarının; kamu bütçe sisteminin enerji verimliliği
uygulamalarını teşvik etmemesi, enerji verimliliği ürün servislerinin alımına engel olan
ihale ve sözleşmenin uzun süren süreçleri, enerji yönetimlerine ve projelerine yönelik
fon ayrılmaması ve yüksek işlem maliyetleri olduğunu anlatan Konukoğlu, şöyle
devam etti:
“Sanayi tarafında yüksek yatırım maliyetlerinin yüksek borçlanma maliyetlerine ve
özellikle KOBİ’ler için sınırlı finansman erişimine, hızlı geri dönüş beklentisine, yüksek
proje geliştirme ve işlem maliyetlerini sayabiliriz. Konutlarda ise özellikle düşük gelir
grupları için yüksek ek yatırım maliyetleri, finansman erişiminde kısıtlı veya yüksek
maliyetler olması buradaki uygulamaları zorlaştırmaktadır.”
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Mevcut finansman imkanlarının Türkiye’deki bankacılık sistemlerinde de kullanımının
yaygınlaştırılabileceğini dile getiren Konukoğlu, çözüm önerileriyle ilgili olarak şu
görüşleri paylaştı:
“İhracat kredileri, tarımsal kalkınma kredileri benzeri verimlilik kredileri de Eximbank
gibi konuya spesifik uzmanlığı olacak bir kamu finansman kuruluşu tarafından
desteklenmeli, ihracatın temel şartının da yeşil üretim olmaya başladığı göz ardı
edilmemelidir.
Sadece yabancı para değil TL kredi kaynaklarının da aktif hale getirilmesi gerekiyor.
Ticari kredilerine göre daha uzun vadeli krediler sağlanmalı tercihen 10 yıl ve üzeri
olmalıdır. Eximbank aracılığıyla kredi imkanları artırılmalıdır. Enerji tasarrufu
performansına bağlı piyasa koşullarının altında maliyet ve yeterli finansman
sağlanmalıdır.”
UYGUN DÜZENLEMELER YAPILMALI

Verimlilik kriterlerinde daha esnek bir yapı planlanarak günümüz koşullarına uygun
şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Türkiye’nin yüksek enerji verimliliği potansiyelinin de özellikle KOBİ’lerde ve
binalarda finansman ve teknik desteği birleştirecek anahtar teslimi verimlilik projeleri
gerçekleştirebilecek bir yapıya ihtiyaç var. Bu nedenle 250 milyon dolarlık potansiyel
pazar büyüklüğüyle enerji servis şirketleri modeli Türkiye için bir fırsat olarak öne
çıkmaktadır.
Enerji servis şirketi işleyişine yönelik sözleşmeleri, standartları, ölçme ve doğrulama
protokollerini içeren mevzuatın tamamlanarak uygulamaya geçilmesi modele olan
tüketici talebinin artması açısından yarar sağlayacaktır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER