Üniversitemizde, 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Düzenlendi

Üniversitemizde, 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle 28-
30Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Çalıştay’ın açılış konuşmasını Paleontoloji Stratigrafi Çalışma Grubunun Başkanlığını
yürüten üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Güldemin Darbaş yaptı.
“Paleontolojide istatistiksel yöntemler” ana temasıyla gerçekleşen çalıştayda
“biyoerozyon, biyoçeşitlilik, paleocoğrafya, paleoekoloji ve doğa tarihleri müzeleri”
gibi konulara yer verilirken, bu bağlamda 22 sözlü bildiri sunuldu.
Paleontoloji Stratigrafi Çalıştaylarında yapılan “Paleontolojiye Emek Verenler” ile ilgili
anma geleneği, 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı’nda da devam ederek, Türkiye’de
Paleontoloji bilimine emek veren ancak aramızdan ayrılan Prof. Dr. Tuncer Güvenç,
Prof. Dr. Fikret Ozansoy, Prof. Dr. Erol Akyol, Dr. Mehlika Tasman Ribnikar ve Doç.
Dr. Nuriye Pınar Erdem adına davetli konuşmacılar tarafından 5 ayrı oturum
düzenlendi.
28-30 Ekim tarihlerini kapsayan çalıştay süresince 4 davetli konuşmacı sunum
gerçekleştirdi.
Çalıştay’ın ilk gününde İspanya Oviedo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ana
Santos, biyoerozyon ve tanımlayıcı kavramları, ortamsal önemi üzerine sunum
gerçekleştirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsünden emekli Prof. Dr.
Mehmet Sakınç ise "Evrim: Akılcı Düşünebilmenin Kökeni" başlıklı sunumu ile
Presokratik’lerden, Ortaçağ Müslüman Dünyası bilimine, Avrupa coğrafi keşiflerine ve
bu keşiflerin bilim dünyasında yarattığı ışığa, 17. yüzyılın rasyonel eleştirinin ortaya
çıktığı Aydınlanma Dönemi’ne kadar pek çok konuya değinilerek, 18. yüzyılda,
Darwin’in H.M. Beagle gemisiyle yaptığı yolculuğa, jeolojinin temel ilkelerini
kullanarak ulaştığı biyolojik evrime giden yolculuğu üzerine değerlendirmelerde
bulundu.
Çalıştay’ın ikinci gününde ise Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, "Kambriyen Patlamasının olası genetik
nedenlerine kısa bir bakış" başlıklı sunumunda günümüzden 540 milyon yıl önce,
jeolojik olarak 10 milyon gibi oldukça kısa süren bir zaman aralığında gerçekleşen ve
şu andaki tüm canlılarının vücut planlarının oluştuğu yaşamsal bir devrim olarak
jeolojik kayıtlara giren Kambriyen Patlaması’ndaki genetik nedenlerine değindi.
Çalıştay’ın üçüncü gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümünden PhD Ökmen Sümer, "Bilinen ve bilinmeyenleriyle
başlangıcından günümüze Antroposen" başlıklı sunumu ile; 1600’lü yıllardan itibaren
aşama aşama günümüze kadar olan jeolojik zaman tablosunun gelişimi ve bu süreç
içinde Antroposen dönemin ilk kez ne zaman konuşulmaya başlandığı, Uluslararası
Stratigrafi Komisyonuna önerilen "Antroposen"in Holosen ile ayrıldığı sınır için

nükleer silahların başladığı ve toprakta plütonyumun biriktiği 1950 yılının kabul
gördüğü, ancak Antroposen’in gerçek bir jeolojik yaş olarak kabul edilip edilmeyeceği
Uluslararası Stratigrafi Komisyonu’nun bir sonraki toplantısında belli olacağı üzerine
konuşma gerçekleştirdi.
Çalıştayın son günü yapılan Genel Kurul’da Paleontoloji Stratigrafi Çalışma
Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığına Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Güldemin Darbaş
yeniden seçildi.
23. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı’nın Ekim 2022’de üniversitemiz ev sahipliğinde
yapılması planlanıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66