AYM hak arama engeline DUR! dedi..

AYM hak arama engeline DUR! dedi..

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Kanununa eklenen, "Kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı" hükmünü iptal etti.


Anayasa Mahkemesi, Alkol ve Kamulaştırma Kanunlarında değişiklik öngören Kanun'un, Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklik yapan bazı hükümlerini iptal etti. 


Buna göre, "mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda, tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmış sayılacağı, bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacağı, kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı, açılmış ve devam eden davaların bu esaslara göre sonuçlandırılacağı"na ilişkin hükümler Anayasa'ya aykırı bulundu. 


CHP ve bazı mahkemeler, Alkol ve Kamulaştırma Kanunlarında değişiklikler öngören 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. 


Davaları birleştirerek esastan karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Kanun'un 21. maddesiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun başlığıyla değiştirilen geçici 6. maddesinin 12 ve 13. fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verdi.


Hak alacak talep edilemez ve itiraz edilemez deniyordu


Yüksek Mahkeme, Kanun'un 22. maddesiyle Kamulaştırma Kanuna eklenen geçici 7. maddenin de Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.


İptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. İptal edilen geçici 7. madde ise şöyle: 


"Mülga 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16. ve 17. maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17. maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır."


Alkol yasasındaki iptal istemine ret


CHP, Kanun'un Alkol Yasası'nda değişiklik yapan bazı hükümlerinin de iptalini istemişti.


"Televizyonlarda alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilmez" hükmü ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki alkollü içecek satışını düzenleyen maddedeki "her türlü" ibaresinin iptali istenmişti. 


Yüksek Mahkeme, Alkol Yasası ile ilgili düzenlemelerin iptal istemlerini reddetti.


(AA)

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2014, 07:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63