Başkanlar dikkat arabasız kalmayın!

Başkanlar dikkat arabasız kalmayın!

 “Belediye Başkanının aracına haciz konulabilir”


Geçtiğimiz günlerde Yargıtay’ın verdiği kararın yankıları sürüyor.Yargıtay bir Belediye Başkanının makam aracına el konulabileceğine hükmetmişti.


Gözden kaçan bu haberi bir daha gündeme getirmek ve hatırlatmak istiyoruz. Ne olur, ne olmaz belki çılgın bir alacaklı da çıkar, Büyükşehir Belediye Başkanının aracına haciz koydurur.


Geçtiğimiz günlerde çıkan haberin özet ise şöyleydi:


Borçlu bir belediye, icra mahkemesine başvurarak belediyeye ait kamu araçları ile belediye başkanının makam aracına konulan haczin kaldırılmasını istedi. İstemin kabul edilmesi üzerine alacaklı, kararı temyiz etti. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesini yaptı. Daire, 2015/27315 Esas, 2016/3967 Karar sayılı 16 Şubat 2016 tarihli kararında, belediye başkanlarının makam araçlarının niteliği ve kamu hizmeti açısından zorunlu olup olmadığı konusunda değerlendirmeler yaptı. Kararda, Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasında, "Belediyenin kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç gelirleri haczedilemez" düzenlemesine yer verildiği hatırlatıldı. Kararda, şunlar kaydedildi: "İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal düzenlemenin bulunması zorunludur.


Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir. Ayrıca, bir üst norm olan Anayasası'nın 90/4. maddesi ile de; usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklerin düzenlendiği milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve uyuşmazlıklarda gözetilmesi gerektiği kuralına yer verilmiştir….


Araca el konuldu


Yargıtay 12. Dairesi'nin makam araçları ile ilgili verdiği karara benzeyen bir olay daha önce yaşanmıştı. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun makam aracı, geçtiğimiz yıllarda belediye borçları nedeniyle haczedilmişti.


Haber-Analiz


Selçuk Kılınç

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2016, 13:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63