Devletin resmi arması belirlenecek

Devletin resmi arması belirlenecek

AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi armasının belirlenmesi için TBMM'de komisyon oluşturulacak


Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi armasının belirlenmesi için TBMM'de komisyon oluşturulacak.


AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Armağan Uslu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi armasının belirlenmesi amacıyla TBMM'de 12 üyeden oluşan komisyon kurulacak.


Siyasi parti grupları tarafından kanunun yayımını takip eden 15 gün içinde TBMM Başkanlığı'na komisyon üyeliği için üçer aday bildirilecek. Komisyon üyelerinin seçimi, siyasi parti grupları  tarafından önerilen adayların Genel  Kurul'da işaret oyu ile onaylanması ile gerçekleşecek.


Komisyonun  görev  süresi   3 ay olacak. Bu  sürenin ilk 2 ayı resmi armanın belirlenmesi amacıyla yapılacak ön hazırlık  çalışmalarına ayrılacak. Son bir aylık sürede komisyonca belirlenecek yeterli sayıda  uzmandan oluşan çalışma grubu tarafından armanın tasarımı tamamlanacak. 


Gerektiğinde armanın tasarımına ayrılan çalışma süresi, bir ayı geçmemek üzere uzatılabilecek. Komisyon gerektiğinde uzmanlık  alanları  itibarıyla alt komisyonlar kurarak çalışabilecek. 


Komisyon,  göreviyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilecek, belge alabilecek.


Arma tasarımının Komisyonca kabul edilmesi halinde resmi arma önerisi bir rapora bağlanacak. Daha sonra resmi arma önerisi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve kabul  edilmesi  halinde Türkiye  Cumhuriyeti Devleti'nin resmi arması belirlenmiş olacak.


Komisyonca özel ihtisas gerektiren konularda hizmet satın alma işleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine  tabi olmaksızın Başkanlık Divanı'nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.


203 devletten 201'inin resmi arması var


Teklifin gerekçesinde, devlet armalarının her ülke için, o ülkenin bayrağından sonra sahip olduğu en temel sembollerinden ve ülkelerin saygınlığına katkı sağlayan unsurlar arasında yer aldığı belirtildi. Uluslararası sistemde yer alan 203 devletten, Türkiye Cumhuriyeti ve Dominik Cumhuriyeti dışındaki geri kalan 201 devletle ilgili yasal düzenlemelerle belirlenmiş ulusal bayraklarının yanı sıra ulusal armalar mevcut olduğuna işaret edildi.


Osmanlı İmparatorluğu'nca kullanılan Osmanlı armasının saltanatın ilgası ve cumhuriyetin ilanı ile kaldırıldığı, 1927 yılında "Türkiye Arması" tesisi yönünde çalışmalar yapıldığı, ancak sebebi açıklanmaksızın resmileştirilmediği kaydedildi. 


Gerekçede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin armasının belirlenmesinin, devletin kurumsal kişiliğine  katkı sağlayacağı ifade edildi.


(AA)

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2014, 08:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner23

banner66

banner63

banner67