Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin uyarısı şöyle;


"Son gelişmeler çerçevesinde Irak’ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu;


Irak’taki hassas güvenlik koşulları doğrultusunda anılan ülkeye seyahat edecek olan veya halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımıza yönelik son uyarımız 18 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştı.


Diğer taraftan, IKBY’nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlediği referandumun Irak’ta yeni belirsizliklere, güvenlik sorunlarına ve çatışmalara yol açması tehlikesi bulunmaktadır.


Referandumun neden olacağı istikrarsızlığı istismar edecek bazı radikal grupların ve terör örgütlerinin ülkemizin IKBY dahil Irak’taki çıkarlarını hedef almaları muhtemeldir.


Bu itibarla, Irak’ın IKBY dışındaki vilayetleri için yapılan yukarıda kayıtlı seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür.


Bu vilayetlerde bulunan firmalarımızın ve vatandaşlarımızın,
· her koşulda müteyakkız bulunmaları,
· kalabalık mekanlardan kaçınmaları,
· güvenlik tedbirlerini güçlendirmeleri,
· Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile temasta olmaları,
· kesinlikle zorunlu olmadığı sürece bu vilayetlere ve bunlar arasında seyahatlerini sınırlandırmaları, bu vilayetlerde kalışı zorunlu olmayanların ise mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.
Mevcut koşullarda halihazırda Irak’ın tüm vilayetlerinde bulunan vatandaşlarımızın güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini dikkate alarak en ihtiyatlı ve emniyetli hareket tarzını benimsemeleri önerilmektedir. Bu durum bu vilayetlere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımız için de geçerlidir.
Gelişmelere göre Irak’a ilişkin bu seyahat ve güvenlik duyurumuzun kapsamında gerekli değişikliklere gidilebilecek olup, kamuoyumuz güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.


Vatandaşlarımızın, Bakanlığımız’a ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımızca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arzedebilecek güvenlik durumu hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir.


İhtiyaç duyulduğu takdirde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımız ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür. 


Bağdat Büyükelçiliği (7/24)
0790 190 94 06 
0750 072 39 31 


Erbil Başkonsolosluğu (7/24)


Sabit Telefon: +964 066 224 62 33
Nöbet Telefonu: +964 750 921 56 77
e-posta adresi: consulate.erbil@mfa.gov.tr
Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı (7/24)


Sabit Telefon: +964 053 329 27 12
Nöbet Telefonu: +964 770 790 90 97
e-posta adresi: consulate.sulaymaniyah@mfa.gov.tr
Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)


Tel: +90 312 292 29 29
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."