Gül, 2-B yasasını onayladı

Gül, 2-B yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tapu Kanunu'nda değişiklik yapan kanunu onayladı. Yasaya göre, "2-B" olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş alanlar kadastro işlemleri yapılarak Hazine adına tescil edilecek.

Yasayla, orman sınırını belirleme yetkisi de, yüksek mühendislerden oluşan 'orman kadastro komisyon'larından alınıp, çoğunluğu mahalli uzmanlardan oluşan, 'arazi kadastro komisyon'larına veriliyor.

Düzenlemeyle, hükümetin kaynak bulmak için ormanları satmak üzere gerekli zemini hazırladığını öne süren CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıklamıştı.

autostart="1"
showstatusbar="1"
showcontrols="1"
autosize="0"
autorewind="1"
width="380"
height="300"
filename="//vod.cnnturk.com/cnnturk/haber/06.01.2009/2b_taslak.wmv" name="Haber" />


Taslak neler getiriyor?

İlgili kurumlarca halen üzerinde çalışılan ve Bakanlar Kurulu'nda nihai şeklini alacak olan taslakla öngörülen düzenlemeler şöyle:

- Orman kadastro komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkarılan yerler, Hazine adına tescil edilecek. Bu yerlerden 2-A alanları (orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler) nakline karar verilen orman içi köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi için devlet eliyle ihya edilerek, bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı emrine, 2-B alanları ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı emrine geçecek.

- Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine 2-B alanlarının fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhtesatın (yapı, tesis, vesaire) kime veya kimlere ait olduğu, ne zamandan beri kullanıldığı, kadastro tutanağında gösterilmek suretiyle hiçbir bedel alınmaksızın öncelikli kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nın tasarrufuna geçirilecek. Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde kazandırıcı zaman aşımı
hükümleri uygulanmayacak.

- 2-A alanları, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve ilgili idarelerle birlikte ıslah, imar ve ihya edilecek. Islah, imar ve ihya işlemleri tamamlanan bu yerler, tarımsal işletme tipleri, verim değerleri ve yerleşim planları, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri ile Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile ilgili diğer idarelerle birlikte hazırlanacak plan esaslarına
göre ifraz ve Hazine adına tescil edilecek.

cnnturk.com

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2009, 08:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66

banner63