Hukuk sistemimiz değişiyor

Hukuk sistemimiz değişiyor

Hukuk sistemini yeniden değiştiren ve yargılama usul ve esaslarını AB standartlarına göre düzenleyen, “Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanun Tasarısı”na pek çok düzenleme ilk kez giriyor.

Bunların başında, adil yargılama haklarının unsurlarından olan veri ve bilgilere zamanında erişim kolaylığı geliyor. Bu çerçevede, avukatlık davalarda, mahkeme kararları sadece taraf avukatlarına değil, asıl taraflara da anında tebliğ edilecek. Türkiye'de en fazla iş mahkemeleri ile miras ve alacak davalarında yaşanan bilgi edinme sorunu artık gideriliyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ve hukuk sistemini yeniden düzenleyen 458 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı'yla pek çok yenilik getiriliyor.

-AVUKAT MÜVEKKİLLERİNE: “BUGÜN GİT YARIN GEL” DİYEMEYECEK-

Davalarda en fazla bilgi edinme sorunu yaşanan iş mahkemeleri, miras ve alacak davalarında taraflar artık “bilgi edinme” sorunu yaşamayacak. Yapılacak düzenlemeyle, adil yargılama haklarının unsurlarından olan veri ve bilgilere zamanında erişim olanağı getiriliyor.
Avukatlar artık müvekkillerine; “bugün git yarın gel” diyemeyecek. Tarafların avukat aracılığıyla takip ettirdikleri bu tür davalardan mahkeme kararlarını öğrenmeleri uzun bir zaman alıyordu. Ancak, yeni düzenleme AB standartlarına göre yapılırken, mahkeme kararları anında avukatlarla birlikte eş zamanlı olarak asıl taraflara da tebliğ edecek.

-MASRAFLARI KAYBEDEN TARAF ÖDEYECEK-

Tasarıyla, yargılama giderleri de yeniden düzenleniyor. Düzenlemeyle, (celse, karar ve ilam harçları, dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri, dosya ve sair evrak giderler, vekille takip edilmeyen davalarda dilekçe ücretleri, geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto-ihbar-ihtarname-vekaletname düzenlenmesine ilişkin giderler ile keşif giderleri ve tanık ile bilirkişiye ödenecek ücret ve giderler) de yeniden tarifelendiriliyor. Tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre, kaybettiği zamanla orantılı ücret verilecek. Tanık, seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleri, konaklama yemek gibi giderleri ödenecek.

Öte yandan, yine tasarıya giren yeni bir düzenlemeyle, vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hakimin takdir edeceği miktar, vekili bulunduğu halde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap edilmek veya yemin etmek üzere çağrılan davalı ya da davacı için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri de davayı kaybeden taraf ödeyecek. Taraflar, kendilerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödeyecek. (ANKA)

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2009, 16:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner73