TBMM Başkanvekili Pakdil'den Kanal 46'ya ziyaret...

TBMM Başkanvekili Pakdil'den Kanal 46'ya ziyaret...

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Kanal 46’yı ziyaretinde önemli değerlendirmelerde bulundu: ‘Sivil anayasa için bir zemin oluştu, temeller atıldı.’

TBMM Başkan Vekili, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil; “Sivil anayasa için bir zemin oluştu, temeller atıldı ve görüldü ki burada milletin de bir kabulü vardır. Hepimize bir mesaj verildi. Bu mesajı iktidar da muhalefet de alacak” dedi.

DHA Temsilcisi Gazeteci Mustafa Nuri Şirin’i bürosunda ziyaret eden TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, referandum ile ilgili değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle bu çıkmış olan halk oylaması sonucunun milletimize hayırlı olmasını ve hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye çok önemli bir süreçten geçti. Toplum olarak biz halk oylamasına çok fazla rağbet etmiyoruz. Yani sınırlı sayıda halk oylamamız olmuştur. Otursa şöyle dikkatli bir insan bile hemen bunları peş peşe sayabilir. Böyle bir yapımız var. Ama bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılmış olan bir Anayasa Değişikliği çalışmasının zorunlu olarak Referanduma yani halk oylamasına gitmesi sonucu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra ana muhalefet partimiz tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi çok kısmi bir kısım değişiklikler yaptı. Belki şeklen incelenmesi gerekirdi ama başkanın da söylediği gibi şeklen esasen girdi. Öyle bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmenin sonucunda da halk oylaması zarureti kesinleşti onların kararıyla birlikte ve ciddi bir kampanya yürütüldü. Hem halk oylamasını evet yönünde destekleyenler tarafından işte ilk planda akla gelen siyaset olarak AK Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Eşitlik Partisi vesaire gibi. Bir de bir kısım sivil toplum kuruluşları desteklediler.”

Akdeniz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Taş ile Akşam Postası Gazetesi Editörü Lütfi Yıkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Nevzat Pakdil sözlerini şöyle sürdürdü:

“MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMUŞTUR DİYORUM”

“Bir kısım siyasi partilerimiz işte Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bir kısım sendikalar hayır kanadında yer aldılar bir de boykot yapanlar oldu BDP gibi. Bu mücadele o anki atmosfer içerisinde bazen polemiklerle bazen çok sakin bir şekilde geçti ve bugüne geldik. Ben milletimiz için hayırlı olmuştur diyorum ve demokrasinin zaferi olarak görüyorum. Şu bakımdan; halk oylamasının giden süreçte halkın verdiği kararı yani halk ne tür karar verirse versin, milletimizi ne tür karar verirse versin bu başımızın tacı olacaktır demiştik ama millet iradesi bu yönde tecelli etti. Türk Milleti için önemli bir karar olduğunu kabul ediyorum çünkü darbe anayasalarından sonra ilk defa olarak bu şekilde bir değişiklik halk tarafından kabul edilmiştir. Bu yönden mühim bir sivil anayasa kısmi de olsa sivil bir anayasa değişikliği olarak bunu kabul edebiliriz. Kampanya sırasında şöyle bir ifadeler kullanıldı değişik kesimler tarafından belki bizler de kullandık bunu ‘evet ama yeterli değil’ dedik ve bu yeterli olmayan kısımların, eksik olan hususların bundan sonraki gelişmelerle ilgili olarak değerlendirilmesi söz konusu. Sayın Başbakan teşekkür konuşmasında da bunu ifade etti. Ve bu da daha çok bir hem siyasi partilerimizle hem sivil toplum kuruluşlarıyla uzlaşma zemini arayarak daha büyük bir uzlaşma ile geçmesi için çaba sarf edileceğini söyledi. Kanaatim odur ki bu da üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiş için bir araç olmuştur. Bu yönden son derece önemlidir diye nitelendiriyorum.”

KAHRAMANMARAŞ’TAKİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINDA PAKDİL ÇOK YOĞUN ÇALIŞTI
Meclis’in tatile girmesi ve referandum nedeni ile seçim bölgelerinde çalışan milletvekillerinden en yoğunu olan ve Kahramanmaraş’ta adeta adım atılmadık yer bırakmayan TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi bölgemiz açısından da tabii ki Kahramanmaraş da 81 ilden bir ildi. Bu halk oylaması sürecinde çok yoğun olarak çalışmalar yapıldı. Tabi şehrimizin milletvekillerinin altı tanesi AK Parti grubuna ait olduğu için daha çok belki piyasada o arkadaşlarımızın görülmesi söz konusu oldu ama muhalefete mensup olan yani iki tane arkadaşımız var. Birisi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın (M. Akif) Paksoy’un ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın (Durdu) Özbolat’ın da bu süreçteki gayreti kendi planlarında oldu. Sivil toplum kuruluşları artık aldıkları yerlere göre çalıştılar. Ve Maraş’ta ciddi anlamda bir katılım söz konusu oldu ve Kahramanmaraş da ciddi olarak evet veren illerimiz safına katıldı. Yüzde seksen oranındaki bir oy potansiyeli ciddi bir oy potansiyelidir. Kahramanmaraş da bu demokrasi sınavından ‘evet’ diyerek başarılı bir şekilde geçmiş oldu ama her şeyden önce katılım son derece mühimdi. Katılımı önemsiyoruz. Her şekilde oy kullanacak olan vatandaşlarımız iştirak ettiler. Ve bundan duyduğum memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Kahramanmaraşlı millet iradesinin ortaya çıkacağı bu süreçte hayır veya evet tarafında oy kullandılar büyük çoğunluğu evet olmak üzere kendi iradesini ortaya koydu.”

EVET VERENLER DE KAZANDI, HAYIR VERENLER DE KAZANDI

“Öncelikle buradaki olay Başbakanımızın ifade ettiği gibi işte ‘evet verenler kazandı hayır verenler kazandı boykot edenler kazandı yani milletin hepsi kazandı’ bu fikir doğru. Bu fikre katılıyorum. Hep beraber kazandık ama bundan sonraki süreç için şöyle bir mekanizmanın işlemesi gerekiyor. Hepimiz şunu kabul ediyoruz yani bu anayasada değişecek olan maddeler var, değişecek olan hususlar var, değişecek olan metinler var bunu bir defa kabul ediyorum. Bunu kabul ettikten sonra bunun değişikliği için bir taraftan düğmeye basılması gerekebilir. Yani burada Meclis Başkanı bir öncelik alabilir, siyasi parti gruplarımızın temsilcileriyle bir araya gelinebilir veya Milletvekilleri bu hususta bir öncelik alabilir çünkü nihayetinde Anayasa Değişikliği için de biliyorsunuz şart var, şekil şartı var. O kadar Milletvekilinin bir teklifi sunması lazım.”

12 EYLÜL’DEKİ REFERANDUM BİR MİLATTIR

“Ben inanıyorum ki bu çalışmalar bundan sonra daha hızlı olarak devam edecektir bu bir başlangıçtır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu bir milattır. Bu husustaki zihin altyapısı hazırdır. Bu kampanya sürecinde iktidar yahut muhalefet Anayasa Değişikliği ile ilgili olarak hususları bir bir milletin gözü önüne serdiler. Belki başka bir kısım şeylerden bahsettiler ama Anayasa’da işte bir kısım maddelerin niye değişmedi diyelim ki sürekli olarak mesela muhalefet YÖK’ün niye değişmediğini, YÖK Kanununun niye gelmediğini veya diğer bir kısım kanun maddelerinin Anayasa Değişikliği ile ilgili olarak niye Anayasa Değişiklik Paketi’nde olmadığını sürekli vurguladı. Evet diyenler ise; “evet biz bunu getirdik ama eksik olan hususlar vardı onları da daha sonra yapacağız” dedi. Türkiye ümit ediyorum ki bir sivil anayasaya olan ihtiyacını en iyi bir şekilde yerine getirir. Çünkü geçmişteki anayasa çalışmalarına baktığımız zaman bunlar ağırlıklı olarak işte 60’ta efendim 80’de darbe sonucu ortaya çıkmış olan anayasalardır. Milletimiz o metni onaylamak zorunda kalmıştı. Veya bu ara dönemlerde de belki bir kısım değişiklikler vesaire yapıldı. Ama şimdi bunların hiçbirisine ihtiyaç olmadan TBMM bu husustaki iradesini ortaya koymalıdır. Eğer bu dediğim gibi tekrar halk oylamasına gidecek bir süreci gerektiriyorsa o da yapılabilir yani burada halk oylaması sürecinde çok rahat bir ortamın geliştiği Türkiye’nin demokratik bir olgunluğa ulaştı. Hep beraber görmüş olduk. Bunları ortaya koyunca bence bundan sonraki çalışmaların daha kolay bir zeminde yürüyeceğini tahmin ediyorum çünkü burada bir kabul var, bir halk oylaması sürecinde geçirdiğimiz bir süreç var. Ve dikkat ederseniz bu maddelerden iki tanesinde bir ihtilaf söz konusudur. Diğerlerinin hepsi zaten kabul edilecekti. Ve bu iki ihtilaflı madde burada kabul edilmiş oldu. Millet iradesi kabul ettiği için burada bir problem yok ve bundan sonrasında ne olabilir? Belki daha uzlaşmacı tavırla daha seri bir şekilde yeni bir Anayasa belki Meclis’ten geçerek kabul edilebilir dikkat edilirse. Diyelim ki toplu sözleşmeyle ilgili, çalışma hayatıyla ilgili olan hususlar ortaya konur. Buna muhalefetin de bir itirazı yok.”

TÜRKİYE AÇISINDAN CİDDİ KAZANIMLAR OLACAK

“Toplu sözleşme çıktı, işte bu emeklilere yansıyacak, Türkiye açısından, çalışanlar açısından ciddi kazanımlar oldu. Bunlar da göz önüne alınınca, yapılınca tahmin ediyorum ki siyasi partilerimiz üzerinde bir kısım işte Anayasa’da vardır efendim Anayasa’nın değişikliği söz konusudur anlamında baskılar oluşabilir. Bir siyasi beklentiler olacaktır ve nihayetinde milletimiz şunu da diyebilir tamam, belirli bir kısım konularda anlaşamadınız ama nihayetinde AK Parti açısından o da geçerlidir yani bir süreç devam ediyor ve getirildiği zaman millet kendi kararını kendisi verme konumundadır. Biz bu yönde çalışmalarımıza hız vereceğiz, muhalefet de burada milletin bu konuda hassas olduğunu, beklentisi olduğunu kabul ederek meseleye öyle yaklaşırsa daha bir ortak zeminde uzlaşılabileceği kanaatindeyim. Sivil anayasa için bir zemin oluştu, temeller atıldı ve görüldü ki burada milletin de bir kabulü vardır. Hepimize bir mesaj verildi. Bu mesajı iktidar da alacak muhalefet de alacak ve sonrasında millet gördü bizimle ilgili olan, ‘beklediğimiz Anayasa değişikliklerini, yasaları da beraberce çıkar’ mesajını aldık.”

13 Eylül Pazartesi akşamı saat 18.00’da başlayan Pakdil’in ziyareti, referandum değerlendirmesi başta olmak üzere gündemdeki güncel yerel ve ulusal konular hakkındaki samimi ve sıcak sohbetlerle yaklaşık 2 saat sürdü. (www.kanal46.com)


Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2010, 07:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66