FLAŞ: Bölge Hastanesi inşaatı yeniden başladı!

FLAŞ: Bölge Hastanesi inşaatı yeniden başladı!

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin kararı ile; TOKİ’ye yer verildiğinden tahsis amacının ortadan kalktığı gerekçesi ile tahsis işleminin iptali ile ihale edilen işin yapıldığı arazi üzerindeki Sağlık Bakanlığı’nın kullanım hakkının ortadan kalkması üzerine inşaatı durdurulan ve halk arasında 400 yataklı bölge hastanesi olarak bilinen Devlet Hastanesi ek bina inşaatı, arsa tahsisinin yenilenmesi nedeni ile tekrar başlatıldı.

2007 birim fiyatlarına göre 73 milyon 550 bin YTL'ye ihale edilen ve Özge İnşaat firması tarafından merkeze bağlı Karacasu beldesinde yapılmakta olan hastane inşaatı, Maliye Bakanlığı'nın arsa tahsisini yenilemesi nedeni ile tekrar başladı. Tahsisin yenilenmesi konusunda başta siyasiler olmak üzere bürokratlar da büyük bir çaba sarf etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI ARSAYI YENİDEN TALEP ETTİ

Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan B.10.0.IOD.0.07.00.00./3099 sayılı ve 11 Temmuz 2008 tarihli Bakan adına Daire Başkanı Ali Şahin imzasıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne gönderilen “Taşınmaz mal” konulu yazıda aynen şöyle denildi:

İlgi: 07.07.2008 tarih ve 35809 sayılı yazınız

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi Karacasu Beldesi’nde bulunan 803 ada 1 ve 2, 814 ada 1, 815 ada 1 ve 818 ada 1 parsel olmak üzere 5 parçaya itiraz edilen imar planında da hastane ve ek tesis alanlı olarak ayrılan taşınmazların inşaatı 813 ada 1 parsel, 450 dönüm üzerinde devam eden ve finansı Bakanlığımız genel bütçe kaynaklarından karşılanan 400 Yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu alanda genel bütçe imkânları ile yapılacak sağlık kampüsü içerisinde 200 yataklı KVC, 100 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 200 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 200 Yataklı Onkoloji Hastanesi, 200 Yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastaneleri için söz konusu alanın tamamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda inşaatı devam eden 400 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına TOKİ ile yapılan protokol kapsamında başlanılmamış olup, gerekli olan ödenek Devlet Planlama Teşkilatınca onaylı 2008-2009-2010 yıllarına ait yatırım programında belirtildiği gibi tamamıyla Sağlık Bakanlığımız genel bütçe imkanlarınca karşılanmaktadır.

Şu anda ihale ve sözleşmesi yapılıp yer teslimi gerçekleşen ve inşaatına başlanılan hastanenin bulunduğu 813 ada 1 parsel ve diğer parsellere sağlık hizmetinin aksamaması için ihtiyaç duyulmaktadır.

Bundan dolayı söz konusu Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Karacasu beldesinde bulunan 813 ada 1 ve 2, 814 ada 1, 815 ada 1 ve 818 ada 1 parsel olmak üzere 5 parçaya ifraz edilen imar planında da hastane ve ek tesis alanı olarak ayrıca taşınmazların tamamının Bakanlığımızca yapılacak sağlık tesisleri için tarafımıza tahsisini arz ederim.”

MALİYE BAKANLIĞI İSE YENİDEN TAHSİS TALEBİNİ KABUL ETTİ

Yukarıda yer alan tahsis talebinin üzerine harekete geçen Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz 2008 tarihinde B.07.0.MEG.0.11/46010102065/39481 sayılı yazıyı Kahramanmaraş Valiliği’ne (Defterdarlık) gönderdi. Bakan adına Müsteşar Hasan Basri Aktan imzasıyla gönderilen yazıda aynen şöyle denildi:

İlgi: a) 18.06.2008 tarihli ve 32263 sayılı yazımız.
b) 30.06.2008 tarihli ve 5686 sayılı yazınız.
c) Sağlık Bakanlığının (İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı) 11.07.2008 tarihli ve 3099 sayılı yazısı.


Kahramanmaraş İli Merkez İlçe, Karacasu Beldesinde bulunan hazineye ait 18 pafta. 1349 parsel no.lu. 901.897 m² yüzölçümlü ve 03.10.2006 tarihli ve 43727 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığına (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tahsis edilen taşınmazın tahsis işleminin Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 28.04.2008 tarih ve 2006/2931 E 2008/607 K sayılı ilamı ile iptal edilmesi nedeniyle söz konusu mahkeme kararının uygulanması gerektiği ilgi (a) yazımızla bildirilmiştir.

Kahramanmaraş Valiliğinin (Defterdarlık) ilgi (b) yazısıyla da taşınmazların mahallinde tutulan 25.05.2008 tarihli tutanakla hastane inşaatına başlanıldığı, bir kısmına temel betonu atıldığı, diğer bir kısma temel atılmak üzere zeminin kazıldığı ve inşaatın devam ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak bakanlığımız görüşlerinin bildirilmesi talep edilmiştir.

Bu konuda Sağlık Bakanlığımızdan (İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı) alınan ilgi (c) yazıda söz konusu taşınmazın ifrazı sonucu oluşan taşınmazlar üzerinde hastane ve ek tesis inşaatının devam ettiği, gerekli ödeneğin Devlet Planlama Teşkilatınca onaylı 2008-2009-2010 yıllarına ait yatırım programında belirtildiği gibi tamamıyla Bakanlıkları genel bütçe imkanlarınca karşılanacağı belirtilerek, söz konusu taşınmazların Bakanlıkları adına tahsisi talep edilmiştir.

Bu konuda yapılan tetkikten anılan 1349 parsel no.lu. 901.897 m² yüzölçümlü taşınmazın İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulamasına tabi tutulması sonucu D.O.P. ayrıldığı ve Hazine adına tescil edilen 813 ada. 1 ve 2 no.lu. parseller ile 814 ada 1 no.lu. ve 818 ada. 1 no.lu. parsel olmak üzere 4 parçada toplam 608.663.32 m² yüzölçümlü taşınmazların imar planında hastane ve ek tesis alanı olarak ayrıldığı anlaşılmıştır.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 28.04.2008 tarih ve 2006/2931 E. 2008/607 sayılı Kararında, 2007 yılı yatırım programında yapılması planlanan 400 yataklı hastanenin 450.000 m² alan içerisinde yapılacağı, ilerde yapılması planlanan hastane ek tesislerinin yapılması durumunda bile toplam 608.663.32 m²’lik alanın yeterli olacağının görüldüğü belirtilmiştir.

Bu nedenle söz konusu taşınmazın ifrazı sonucu oluşan ve imar planında hastane ve ek tesis alanı olarak ayrılan 813 ada, 1 parsel no.lu. 450.000 m² yüzölçümlü 813 ada, 2 parsel no.lu 34.000 m² yüzölçümlü 814 ada, 1 parsel no.lu, 25.663.32 m² yüzölçümlü ve 818 ada, 1 parsel no.lu. 99.000 m² yüzölçümlü (toplam 608.663.32 m²) taşınmazların, hastane ve ek tesis yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tahsisi 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. maddesi gereğince uygun görülmüştür.”

BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?

Kahramanmaraş gündeminin geçen günlerde Sütçü İmam Üniversitesi'nin (KSÜ) Hilton'a tahsis etmeyi düşündüğü arsa konusu ile haşır-neşir olmasının yankıları ve sıcaklığı henüz dinmemişken, o günlerde kent gündemine önemli bir gelişme daha damgasını vurdu.

Kahramanmaraş gündeminde önemli bir yeri bulunan ve daha önce birçok spekülasyonlar ile polemiklere konu olarak mahkemeye intikal etmesinin ardından geçen günlerde de merkeze bağlı Karacasu beldesinde de yapımına başlanan ve halk arasında Bölge Hastanesi olarak bilinen 400 yataklı Devlet Hastanesi ek bina inşaatı, mahkeme kararının uygulanabilmesi amacı ile durduruldu.

Bilindiği gibi; bölge hastanesinin yerinin belirlenmesi ile ihale süreci ve ihale bedeli de bir hayli tartışmalara, itirazlara ve spekülasyonlara neden olmuştu. Bu arada gerek ihaleyi, gerekse de itiraz edilen Kamu İhale Kurumu’nun kararının ardından yeniden ihaleyi onaylama imzalarını atmak istemeyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Kahramanmaraş’tan gidebilmek amacı ile emekliye ayrılmış, ancak daha sonra Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlamıştı. İmzaları ise; o dönemlerde iki ayrı kez izine ayrılan Bolat’ın yerine vekalet eden Genel Sekreter Yardımcısı Servet Vural atmıştı. Yine o günlerde ‘Vural’ın Genel Sekreter olabilmek amacı ile ihaleyi onayladığı’ veya ‘iktidar partisi tarafından genel sekreterlik makamına getirileceği vaadi ile imzaları attığı’ yönündeki iddialar da günlerce konuşulmuş ancak, Bolat’ın ayrılması ile boşalan makama Vali Yardımcısı Abdullah Şahin’in vekalet etmesine karar verilmesi ile bu iddialar da adeta boşa çıkmıştı.

ÖZGE İNŞAAT İHALEYİ 73.5 MİLYON YTL’YE ALMIŞTI

Merkeze bağlı Karacasu beldesinde yaklaşık 901 dönümlük arsanın belli bir bölümünde yapılacak olan 400 yataklı hastanenin inşaat ihalesini ise Özge İnşaat firması 73 milyon 550 bin YTL aldı. Kent gündeminde birkaç yıldır önemli yer edilen hastane binasının ihale süreci böylece tamamlanırken, işi alan söz konusu firma ile 17.04.2008 tarihinde sözleşme imzalanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanıldı.

TAHSİSİN İPTALİ İÇİN AÇTIKLARI DAVAYI KAZANMIŞLARDI

Ancak; hastane yapılacak bölgedeki taşınmasın kendi zilyetlerinde bulunduğu öne süren Mustafa Has, Ökkeş Çolak, Süleyman Aydın, Cennet Zavrak, Ejder Atıcı, Hasan Hüseyin Atıcı, Adem Atıcı, Hacı Akmaz, Ayşe Aksu, Fatma Yiğit ve Eşe Altıntaş isimli vatandaşlar vekilleri Avukat Özcan Kara aracılığı ile Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nde Maliye Bakanlığı aleyhinde hastane yapımı için tahsis edilen yerle ilgili işlemin; TOKİ'ye belli bir kısmının tahsis edilecek olması nedeni ile iptalini istediler. Bu istekle ilgili olarak aynen şöyle denildi:

“Davacılar tarafından, Kahramanmaraş ili merkez Karacasu Kasabası 1349 parsel sayılı 901.897 metrekare yüzölçümlü taşınmazın hastane yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesine ilişkin 03.10.2006 tarih ve 43727 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, yüzyıldır zilyetlerinde olan bu taşınması 4070 sayılı yasa gereği satın alma talebinde bulundukları ancak satış işlemleri devam ederken dava konusu işlemin tesis edildiği, ayrıca söz konusu tarım arazinin başka kurumlar için uygun olmayacağına ilişkin İl Tarım Müdürlüğü kararının bulunduğu, yapılacak hastanenin 300 dönüm üzerine yapılabileceği geriye kalan 600 dönümün ise farklı amaçla kullanılacağı ileri sürülerek iptali istenilmektedir."

Kahramanmaraş'ın Karacasu beldesinde yapılacak olan ve halk arasında Bölge Hastanesi olarak bilinen 400 yataklı Devlet Hastanesi ek bina inşaatı ile ilgili olarak arsa tahsisinin iptali için Maliye Bakanlığı aleyhinde açılan davada Gaziantep 1. İdare Mahkemesi de 28.04.2008’de kararını vererek, dava konusu işlemin iptal edilmesine hükmetti.

SGM, BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAZI GÖNDERDİ

Bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Genel Sekreter Vekilliği görevini de yürüten Vali Yardımcısı Abdullah Şahin imzası ile Temmuz ayının ilk haftasının son mesai gününde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, arsa tahsisinin iptali yönündeki mahkeme kararı ve konunun Danıştay’da temyiz aşamasında bulunması nedeni ile hastane binasının inşaatının durdurulması ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından da arsanın mevcut hali ile teslim alınması hususunda gereken işlemlerin yapılması istendi.

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü (SGM) tarafından hazırlanan yazıda; merkez ilçeye bağlı Karacasu Kasabası Dikilitaş mevkiinde bulunan 1349 parsel numaralı ve 901.897,00 metrekare yüzölçümlü Maliye Hazinesi taşınmazının, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 03.10.2006 tarih ve 43727 sayılı işlemi ile Devlet Hastanesi yapılması amacı ile Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildiği hatırlatıldı. Bu yazının ilgili firmaya tebliğ edilmesinin ardından inşaat çalışmaları durduruldu.

BUNUN ÜZERİNE YENİDEN TAHSİS SÜRECİ BAŞLATILDI

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin kararı ile; tahsis işleminin iptali ile ihale edilen işin yapıldığı arazi üzerindeki Sağlık Bakanlığı’nın kullanım hakkı ortadan kalkmış oldu. Ancak; Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise Danıştay’a başvurarak itirazda bulunduğu kararı temyiz etti. Bununla ilgili hukuki aşama devam ediyor. Öte yandan; Karacasu beldesinde hastane yapılacak olan taşınmaz ile ilgili olarak yapılan imar uygulamasının da iptali için vatandaşlar tarafından ayrıca bir dava açıldığı bilgisine de ulaşıldı.

Sağlık Müdürlüğü ise Kahramanmaraş Defterdarlığı’na başvurarak ilk başta hastane yapımı için tahsis edilen 901 dönümlük alan yerine şu anda inşaat çalışmasına başlanılan yerle ilgili olarak 450 dönümlük bir yerin tahsis edilmesini talep etti. Böylece arsanın yeniden tahsisi için süreç başlatılmış oldu.

Tüm bu gelişmelerin sonucu beklenirken, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de ilgili firmaya durdurma yazısını tebliğ etti. İnşaatın temel çalışmalarındaki demirlerin korozyona karşı korumalarının yapılması ile hastane binası inşaatı hukuki süreçlerin sonuçları alınıncaya kadar durdurulmuş oldu. İnşaat ihalesini alarak işe başlayan firmanın ise isterse; bekleme nedeni ile zararlarının oluştuğunu öne sürerek tazminat davası açabileceği konusu kulislerde gündeme geldi.

Ancak; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 22 Temmuz 2008 tarihli yazı ile arsa tahsisini yenilemesinin ardından Bölge Hastanesi inşaatı yeniden başlamış oldu. Kahramanmaraş kamuoyu ise bu yöndeki gelişmeleri büyük bir merak ile izlemeye devam ediyor. (AJANS 46 İSTİHBARAT SERVİSİ ÖZEL HABERİDİR - www.kanal46.tv)COPYRİGHT: KANAL 46(YASAL UYARI: AJANS 46 İSTİHBARAT SERVİSİNİN BU ÖZEL HABERİNİN İZİNSİZ OLARAK İKTİBAS EDİLMESİ KESİNLİKLE YASAKTIR. KANAL 46 MAHRECİ KAYNAK BELİRTİLMEK SURETİ İLE YENİDEN YAYIMLANABİLİR. AKSİNE DAVRANIŞTA BULUNANLAR İSE HUKUKİ CEZALARI KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR.)

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2008, 11:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66