KMS eski yöneticileri ilk duruşmaya çıktı!

KMS eski yöneticileri ilk duruşmaya çıktı!

Türkiye İkinci Ligi Klasman 4. Grup’ta mücadele veren Kahramanmaraşspor’da 2005 ila 2009 arasındaki 5 yıllık sürede başkanlık ve yöneticilik yapmış ancak Kulüp kayıtlarının incelenmesi sonucunda haklarında dava açılan ve aralarında kentin tanınmış çok sayıda simasının da bulunduğu 2'si başkanlık yapmış 58 isimden 28'i ilk duruşma için 14 Nisan’da hâkim karşısına çıktı. Bu arada 58 isim arasında yer alan eski yöneticilerden Yaşar Kuybu'nun vefatı ise dosya kayıtlarına konuldu.

Kırmızı-Beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Muhammet Günkut, kendisinin geçen yıl başkanlık görevine gelmesinin ardından Valilik İl Dernekler Müdürlüğü ve Ankara’dan gelen İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği’nden 2 uzmanın hazırladığı 401 sayfalık raporun ardından adli makamlara suç duyurusunda bulunulması ile soruşturmanın başlatıldığını hatırlatmıştı.

Kulüp defter kayıtları ve belgeler üzerinde yapılan titiz inceleme ile denetleme sonuçlarının yer aldığı raporun Adliye’ye intikal ettirilmesinin ardından raporlarda isimleri geçenlerin emniyette ifadelerinin alındığını ve daha sonra da dava açıldığını öğrendiklerini belirten Başkan Günkut, şöyle konuşmuştu:

“Benim daha önce 2004 yılındaki başkanlık dönemim nedeni ile mahkemede ifade vermiş ve aklanmıştım. Şimdi ise 2005-2009 yılları arasındaki dönemde başkanlık yapmış Hanefi Mahçiçek ve Ali Sercan Saraylı ile birlikte yönetimlerde görev almış 50’den fazla ismin savcılık talimatı ile emniyette geçen günlerde ifadelerinin alındığını biliyoruz. Yine duyumlarımıza göre; 480 bin lira civarındaki harcamalarla ilgili usulsüzlükler ve mükerrer kayıtlar soruşturuluyormuş. Ancak detaylı bilgiyi ise müfettişler tarafından hazırlanan 401 sayfalık raporun örneğini alabildiğimiz zaman öğrenebileceğiz. Kulüp yöneticimiz ve avukatımız Nedat Türk, raporu alabilme konusunda girişimlerini sürdürüyor. Raporun örneğini aldığımız zaman; Kahramanmaraşspor’daki temiz eller operasyonu hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunabileceğiz. Bu bilgileri basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Kulüp yöneticisi ve Avukatı Nedat Türk ise, eski başkan ve yöneticilerin emniyette ifadelerinin alınarak adliyeye ulaştırılmasının ardından Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2010/86 dosya no ile dava açıldığını belirterek, kulüp olarak adli süreci yakından takip ettiklerini söylemişti.

SUÇ: DERNEKLER KANUNU’NA MUHALEFET

“Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçundan 21.05.2005 ila 27.06.209 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 9.00'da başladı.

Aralarında Kahramanmaraş’ın önde gelen ve tanınmış simalarından çok sayıda ismin bulunduğu 58 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı Habib Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede şöyle denildi:

“İlimizde faaliyet gösteren Kahramanmaraş Spor Kulübü Derneği’nin 2005-2009 yıllarını kapsayan defter kayıt ve hesaplarında İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği tarafından denetim yapıldığı, yapılan denetim sonucunda tanzim edilen 09.10.2009 tarihle Denetim Raporu’na göre hesaplarda bir kısım gelirlerin gizlendiği ve mali defterlere kayıt edilmediği, bir kısım giderlerin mükerrer kayıt edildiği ve kayıtların usulüne uygun tutulmadığı, harcama belgelerinin değiştirilerek gider kaydı gösterildiği, bu suretle derneğin zarara uğratıldığı, işlemlerin yapıldığı tarihte görev yapan yönetim kurulu üyelerinin Dernekler Kanunu’nun 32-f maddesi uyarınca sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştir.”

İddianamenin bundan sonraki bölümünde tespit edilen konular ve bunların sorumluları 8 madde halinde sıralanırken, Dernekler Kanunu 32-f maddesinin Türk Ceza Kanunu’nun 155/2 maddesine yollama yaptığı, bazı şüphelilerin eylemlerinin aynı kasıt altında birden fazla gerçekleşmesi sebebi ile zincirleme suç hükümlerine tabi olduğunun anlaşıldığı da vurgulanarak, şüphelilerin yargılamalarının yapılarak iddia edilen suçtan dolayı cezalandırılmaları da istendi. Bu arada daha önce yönetim kurulunda görev yapan bir kişinin de ölümü nedeni ile hakkında ek takipsizlik kararı verildiği de belirtildi.

İLGİLİ YASA MADDELERİ NE DİYOR?

DERNEKLER KANUNU: ALTINCI BÖLÜM

Ceza Hükümleri

MADDE 32. — Bu Kanuna aykırı davranışlara uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
……………………

f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU:

Güveni kötüye kullanma

MADDE 155. – (2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur."

Öte yandan; daha önce emniyette ifadeleri alınan eski Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, sorumluluğu dönemin dernek müdürü ile muhasebecinin üzerine atmaları nedeni ile dava sürecinde bunların da görüşlerine başvuruda bulunulabileceği de tahmin ediliyor.

KMS ESKİ YÖNETİCİLERİ İSE KENDİLERİNİ ŞÖYLE SAVUNMUŞTU:

Mahkemelik olan Kahramanmaraşspor'un eski yöneticileri bir açıklama yaparak, kendilerinin kulüpte görev aldıkları dönemlerde kulüp gelirinden fazla ödeme yaptıklarını öne sürdüler.

Kırmızı-Beyazlı Kulübün Eski Başkanı Hanefi Mahçiçek, konu ile ilgili olarak Memleket Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mahmut Beyaz'a yaptığı açıklamada, kendi başkanlığı döneminde görev alan yöneticilerle birlikte kulübün gelirinden fazla harcama yaptıklarını ilere sürerek, bunun da kulübü inceleyen yetkili kurumların denetçilerinin hazırladığı raporla da tespit edildiğini ifade etti.

Mahçiçek ve kendi döneminde yönetimde görev alan 42 yöneticinin birlikte yaptıkları açıklama aynen şöyle:

“AÇIKLAMA

Bizler, 2006 ve 2007 yıllarında Kahramanmaraş spor Kulübü yönetiminde görev yaptık. Görev yaptığımız bu dönemde, kulübümüzün gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle, tarafımızdan 2006 yılında 540.658,16 TL., 2007 yılında da 846.701,042 TL. olmak üzere toplamda 1.387.359,58 TL. (Kulüp gelirinden fazla olarak) kendi imkânlarımızla harcama yapılmıştır. Bu rakamlar, kulübü inceleyen yetkili kurumların denetçilerinin hazırladığı raporda tespitlidir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Hanefi MAHÇİÇEK
A.Çetin TAŞÇI
Gaffar AKARCA
Hacı KRAL
Hamza İLHAN
Mehmet CİLVE
Uğur TOKA
İsmail EVLİYA
Ali SARAYLI
H.Raşit GÜMÜŞER
İsmail KAHVECİ
Yaşar KUYBU
Kaan KİRAZ
Ahmet ZÜLFİKAROĞLU
Cem EMİRMAHMUTOĞLU
Sermet ÇUHADAR
Mehmet GEDEMENLİ
Akif ÇAYLIOĞLU
Ali ÜNSAL
Mustafa GÖK
Mehmet AVŞAR
Murat COŞKUN
Yavuz NALBANTBAŞI
Arif AĞYAR
Suat DEĞİRMENCİOĞLU
Mustafa DUYMAZ
Ergün ÖNAL
Fatih YOĞURT
Mehmet BAĞRIAÇIK
Kamil ŞİRİKÇİ
Ramazan DANIŞMAN
Hakan DERELİ
Nurettin KAYIM
Alaeddin ÜLGER
Doğan TEHCİ
Mehmet ÇULLU
Aslan DEVEBOYNU
Servet TEKŞAHİN
Mehmet NAR
Oğuzhan CİLVE
Lütfi HATİPOGLU
Celal KARACA…”

İŞTE SÖZ KONUSU 5 YILLIK DÖNEMDE KAHRAMANMARAŞSPOR
YÖNETİMİNDE BULUNMUŞ İSİMLER:

Aralarında Kahramanmaraş’ın tanınmış kalburüstü birçok simasının da bulunduğu ve iyi niyetli olarak Kırmızı-Beyazlı ekibin yönetimlerinden yer aldıklarına inanılan ancak 14 Nisan’da hâkim karşısına çıkan isimlerin alfabeye göre isim sıraları:

Adem Beyazbayrak, Ahmet Zülfikaroğlu, Ahmet İlhan, Ahmet Çetin Taşçı, Ahmet Gaffar Akarca, Ahmet Kamil Şirikçi, Akif Çaylıoğlu, Alaeddin Devlet Ülger, Ali Ünsal, Ali Sercan Saraylı, Arif Ağyar, Arslan Deveboynu, Bekir Gölcü, Bilal Diliuz, Celal Karaca, Cem Emirmahmutoğlu, Doğan Tehci, Ergün Önal, Fatih Yoğurt, Gökmen Görgel, Hacı Kral, Hakan Dereli, Halit Zeybek, Hamza İlhan, Hanefi Mahçiçek, Harun Reşit Gümüşer, İrfan Karatutlu, İsmail Gökçe, İsmail Kahveci, İsmail Hakan Evliya, Kaan Kiraz, Lütfi Hatipoğlu, Mehmet Bağrıaçık, Mehmet Avşar, Mehmet Nar, Mehmet Çullu, Mehmet Gedemenli, Mehmet Kubilay Doğan, Mehmet Mutlu Cilve, Mevlüt S. Değirmencioğlu, Murat Coşkun, Mustafa Gök, Mustafa Duymaz, Nevfel Erbap, Nurettin Kayım, Oğuzhan Kutlu Cilve, Orhan Kenger, Ramazan Danışman, Rauf Dokumacı, Sermet Çuhadar, Servet Tekşahin, Sıddık İnalbars, Turgay Terzibaş, Uğur Toka, Ünsal Güneysi, Yaşar Kuybu, Yavuz Nalbantbaşı ve Zekai Gümüşer.

DÜNKÜ DURUŞMAYA KİMLER KATILDI?

Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya şu isimler katıldı: Ali Sercan Saraylı, Ahmet Zülfikaroğlu, Bilal Diliuz, Ergün Önal, Halit Zeybek, Hanefi Mahçiçek, Harun Reşit Gümüşer, İsmail Hakan Evliya, İsmail Kahveci, Kaan Kiraz, Mehmet Avşar, Mehmet Bağrıaçık, Mevlüt Suat Değirmencioğlu, Mustafa Duymaz, Mustafa Gök, Sermet Çuhadar, Zekai Gümüşer, Turgay Terzibaş, Ahmet Kamil Şirikçi, Murat Coşkun, İsmail Gökçe, Orhan Kenger, Alaeddin Devlet Ülger, Mehmet Gedemenli, Arif Ağyar, Ali Ünsal, Fatih Yoğurt ve Adem Beyazbayrak.

İKİNCİ DURUŞMA 26 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Bu isimlerden 28'i dün hakim karşısına çıkarken, gelmeyen diğer sanıkların ikinci duruşmaya ihzaren çağrılmalarına ve ikinci duruşmanın günü olarak ise 26 Temmuz 2010 tarihi kararlaştırıldı. (www.kanal46.com)

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2010, 07:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66