İşte yeni Hükümetin programı

İşte yeni Hükümetin programı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan 60. hükümetin en öncelikli konusunu yeni anayasanın hazırlanması oluştururken yargıda reform, nükleer enerji gibi birçok hassas konu da Hükümet'in diğer öncelikleri arasında yer alacak.

Uzun süredir ağır bir şekilde ilerleyen AB müzakere sürecinin hızlandırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele, bürokrasinin azaltılması, sosyal yapının güçlendirilmesi, istihdam politikaları ve özellikle son dönemlerde artan su sorunu gibi konular da yarın TBMM'de okunacak Hükümet Program'ında yer alacak. 60. Hükümet'i, yürürlük tarihi 1 Ocak 2008'e ertelenen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” başta olmak üzere birçok yasal düzenleme de bekliyor.

Yarın TBMM'de okunacak olan hükümet programının ana çerçevesini AKP'nin seçim beyannamesi oluşturacak. Yargı reformundan yeni anayasaya, ekonomiden sosyal yapıya dair düzenlemelere, çalışma hayatından yerel yönetimlerin güçlendirilmesine kadar birçok alanda vaatler içeren beyannamenin vaatler hükümet programında yer alacak. Önümüzdeki dönemde hükümeti bekleyen

İLK İŞ SİVİL ANAYASA

Seçimlerin hemen ardından hazırlanmasına başlanan ve AKP yönetiminin halen üzerinde çalıştığı yeni Anayasa, yeni hükümetin en öncelikli konuları arasında yer alacak. “Devlet-toplum-birey arasındaki ilişkileri hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde düzenleyen bir toplumsal sözleşme niteliğinde” şeklinde tanımlanan yeni Anayasa'nın yanı sıra diğer birçok yasal düzenleme de yapılacak.

Özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Kopenhang Siyasi Kriterlerine tam uyum sağlamak hedefi de yer alacak. Sivil toplumun güçlendirilmesine dair konular hükümet programında yer alacak konular arasında.

YARGI REFORMU GELİYOR

Yargı konusunda “Geciken adalet adaletsizliktir” anlayışına sahip olacak olan hükümet bu konuda ilk olarak ihtilafları önlemek amacıyla uyuşmazlıkların hızlı ve basit şekilde giderilmesi, vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ihtilaflarının mahkemeye gidilmeden çözümlenmesi, genel bütçeden yargıya ayrılacak paranın artırılması, davaların gereksiz yere uzamasının engellenmesini amaçlayan yasal düzenlemeler yapılacak.
Ayrıca infaz hizmetlerinde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı mekanların ayrılması ve kişilerin idari kararlarla kamu haklarından mahrum bırakılmaması gibi önlemler de hükümetin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği reformlar arasında.

SİYASET YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Siyasetin yeniden yapılandırılması adı altında siyasi partilerin hesapları ve adayların harcamalarına şeffaflık ve denetlenebilirlik getirilmesi de 60. hükümetin hedefleri arasında yer alacak. Milletvekillerinin dokunulmazlığı konusunda ise başta hazırlanan yeni Anayasa olmak üzere nasıl bir düzenleme yapılacağı ise merak ediliyor.

EKONOMİDE 2013 HEDEFİ

2013 yılında kişi başına geliri 10 bin dolara, satın alma gücü paritesine göre 15 bin dolara ve milli geliri 800 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen hükümet işsizlik oranını düşürmeyi ve ihracatı 200 milyar doların üzerine ve turizm gelirlerini de 40 milyara dolara çıkarmayı hedefliyor. Yeni hükümetin ekonomi alanında yapacağı işler arasında vergilerin sadeleştirilmesi, KOBİ'lerin kayıtlı sisteme geçmesi, bölgesel ve sektörel teşvik politikalarının uygulanması olacak.

Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telekomünikasyon Kurumunun düzenlemeleriyle yatırımcılar ve kullanıcılar için cazip fiyatlar oluşturulması düşünülürken Telekomünikasyon sektöründeki serbestleşme hızlandırılacak.

NÜKLEER ENERJİ İÇİN YASAL DÜZENLEME

60. hükümet enerji alanıyla ilgili birçok düzenlemeyi de yaşama geçirecek. Elektrik üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi bağlamında hukuki düzenlemeler yapılacak. Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya doğal gaz boru hattı projesi gerçekleşmesi için çabalar sürdürülecek. Avrupa elektrik sistemine entegrasyona ilişkin çalışmalar tamamlanacak. Türkiye-Yunanistan arasında yılda 12 Milyar metreküp kapasiteli doğalgaz boru hattı devreye alınacak. Nükleer enerji konusunda ise yasal düzenlemeler yapılacak.

BEKLEYEN YASALAR

Öte yandan 60. hükümeti birçok çıkarılacak yasa da bekliyor. Yasaların başında yürürlük Anayasa Mahkemesi'nin, bazı maddelerini kamu çalışanları yönünden iptalinin ardından, yeni bir düzenleme yapılması için yasanın yürürlüğü 1 Ocak 2008'e ertelediği “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” geliyor. IMF ile yürütülen anlaşmaların koşulları arasında da yer alan yasa için nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu.

Hükümetin gündemini oluşturacak bir başka yasa ise uzun süredir çalışmaları devam eden Sendikalar Yasa Tasarısı Taslağı ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasa Tasarısı Taslağı olacak. Sendikalar, 1982 Anayasası'ndan sonra hazırlanan 2821 Sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nın kısıtlayıcı hükümler içerdiği gerekçesiyle değiştirilmesini talep ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2007, 16:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63