Temizkan: Bilgi ve teknolojiyi toprağa indiriyoruz…

Temizkan: Bilgi ve teknolojiyi toprağa indiriyoruz…

11 Aralık 2011 Pazar günü yapılan Kahramanmaraş Ziraat Mühendisleri Odasının 4. olağan genel kurulundan bir kez daha zaferle çıkan Yusuf Temizkan, yaptığı basın toplantısında yeni ve beyaz bir sayfa açtıklarını, amaçlarının tarım sektörünü güçlendirmek olduğunu belirterek, ilk hedeflerinin müstakil bir binaya kavuşmak olduğunu söyledi.


17 Aralık cumartesi günü, Ziraat Mühendisleri Odasında basın mensupları ile bir araya gelen Temizkan, yönetimdeki arkadaşlarını basın mensupları ile tanıştırdı, yapılan görev dağılımında ikinci başkanlığa Mehmet Elbistanlı’nın getirildiğini belirterek, “Bu benim dördüncü dönemim olacak. Kaldı ki bu odanın kurucu başkanı da benim. Geçtiğimiz pazar günü yapılan 4. olağan genel kurul, demokratik kurallar çerçevesinde cereyan etti, demokrasinin tüm kuralları işledi, demokratik bir yarış oldu, ancak üyelerimiz bizi tercih etti, teveccühü bize gösterdi, bizlere bir kere daha yetki verdiler, biz burada, yönetim kurulu arkadaşlarımızla, bize teveccüh gösteren üyelerimizin hepsine teşekkür e diyoruz.” dedi.


Temizkan, odanın 613 üyesi bulunduğunu, oda olarak, bilgi ve teknolojinin toprağa inmesinde önemli bir rolü üstlendiklerinin de altını çizerek, “Odanın 57 yıllık döneminde doğruları savunduk, doğruların yanında olduk, yanlışlıklara - eğriliklere karşı çıktık. Görev yaptığım zaman dilimi içerisinde mesleki çalışma komisyonlarında da görev alırken, hep ilkeli hep dik durduk” diye konuştu.


DEMOKRASİNİN TÜM KURALLARI İŞLEDİ


Tarım sektörü ile ilgili çalışma gayretleri içinde olacaklarını, bunun için güçlü ve etkili bir lobi oluşturmanın da gerekliliğini savunan Temizkan, son olarak şunları söyledi. “Başarılı, nezih bir genel kurul geride kaldı. Bu bir hizmet ve bayrak yarışı idi. Mehmet Geyik arkadaşımız 6 aydır bir çalışma içindeydi.  Ancak üyelerimizin en isabetli, en doğru kararı verdiklerine inanıyoruz. Tabi bir genel kurul oluyor, adaylar çıkacak, değişik fikirler ortaya atılacak, bunlara demokrasinin güzel yanları. Bu genel kurulda birlik ve beraberlik sağlandı, katılım da yüksek oldu. Düşünün 613 üyemizin 411’i oy kullandı. Demokratik inançların tüm kuralları bu genel kurulda hayata geçti. Neticede ortaya çıkan tablo bize olan güvenin göstergesi idi. Şimdi seçim geride kaldı, önümüze bakıyoruz”


Temizkan son olarak, mevcut binanın kendilerine ait olduklarını, bu daireyi satıp, müstakil bir bina için harekete geçeceklerini, genel merkezden de bu yolla destek alabileceklerini hatırlattı,  oda olarak zamanında ve halene de hava alanına, özel idare binasına ve bölge hastanesi yerine karşı çıktıklarını, zamanın kendilerini haklı çıkarttıklarını vurgulayıp, bunları sakıncalı yatırım olarak yorumladı ve son olarak da; ”Doğruluklarla ilgili kararlılığımız değişmedi, değişmeyecek” diyerek sözlerine nokta koydu.


 İŞTE YUSUF TEMİZKAN TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASININ TAMAMI:


ZMO KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİNDE YENİ DÖNEM


"Şubemiz demokrasinin bütün kurallarının işletildiği 4. olağan genel kurulunu  10-11 Aralık 2011 tarihlerinde başarı ile tamamlamıştır.  Genel kurulumuz  seçimlerine  demokrasinin gereği olarak 2 ayrı grup seçimlere girmiştir. Yüksek bir katılım ile demokratik hakkını kullanan ZMO  üyeleri bu katılım sayısı ile demokrasiye ve sivil inisiyatife  olan inancını  bir kez daha göstermiştir. Bu sürece katkı koyan herkese şükranlarımı sunuyorum.  Üyelerimiz  4. dönem çalışmaları için bizlere  görev vermiştir.Divan başkanımız Sayın Prof Dr Ercan EFE başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantımızda Yapılan seçimler sonucu; Aktif Ziraat Mühendisleri grubu olarak görev dağılımız şu şekilde gerçekleşmiştir. Hepsi Bir birbirinden değerli Çalışma grubumu sizlere tanıtmak isterim: 

YÖNETİM KURULU (ASİL)

1-Yusuf TEMİZKAN Başkan
2-Mehmet ELBİSTAN II. Başkan 
3-Gül Çitil OKUR Sayman Üye  
4-Ayşe KAZLI  Yazman Üye 
5-İsmail ELHASOĞLU Üye


6-Kazım CANLI Üye


7- Serkan ÖZAVŞAR Üye

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

1-Mehmet Nuri GÜNEN 
2-İsmail KIRAÇ
3-Sevilay PAKSOY burç
4-Mustafa GÜRKAN
5-Atakan KASIMOĞLU


6-Hayati UFAKMERCİMEK


7-Mustafa ÖZDEMİR

43. Dönem Genel Merkez Kahramanmaraş Delegeleri 

1-Yusuf TEMİZKAN
2-Recep YILMAZ 
3-Nefi KISAKÜREK


4-Harun AYMAN


5-Fatih BAYRAMOĞLU


6-Sümer Mutlu ERGİN


“Seçimlere  grubumuz dışında katılan ve demokratik haklarını kullanan  diğer arkadaşlarımızı da kutluyor ZMO geleneği olarak odamız çalışmalarını birlik ve beraberlik anlayışında devam edeceğini belirtmek istiyorum.


Demokrasilerde rekabet kaliteyi artırıcı bir unsurdur.


Anayasamızın 135. maddesine dayanılarak kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde meslek odası olan Ziraat Mühendisleri Odası, Meslek disiplini içerisinde bulunan tarım sektörü,Mühendislik alanı Ziraat Mühendisliği alanında ülke ve üyeleri yararına çalışmalar yapmakta olup, Tarımın ekonomik bir sektör olarak gelişmesi yanında sektörün insan unsurunu oluşturan çiftçilerin,Ziraat Mühendislerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileşmesi öncelikleri arasındadır.Kamu kurumu niteliğinde meslek odası olma sorumluluğu ve demokratik kitle örgütü yapısının getirdiği yükümlülük ile odamız ülke yararına ,meslek yararına ilimiz yararına doğru tarım politikaları üreterek bunları sizlerin destekleri ile kamuoyu ile paylaşmakta ,sorunlara çözüm noktasında katkı sağlamaktadır.


Ziraat Mühendisleri odası sadece mesleki konularda değil insanlığı ülkesini ve şehrini ilgilendiren bütün konulara duyarlıdır.”


Ziraat Mühendisleri Odası dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de ülke yararına halk yararına meslek yararına çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

TARIMA AYRILAN DESTEKLER YETERSİZ’

 2000‘li yıllar boyunca tarıma ayrılan destekler, hiçbir yılda tarım kanununda belirtildiğinin aksine  GSMH‘nin % 1’ini aşmamıştır. Bu durum, tarımın içinde bulunduğu yatırım ve destekleme açığının da bir gerekçesidir. Buna karşılık, yapılan hesaplamalar göstermektedir ki, AB Ortak Tarım Politikası’nın Türkiye‘de uygulanması halinde, yılda en az 11.3 milyar Euro kaynağın tarım sektörüne aktarılması gerekmektedir. Bütün bu süreç, güçlü ve etkin bir tarımsal kamu yönetimine sahip, bilgiyi ve teknolojiyi tarıma aktaran, sektörü piyasanın sömürüsüne terk etmemiş bir anlayışla başarılabilir. Tarımsal alt yapının kısa zamanımda tamamlanması gerekmektedir. Sulama yatırımlarına kaynak ayrılması ülkemizde sulanabilir arazilerin hepsinin suya kavuşturulması gerekmektedir. Tarım sektörünün iyi örgütlenmesi gerekmektedir Hükümetimi iyi bir örgütlenme için hukuksal zemini hazırlaması gerekir. İyi tarım uygulamaları desteklenmeli bu bağlamda tarımda markalaşma sağlanarak kaliteli üretim ile pazardaki yerimizi almamız sağlanmalıdır. Teknoloji ve mühendislik hizmetlerinin toprakla buluşturulması için azami gayret sarf edilmelidir. Dünya bankası Dünya ticaret örgütü ve Avrupa birliğinin tarımımıza etkisi iyi analiz edilmeli ulusal çıkarlar göz önünde bulundurularak politikalar üretilmelidir. Bağımsız hareket etme reflekslerimizi kaybetmemeliyiz.” 

ŞUBE BAŞKANLIĞI YENİ DÖNEM  ÇALIŞMA PROGRAMI (2010-2011)


Mesleki Faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam edecektir.


Üye İlişkileri ve Hakları Konusu Kararlılıkla takip edilecektir.İlçe ve işyeri temsilciklerinin işlevselliği arttırılacaktır.


Kurumsal Yapımızın güçlendirilmesi çalışmaları dahilinde şubemize yeni bir hizmet binası kazandırma çalışmalarına hız verilecektir.


Teknik ve bilimsel çalışmaları artıcı çalışmalar yapılacaktır.


Mesleki denetim çalışmalarımız devam edecektir.


Meslek Dalı Çalışma komisyonlarımızın etkin bir şekilde çalışması sağlanacaktır.


Etkin bir tarım gücü oluşturulması için tarım koordinasyon çalışmalarına etkin katkı sağlanacaktır.


Panel konferans ve sempozyum çalışmaları yapılacaktır.


Genç zmo daha etkin ve işlevsel yapıya kavuşturulması çalışmaları yapılacaktır.


Meslektaş Dayanışmasına önem verilerek sosyal etkinlikler artırılacaktır.


İLİMİZ TARIMI


İlimiz tarımının geliştirilmesi için gerekli gördüğümüz birkaç konuyu paylaşacak olursak ;

“İlimizin Tarımsal Profilinin çıkarılarak Piyasanın istediği rekabetçi ürünlere yönlenilmesi ve iyi bir Tarımsal planlama ve Markalaşmaya gidilmesi 

Sulama yatırımlarının en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir. 

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerine hız verilmesi şarttır.

Kanayan yaramız Kartalkaya barajından Gaziantep ili içime suyu sağlanmasının Çetintepe barajı yapılarak Kartalkaya barajının Narlı ovası sulamasında tamamen kullanılması. 

Yetişmiş Mühendis gücümüzün iyi kullanılması 

Doğal Kaynaklarımızın çok iyi korunması 

İlimizde tarım –Gıda entegrasyonunun iyi analiz edilerek yatırımcıların bu konuda teşvik edilmesi.

Organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması 


Özel İdare Yatırımlarında Tarımsal Alt yapı hizmetlerine daha çok pay ayrılması 


Tarım sektörü yatırımcılarının ilimize yatırım yapması konusunda gerekli çalışmaların yapılması.”


“Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Yeni dönem çalışma organları ve çalışma programını kamuoyuna duyurma amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz basın


İlimiz tarımı için en önemli konulardan birisine etkin tarım koordinasyonudur.


Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı 4. dönem yönetim kurulu başkanı olarak siz basın mensuplarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız çalışmaları , sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmamızda gösterdiğiniz hassasiyet bizlere gerçekten büyük güç vermiştir.


Bizler her zaman olduğu gibi üyemizden aldığımız güç ile yeni dönemde de ülkemiz için şehrimiz için mesleğimizin gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemimizin yeni başarılar getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum."


Yusuf TEMİZKAN


Ziraat Mühendisleri Odası


Kahramanmaraş Şube Başkanı  


 


 


 


 


Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2011, 08:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66

banner63