Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB), "Asrın Felaket" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından etkilenen 11 ili incelemek üzere saha çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'taki "ölüm yolu" için önlem alınması çağrısı Kahramanmaraş'taki "ölüm yolu" için önlem alınması çağrısı

TKKB heyeti, Hatay'da sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldikten sonra Kahramanmaraş'ta bulunan güçlü sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek depremin yol açtığı sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Depremlerle mücadelede duyarlılığın önemine vurgu yapan TKKB Başkanı Yılmaz, doğanın depremle çığlık attığını belirterek, "Binalarda kolon kesmek, bir insanlık suçudur." dedi.

Başkan Yılmaz ayrıca, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini raporlayarak Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara sunacaklarını ifade etti ve Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinin merkezi olduğunu vurgulayarak katılımın büyük olduğunu belirtti.

SİYASETÇİLERLE İŞBİRLİĞİ VE DUYARLILIK ARTIRILACAK

Başkan Yılmaz, TKKB olarak kamu otoritesine doğru bir rapor sunma amacı güttüklerini belirtti. Aynı zamanda deprem sonrası dayanışma için bir B planı olup olmadığını, kolon kesmenin bir kent suçu ve insanlık suçu olduğunu, emsal artışlarıyla ilgili suçların ciddiyetini ve kente karşı işlenen suçların ağırlığını tartışma ihtiyacını dile getirdi. Duyarlılığın artırılması ve bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu konuda örnek olaylara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ'IN ÇAĞRISI DİKKATE ALINMALI

Başkan Yılmaz, siyasetçilerin TKKB'ye karşı ön yargılarının olmadığını ve bu platformun çözüm önerileri sunmak için kurulduğunu belirtti. Verilerin kamuoyuna doğru aktarılması ve planlama ahlakının önemine değinen Yılmaz, teknik bilgi ve gözlemlerle muhataplarına ulaşmanın amaçlarından biri olduğunu belirtti.

KAHRAMANMARAŞ KENT KONSEYİ'NİN SİVİL İNİSİYATİFİ

Kahramanmaraş Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan, depremin ardından ilgili odalar, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir platform oluşturduklarını ve tüzel kişiliği olmayan "Maraş'ına Sahip Çık Hareketi"ni başlattıklarını söyledi. Bu sivil birlikteliğin seslerini daha etkili bir şekilde duyurmak için kurulduğunu belirten Arıkan, bu platformun önemli bir sonuç doğurduğuna inandığını ifade etti.

DEPREM SONRASI KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplantıda, depremin ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Bu sorunlar arasında barınma, sağlık, ulaşım, eğitim, orta hasarlı binaların durumu ve güçlendirme, yıkılan binaların molozlarının dökülme alanları, kalıcı barınma sorunu, göç ve iş gücü sorunları, yüksek kiralar, yerinde dönüşüm, mikro bölgeleme, hukuki sorunlar ve ticaret mahkemesinin kurulması yer aldı. Ayrıca, yıkılan binalardaki kolon kesimlerinin işyerleri nedeniyle yapıldığı, yüksek kat izinlerinin uygunsuz alanlarda verilmesinin eleştirildiği ve molozların yanlış yerlere dökülmesinin yeraltı su kaynaklarına zarar verdiği ve sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Toplantıya Türkiye çapındaki kent konseylerinin başkanları, odalar, meslek kuruluşları, STK temsilcileri ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.