Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı Hava Kalitesi İzleme Raporu, Türkiye'de hava kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraşlı Zihinsel engelli Ünal Tıraş nerede, kandırıldı mı? Kahramanmaraşlı Zihinsel engelli Ünal Tıraş nerede, kandırıldı mı?

Rapora göre, ölçüm yapılan istasyonların yarısından fazlasında partikül madde kirleticisi (PM10) için ulusal limit değer aşıldı.

Daha da endişe verici olan ise, hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) limit değerinin üzerinde olduğu 304 istasyon olması.

KAHRAMANMARAŞ HAVASI EN KİRLİ

PM10 ölçümleri yapılan 304 istasyon arasında en kirli havaya sahip şehir Kahramanmaraş olarak belirlendi. Metreküpte 125 mikrogram ortalama değerle Kahramanmaraş'ı İstanbul-Göztepe, Hatay-İskenderun Merkez, Malatya, Iğdır ve Konya-Selçuklu takip ediyor.

HAVASI EN TEMİZ YERLER

DSÖ'nün PM10 limiti açısından en temiz havaya sahip yerler ise Kastamonu-Azdavay ve Sinop-Erfelek.

Bu illeri Antalya-Alanya, Balıkesir-Erdek, Konya-Sarayönü, Trabzon-Uzungöl ve Artvin-Hopa takip ediyor.

VERİ EKSİKLİĞİ ENDİŞE VERİYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise veri eksikliği.

Mevcut 20 istasyonda hiç PM10 ölçümü yapılmazken, çalıştırılan istasyonların dörtte birinden yüzde 90'ın altında veri alındı.

Hangi istasyonun kaç gün çalıştırıldığı da bilinmiyor.

Bu durum, hava kirliliğinin gerçek boyutunun daha da vahim olabileceğini gösteriyor.

HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEDE ACİL ADIMLAR GEREKİYOR

Hava kirliliği, Türkiye'de her yıl on binlerce insanın ölümüne neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu.

Rapor, hava kirliliği ile mücadelede acil adımlar atılması gerektiğini açıkça gösteriyor.

Yetkililerden, hava kirliliğini kontrol altına almak için daha katı yasalar ve etkin denetimler talep ediliyor.