Türkiye, iklim değişikliği ile başa çıkmak ve şehirlerin iklim değişikliği kaynaklı tehditlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından sağlanan 22,2 milyon avro finansmanla desteklenen bir projeye ev sahipliği yapacak.

ŞEHİRLERİN DAYANIKLILIĞI ARTIRILACAK

Proje, Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu artan sıcaklıklar, orman yangınları, sel ve kuraklık gibi tehlikelerle mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda yerel yönetimlere destek verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ve UNDP tarafından yürütülen proje, beş yıl boyunca sürdürülecek.

BÖLGESEL İKLİM ANALİZLERİ HAZIRLANACAK

Ayrıca UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı, Türkiye'deki bölgesel iklim etkileri ve riskler hakkında analizler hazırlamak için yerel ortaklarla işbirliği yapacak.

Kahramanmaraş'ta insanlık ölmemiş dedirten olay! Kahramanmaraş'ta insanlık ölmemiş dedirten olay!

6 PİLOT BELEDİYEDE YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİLECEK

Proje, iklim risk analizlerine dayalı olarak Antalya, Kahramanmaraş, Ordu, Elazığ, Isparta ve Kastamonu'da seçilen altı pilot belediyede "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları"nın geliştirilmesini içeriyor.

İKLİM POLİTİKALARINI ŞEKİLLENDİRMEYE DESTEK

Ayrıca, yerel yönetimlerin iklim politikalarını oluşturma süreçlerine destek sağlamak amacıyla interaktif ve çevrim içi araçlar geliştirilecek. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarına da iklim riskleri ve sonuçları hakkında eğitimler verilecek.

TOPLAMDA 14,7 MİLYON AVRO HİBE

UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülecek 7,5 milyon avro bütçeli projede, iklim değişikliğiyle mücadele planları için yerel yönetimlere toplam 14,7 milyon avro hibe sağlanacak. Bu hibeler, belediye binalarında enerji verimliliğinin artırılması, sel önleme altyapısının güçlendirilmesi, yağmur sularını toplama gibi su kaynaklarının korunması, yeşil alanların artırılması, aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemlerinin kurulması gibi faaliyetlerde kullanılacak.

UNDP'DEN DEĞERLENDİRME

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Türkiye'de son birkaç yılda, iklim değişikliğinin orman yangını, sel ve kuraklık gibi yıkıcı etkilerini yaşadık. İşte bu nedenle ülkenin her köşesini iklim etkilerine karşı hazırlamak ve riskleri azaltmak için ihtiyaç duyulan analiz, araç ve kaynaklar konusunda katkı sağlayacağımız için mutluluk duyuyoruz."