Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahşiş ve motokurye gelirlerinin vergilendirme usulünde önemli değişikliklere imza atıyor! Sektörden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan vergi paketi taslağında, bahşişlere KDV muafiyeti getirilmesi ve motokuryelerin defter tutma zorunluluğunun kaldırılması öngörülüyor.

Bahşişler KDV'den Muaftı, Artık Daha Kolay Vergilendirilecek

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişler, işverence çalışanlara dağıtıldığında ücret olarak değerlendiriliyor ve KDV'ye tabi tutuluyordu. Bu durum, hem işletmeleri hem de çalışanları zor durumda bırakıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmaya göre, bahşiş ödemeleri hizmet bedelinin %10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek ve KDV'den muaf olacak. Bu sayede, bahşişler daha kolay takip edilebilecek ve vergilendirilebilecek.

Asgari Ücrete Kadar Bahşişler Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi

Bahşiş gelirlerinin %10'u aşan kısmı ise ücret niteliğinde değerlendirilecek ve asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar olan kısım sadece %10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak. Asgari ücretin üzerinde kalan kısım ise normal ücret geliriyle ilişkilendirilerek tarife göre vergilendirilecek.

Motokuryeler Defter Tutmaktan Kurtuluyor

Uçan fiyatlarla her gün gündem olan Bodrum'a 'pahalı değil' iddiası Uçan fiyatlarla her gün gündem olan Bodrum'a 'pahalı değil' iddiası

Motokurye faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da vergilendirme usulü değişikliğinden etkilenecek. Ticari kazanç olarak vergilendirilen bu kazançların, tevkifat usulüyle basit vergilemeye tabi tutulması öngörülüyor.

Bu sayede, motokuryelerin defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri ortadan kalkacak. Ayrıca, motokuryelerin hizmet ifaları da KDV'den istisna tutulacak.

Tevkifat Nihai Vergi Olarak Uygulanacak

Ticari kazanç mükellefi olan motokuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden belli oranda tevkifat yapılacak. Bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin 4. dilimini (bu yıl için 3 milyon lira) aşmaması halinde tevkifat nihai vergi olacak.

Düzenleme Hangi Sektörleri Kapsayacak?

Bahşişlere KDV muafiyeti ve motokuryelerin defter tutma zorunluluğunun kaldırılması gibi düzenlemeler, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri kapsayacak. Yemeği paket servis ve diğer şekillerde sunanlar da dahil olmak üzere müşteriye servis hizmeti sunan işletmeler de bu kapsamda yer alacak.

Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu hizmetleri için ayrıca fatura ve fatura benzeri belge düzenlemeleri kaydıyla kapsamda olacak.

Konu Hakkında Sigorta Primi ve Kıdem Tazminatı Düzenlemeleri Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahşiş ve motokurye gelirlerinin vergilendirme usulündeki değişikliklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Konu hakkında iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da sigorta primi ve kıdem tazminatları açısından uygulamayı destekleyici düzenlemeler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Editör: İsa Aslantaş