Başkan Güngör, Eğitime Destek Platformu Toplantısı’na Katıldı Başkan Güngör, Eğitime Destek Platformu Toplantısı’na Katıldı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, “Müzelerimiz, geçmişimizle
geleceğimizi bütünleştiriyor” dedi.
Tarihi ve Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması adına müzelerin
büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Okay, Müzeler haftası
mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştirirken,
geçmişimizden aldığımız gücün önemini vurguluyoruz. Bu gücün kaynağı da
tarihimiz ve bu tarihi saklayan müzelerimizdir. Müzelerimiz, binlerce yıllık
uygarlıkların birbirinden değerli eserlerini, yaşam stillerini, kullandığı
malzemeleri, giyim ve kuşamlarını bizlere canlı bir biçimde sunulduğu
mekanlardır. Müzelere ve tarihi değerlere verilen önem, ülkelerin gelişmişlik
düzeylerinin önemli göstergelerinden biridir. Bu nedenle müzelerimizdeki eşsiz
eserler ve şehrimizdeki tarihi değerlerin korunması, onarılması ve gelecek
nesillere aktarılması toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bu sorumluluğu yerine
getirme adına çok önemli çalışmalar yaptık. İlk olarak Mutfak Müzesi’ni
oluşturarak şehrin mutfak kültürünü, mutfak araç ve gereçlerini yeni nesillere
aktardık. Ardından Somut Olmayan Değerlerimize sahip çıkma adına Kültürel
Miras Müzesi’ni oluşturduk. Şehrimizin şair ve yazarlarının ortaya koyduğu
eserleri koruma ve gelecek nesillere aktarma adına böyle bir çalışma yaptık.
Şehrin tarihinin daha iyi araştırılması, tüm bilgi, belge ve dokümanların bir çatı
altında toplanması adına Maraş Araştırmalar Merkezi’ni oluşturduk. Yine
tarihimizi ve kültürümüzü yansıtacak olan Dulkadiroğlu Konağı’nı restore
ederek hizmete sunduk. Müze formatında ortaya koyduğumuz bu çalışmamızın
içerisinde 2 bin yıllık genç Roma dönemine ait eserlerinin de yer aldığının altını
çizmek istiyorum. Açık hava müzesi oluşturma hedefiyle tarihi sokaklarımızı
restore ediyor ve bir bir hizmete sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarla
Kahramanmaraş’ımızın tarihini gelecekle bütünleştiriyoruz. Bu duygu ve
düşüncelerle başta müze çalışanlarımız olmak üzere tarihimizi koruyan ve
kollayan herkesin Müzeler Haftası'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."