Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi yeniden hizmete açılıyor Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi yeniden hizmete açılıyor

Kahramanmaraş Arabuluculuk Merkezi ( KAM) Yönetim kurulu başkanı Arabulucu Celal Kara, kiracı ve
kiralayan arasında yaşanan uyuşmazlıkların arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşa bileceğini söyledi.
Kara, bu yöntemle hem kiraya verenin hem de kiracı olanın avantajı bulunduğunu söyledi.
Son yıllarda Kovid-19 süreci ve devamında ekonomik sorunlar nedeniyle kira ilişkilerinde çok ciddi
sorunların ortaya çıktığını ifade eden Kara, ödeme güçlüğü çeken kiracıların indirim ya da bir süre
artış olmamasını talep ettiğini, kiralayanların da kira bedellerinin artmasını istediğini aktardı.
Bu noktada oluşan uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk sistemine işaret eden Kara, her iki
tarafında bu sistemle avantajlı olacağını vurguladı.
Kara, kira bedelinin ya da kira ilişkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla arabulucuya başvurulması
sonrası uyuşmazlığın çözümünün 1 gün ile 8 haftada sadece arabuluculuk ücreti ödenerek ya da vekil
ile temsil yapılıyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile sürecin tamamlanacağını
belirtti.
KİRA SÖZLEŞMESİNİN HER MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILA BİLİR
Kara, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Taraflar varılacak anlaşma ile kira
ilişkisinin bundan sonraki şeklini hem konu hem de süre yönünden sınırsızca düzenleyebilecekler,
değişen durumlara göre de yeniden arabuluculuk yöntemi ile bir araya gelebileceklerdir. Dava
yolundan farklı olarak kira bedellerini aydan aya, yıldan yıla veya herhangi bir zaman dilimine göre
belirleyebilecekleri gibi ciro üzerinden belirleme, sektörel gelişmelere göre belirleme yollarına
gidebileceklerdir. Özgürce kira sözleşmesinin her bir maddesinde diledikleri değişikliği
yapabileceklerdir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan
anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de
kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Her bir kira ilişkisi kendi
mahremiyetini korumakta iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır."
TARAFLARA CİDDİ VERGİ AVANTAJLARI SÖZ KONUSU
Kara, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kira ilişkileri tüm hukuki ilişkiler içerisinde aile hukuku sonrasında
en uzun süren ilişkilerdendir. Arabuluculuk yönteminde bu ilişkinin bozulmayacağı sonuçlar elde
edilecektir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir
sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira
bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Böylelikle her bir kira ilişkisi kendi
mahremiyetini korumakta, iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır. Arabuluculuk yolu
ile yeniden tesis edilen kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı yüzde 1,89 yerine 132,30 TL maktu
olarak uygulanacaktır. Bu durum taraflara ciddi vergi avantajı da sağlayacaktır."
Diğer tim hukuki uyuşmazlaklarda olduğu gibi alanında uzman ve en yetkin arabulucuları bünyesinde
bulunduran Kahramanmaraş Arabuluculuk Merkezi (KAM) Kira uyuşmazlıklarında da en etkin şekilde
süreci yönetmekte ve arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedirler.