İtalya - Türkiye maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE İtalya - Türkiye maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE

Avukatlık mesleği içerisinde branşlara ayrılma olmadığı bilinmekle beraber ceza avukatı tabiri yer almaktadır.

Ceza avukatı, müvekkillerinin uğradığı haksızlıklara karşı onları savunmakla beraber gerçeği ve doğruyu ortaya çıkarmakla yükümlüdürler.

Bu teraziyi dengelemek adına kendilerinin çok büyük yükümlülükleri vardır. Diğer alanlara göre ceza hukuku daha karmaşıktır. Bu yüzden ceza avukatlarına diğer avukatlara göre daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Bunun bilincinde olan Özdemir Adana Avukat ve Hukuk Bürosu; müvekkillerine, danışanlarına en iyi hizmeti sunmaktadır. Alanlarındaki birçok davayı takip etmektedirler. Her türlü yardımı sağlamaktadırlar. En büyük farkı Adana ve çevre illerdeki en yüksek tecrübeye sahip olmalarıdır.

CEZA SÜRECİ

Ceza süreci 2 farklı aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşama suçun Savcılığa, kolluk kuvvetlerine ya da yetkili birimlere bildirerek başlar. İlerleyen süreçte gerçekleşen olay incelenmeye başlanır. Var ise olay yeri incelenir, gerekli deliller toplanmaya çalışılır. Olaya şahit olan tanıklar varsa onların beyanları alınır. Bu süreç CMK Maddesine göre kesinlikle gizlilik içerir ve dışarı bilgi aktarımımda suç teşkil eder.

İkinci aşama öne sürülen iddianın kabulüyle başlar en son kararın verilmesiyle biter. Bu süreçte mahkeme olayların incelenmesi, sanıkların dinlenmesi için bir gün belirler. Ve yargılama süreci gerçekleşir ve en sonunda karar çıkar.

Çıkan karara itiraz edilebilir, istinaf ve temyiz süreçlerine gidilerek kararın tekrar gözden geçirilmesi istenebilir. Bu süreçte verilen karar kesinlik kazanamaz. İtiraz sürecine göre karar uygulanır ya da kararla ilgili değişiklikler yapılır ve bu karar uygulanır.

CEZA AVUKATININ GÖREVLERİ

Sorumluluğunu aldığı müvekkiline işleyişi anlayacağı bir şekilde kendisine anlatmak.

Müvekkilini yargılanma esnasında yasalara uygun olarak savunmak

Müvekkiline bu süreç esnasında sorumluluklarını bildirmek ve onun bu işlemlerde yanında bulunmak.

Olayla ilgili bütün delilleri toplamak ve toplanması konusunda yetkililerle iletişim halinde olmak.

Bulunan delillerin incelemek ve gerekli olduğu durumlarda yargıyla iletişim kurmak

GEREKLİ SAVUNMALARI VE İTİRAZLARI YAPMAK

Hem müvekkillere hem de ceza avukatı olan kişilere oldukça iş düşmektedir. Hukuk alanı detaylı incelemeler sonucunda adaletli karar vermek zorunda olan bir alandır. Bundan dolayı bu süreçler uzun, meşakkatli bir süreç olmaktadır.

Müvekkillerin çoğu bu alanda pek fazla bir bilgiye sahip değiller. O yüzden kendilerine bu süreçleri iyi bilen ceza avukatlarıyla ilerlemek isterler.

İYİ BİR CEZA AVUKATI NASIL OLMALI?

Her meslekte olduğu gibi hukuk alanında tecrübe çok önemlidir. Ceza avukatı tecrübeli olmalıdır.

Detayların büyük önem arz ettiği bu durumlarda detaycı, dikkatli, sabırlı olmalıdır.

İşi özen gösteren ve iyi takip eden birisi olmalıdır.

Diksiyonu düzgün, hitabeti iyi ve ikna yeteneği birçok kişiye göre iyi olmalıdır.

Yargı karşısında düşüncelerini ve var olan durumları iyi akıcı bir dille anlatmalıdır.

CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARLA İLGİLENİR?

Yaralama, kasten adam öldürme, hırsızlık, taciz ve tecavüz, rüşvet suçlarıyla ilgilenir. Ayrıca kasten iflas durumu, devlet kurumlarına casusluk, halkı devlete karşı kışkırtma davalarıyla da ilgilenmektedir.

CEZA AVUKATININ GÖREV SÜRESİ

Bu süreçte davanın başladığı andan son hükmün verildiği ana kadar sorumludur. Ama taraflar arasında ittifaka gidilme durumda anlaşma sağlanıp son nokta konulana kadar görev alırlar.

Editör: TE Bilisim