Avukatların belirli davalara bakması dahilinde branşlaşmış isimler ile halk tarafından tanımlanır. Ancak ülkemizde ceza avukatı adı altında resmi bir branşlaşma yoktur. Ancak ceza avukatı adı altında hizmet veren avukatların kişilere ne anlamda hizmet verdiğinden de bahsetmek mümkündür.

Ceza avukatları kişilerin haklarını ve özgürlüklerini savunur. Her avukatın yaptığı gibi savunma işlevini gerçekleştirir. Bu bakımdan savunulacak kişinin konusunda göre de ceza avukatı gibi isimler verilir.

Hukuk dilinde kullanılan Arapça kelimelere rastlamak mümkün olurken, kişileri savunan anlamında gelen müdafi kelimesi ile karşılaşılır. Kişiler yargılanırken avukatlar bu süreçte yine kişileri temsil ederek haklarını savunur.

Ceza Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Kişilerin avukat ihtiyaçları doğrultusunda araştırma yaparak hangi avukat alanında ihtiyacı olduğunu belirlemek gerekir. Bu anlamda vakit kaybetmeden sürecin başlaması için önemli bir adımdır. Bu anlamda Mersin ceza avukatı hizmeti adı altında açıklama yapmak gerekirse;

Sürdürülecek dava da müşteki ve sanığın vekilliğini üstlenmek

Trafik kazası gibi durumlarda sanığın suçluluk oranında ki delilleri sunmak ve bu anlamda itiraz ve tespitlerde bulunmak

Suç duyurusunda bulunabilirken, Cumhuriyet Savcılığındaki sürecin takibini yapmak

Adli sicil kayıtlarında zaman aşımı ve farklı nedenlerle silinmesi için gereken talepler

Yine kanunda düzenlenen cezai müeyyideler de gerekenleri yapmak adına takibin yapılması

Genel anlamda bakıldığında işlenen suç ve bu suç için gereken cezanın yaptırımı için gerekenlerin savunulmasıdır. Bu anlamda da ikiye ayrılır. Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukuku olarak adlandırılır.

Genel Ceza Hukuku

Daha geniş bir hukuk sürecini kapsadığını söylemek mümkünken, sanıkların yargılanmasındaki süreçlerde alması talep edilen ceza, maddi ve manevi unsurları kapsar.

Özel Ceza Hukuku

Burada daha çok toplumun refahını sağlamak adına savunmalardan bahsetmek mümkün olurken, daha çok maddi olarak yargılamalar yer alır.

Ceza Avukatı İşlevi

Bünyamin Önel kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Bünyamin Önel neden öldü? Bünyamin Önel kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Bünyamin Önel neden öldü?

Sanığın kendini anlatması bakımından yaşanılan olayları kendi ifadesi ile anlatır. Bu doğrultuda avukat delil sunarak, sanığa gerekli sorularını sorarak sanığı savunabilir. Haklarını göz ardı etmeden hukuki anlamda ne gerekiyor ise bütün bilgisini kullanır. Bu süreçte çok farklı davalara da bakabilen ceza avukatları kişilerin haklarını eşit ölçüde savunur.

Aslında avukatlar her davaya bakabilirken, halk arasında bu söylem çoğalmıştır. Ancak alanında uzmanlaşmış ve bilinen avukatlar tavsiye edilebilir. Tecrübe sahibi olan avukatların tercihi doğal olarak daha sık istenir.

Savunmada her detay ve her delil oldukça önemli olurken en ufak bir ayrıntıyı bile kaçırmadan kişilerin haklarını savunan avukatlar meslekleri gereği her kişi için bu alanı aynı şekilde korur. Bir yandan ceza avukatı adı altında bakılan suçlar ise;

  1. Hırsızlık
  2. Cinsel istismar
  3. Dolandırıcılık
  4. Hakaret
  5. Kişilerin özel verilerinin ele geçirilmesi
  6. Yaralama

Örnekler daha da çoğalırken, toplumda huzuru bozacak her olumsuz davranışı ele alan ve kişilerin haklarını savunan avukatlar bu doğrultuda toplumunda huzurunu korur. Diğer yandan bu suçların ileri aşamalarında da gerekli yaptırım ve cezalar için gereken savunmalarını yaparlar.

Editör: TE Bilisim