Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Afet Yeniden İmar Fonu'nun işleyişine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak hazırlanan yönetmeliğin Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini belirten Bakan Şimşek, afet bölgelerindeki yeniden imar ve inşa projelerinin planlı bir şekilde ve kurumlar arası eşgüdüm içinde finanse edileceğini ifade etti.

AFET YENİDEN İMAR FONU'NUN YAPISI VE AMACI

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak geçen yıl yasalaşan kanunla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu'nun amacını değerlendiren Şimşek, fonun AFAD tarafından doğal afetlerin etkilediği bölgelerdeki imar, altyapı ve üstyapı çalışmalarına kaynak sağlamak, yönetmek ve ilgili kamu kurumlarına aktarmak olduğunu belirtti.

Başkan Güngör: Güneşli Kocabaş Sitesi, TOKİ Tarafından Yerinde Yapılacak Başkan Güngör: Güneşli Kocabaş Sitesi, TOKİ Tarafından Yerinde Yapılacak

FON YÖNETİM KURULU VE KAYNAKLAR

Fonun yönetim kurulunun Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluştuğunu dile getiren Şimşek, fonun kaynaklarının yurt içi ve dışından gelen nakdi bağışlar, yardımlar, hibeler ve kredilerden oluşacağını açıkladı.

maras-deprem-5

UYGUN MALİYETLİ DIŞ FİNANSMAN İMKANLARINDAN YARARLANILACAK

Bakan Şimşek, bu sayede uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman imkanlarından yararlanılmasının sağlanacağını ve fonun bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetleneceğini belirtti. Ayrıca, Sayıştay denetimine de tabi olacak olan fonun, belirlenen amaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Şimşek, Afet Yeniden İmar Fonu'nun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmeliğin tamamlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından afet bölgelerindeki yeniden imar projelerinin planlı bir şekilde ve kurumların koordinasyonu içinde finanse edileceği belirtiliyor.