Toprağı işlemede en çok kullanılan toprak işleme alet ve makinelerinden biri de tırmıklardır. Tırmık; genel yapısı itibarı ile bir çeşit tarağa benzeyen, ön tarafındaki çoğunlukla seyrek dişleri olan, uzun saplı yanıyla görüntüsünün süpürgeyi de andırdığı, kabartılan toprağın üzerinde kalan bazı çöplerin temizlenmesi ve ayıklanmasını sağlayan çok amaçlı bir zirai araçtır denebilir.

Tırmıkların fonksiyonları oldukça fazladır. Geleneksel toprak işleme anlayışında yüzeysel olarak toprağı işlemede, giderek azalan doğal kaynaklarımız açısından çevreci bir önlem olarak toprağın ve su kaynağının korunmasına yönelik toprak işleme tekniklerinde birincil veya ikincil toprak işleme aracı olarak kullanılmaktadır.

İtalya - Türkiye maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE İtalya - Türkiye maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE

Beş çeşit farklı tırmık sınıflandırması mevcuttur. Bunlar yaylı tırmık, döner tırmık, diskli tırmık, dişli tırmık ve kuyruk mili tırmık şeklinde sıralanmaktadır. Her tırmık çeşidinin farklı görevi ve farklı fonksiyonu bulunmaktadır. Ülkemizdeki toprakların doğal yapısı gereği en fazla tercih edilen tırmık çeşidi olan diskli tırmıklar, kare şeklindeki bir milin üzerine içbükey şeklindeki disklerin yerleştirilmesiyle oluşmaktadır. Adını bu içbükey disklerden alan diskli tırmıklar, tek etkili diskli tırmık makineleri ve çift etkili diskli tırmık makineleri olarak kendi içerisinde de ikiye ayrılır. Tek etkili ve çift etkili diskli tırmıkların işlevleri birbirinden farklılık göstermektedir.

Diskli tırmık makineleri karmaşık yapıları yüzünden çoğu kişi tarafından kafa karıştırıcı bulunmaktadır ancak Türkiye’deki tarım sektörü anlayışı için muhakkak gereken bir tırmık çeşididir. Diskli tırmıklar toprağa atılan gübrelerin toprağın alt tabakalarına kolaylıkla karışmasını sağlayarak toprak içeriğinin zenginleştirilmesinde katkı sağlarlar. Toprağın hem yüzeysel hem de derin işlemeciliğinde kullanılan diskli tırmık makineleri, toprağın üstünde kalan yüzey artıklarının parçalanmasında ve tohum yatağının hazırlanmasında da kullanılmaktadırlar. Yabani otların kontrolünde önemli bir yeri olan diskli tırmık makineleri ekim arazisinin verimini hatırı sayılır şekilde arttırırlar.

Editör: TE Bilisim