Öğretmenlik mesleğinde yapılan yeni düzenleme, uzun süredir tartışılan konuları da beraberinde getirdi. Özellikle, öğretmenlik yeterlikleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte yetersiz bulunan eğiticilerin görevlerinden alınması hakkında önemli kararlar içeriyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NDA YENİ DÜZENLEME

Son meclis oturumunda sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, uzman öğretmenlik süresini 10 yıl, başöğretmenlik süresini ise 20 yıl olarak belirleyerek rotasyon uygulamasını kaldırdı.

Kahramanmaraş KSÜ’de bir Dekan daha değişti! Kahramanmaraş KSÜ’de bir Dekan daha değişti!

YENİ DÜZENLEME NASIL YANSITILDI?

Taslak metindeki en tartışmalı konulardan biri olan öğretmenlik süreleri, son haline değişiklik olmadan üst makamlara sunuldu. Bu durum eğitim camiasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Meb

HİZMET SINIFI DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Yapılan düzenleme ile, öğretmenlik mesleği yeterliklerinin denetimi sonucunda görevlerini yerine getirmede yetersiz bulunan öğretmenlerin hizmet sınıflarının değiştirilmesine yönelik düzenlemeler getirildi. Bu düzenleme, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilere kaliteli eğitim sunulması amacını taşıyor.

MADDE 34'ÜN DEĞİŞİMİ

Hizmet Sınıfı Madde 34, Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda yetersizlik tespit edilen öğretmenlerin eğitime alınması ve yeniden denetimler sonucunda hizmet sınıflarının değiştirilmesini öngörüyor.

Bu düzenlemeyle, eğitimde nitelikli hizmetin devamlılığı ve öğretmenlerin mesleki performanslarının sürekli olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

(Haberin Kaynağı: Ogretmenhaber.com.tr)

Editör: İsa Aslantaş