AK Parti, enerji alanında önemli bir adım atarak Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bu teklifle deniz ve göllere rüzgar ve güneş santrali kurma imkanı doğacak. İşte detaylar:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İÇİN YASAL TEMEL

Maden Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar, kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni ve tabii göller artık yenilenebilir enerji kaynakları (YEKA) olarak ilan edilecek. Bu sayede sürdürülebilir enerji kaynakları tarım arazilerinden uzaklaşacak, su kaynaklarında buharlaşma oranları asgari düzeye çekilecek ve yenilenebilir enerji kaynakları daha verimli bir şekilde geniş alanlarda kullanılabilecek.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Güneş enerjisi santralleri (GES) ve rüzgar enerjisi santralleri (RES), başta deniz, göl, baraj gölü gibi su kaynaklarının üzerine kurularak bu bölgelerdeki buharlaşma etkilerini azaltacak. Aynı zamanda tarım ve yerleşim arazilerinin dışında daha geniş bölgelerde uzun süreli enerji üretimi ve depolama imkanı sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 5 GW denizüstü rüzgâr enerjisi hedefini belirleyerek, ilk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga bölgelerini belirledi.

LNG İHRACATI İLE DOĞALGAZ TİCARETİNDE YENİ BİR DÖNEM

Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama faaliyetleri artık lisansa tabii olacak. Lisanslanmış depolardan temin edilen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), ihracat için kullanılabilecek. Bu adım, uluslararası gaz ticaret hacminin artmasını sağlayarak Türkiye'nin doğalgaz ticaretindeki yerini sağlamlaştıracak. Türkiye, yerli ve milli kaynaklarla elde ettiği LNG'yi başta AB ülkeleri olmak üzere enerjide dışa bağımlı ülkelere satma imkanına kavuşacak. İhraç edilecek gazın diğer ülkelere satılabilmesi için tek bir ülkeden alınan lisans belgesi yeterli olacak.

ENERJİ YERLİLEŞECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlenen basın toplantısında, teklifin Türkiye'nin milli maden ve enerji politikaları çerçevesinde önemli olduğunu vurguladı. Güler, "Bu politikalar sayesinde enerji arz güvenliği sağlanacak, enerjinin yerlileştirilmesi ve öngörülebilir piyasanın oluşturulması amaçlanıyor" dedi.

Gaziantep'te Velayet Kararı Cinayete Dönüştü: Anne ve Kayınpeder Öldürüldü! Gaziantep'te Velayet Kararı Cinayete Dönüştü: Anne ve Kayınpeder Öldürüldü!

MTA'YA HAK

Teklif kapsamında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporlama sistemi yeniden belirlenecek. Düzenleme ile sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde ile linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler için maden işletme ruhsatları zorunlu hale gelecek.