Yenideoğan çetesi çökertildi: Bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayan 41 kişi gözaltına alındı Yenideoğan çetesi çökertildi: Bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayan 41 kişi gözaltına alındı

Ölmez şu tespitleri yaptı;

“Muhalefetin çözüm üretmesi gereken en acil sorun; AKP’nin çökerttiği ülke ekonomisinin, yeni Dünya koşullarında içine sokulduğu çıkmazdan nasıl kurtarılacağını, geniş halk kitleleriyle güven verici bir program çerçevesinde paylaşmaktır.

AKP iktidara geldiğinde Dünya’da 17.Sırada bulunan Türk Ekonomisinin, 21.Sıraya gerileyişi, İnsanlığın yerleşik tarıma geçtiği bu topraklarda, üretimin dramatik biçimde düşüşü, Türkiye’nin savaşan iki ülkeden buğday ithal etmek zorunda kalması, kırsalda yaşayanların toplam nüfusa oranlarının %10 sınırının altına inmesi, 20 yılı aşan AKP politikalarının neden olduğu ancak CHP başta Millet İttifakı Partilerinin, çözebileceklerine seçmeni ikna etmek zorunda oldukları en ciddi sorundur.

Vergilerin tüketim yerine kazançtan alınacağı bir düzen pek âlâ kurgulanabilir. Çalışanların ücretlerinin vergi kesintisi yapılmadan ödenmesi. Belirlenmiş harcamalarının gider sayılarak, kalan kazançlarından vergi alınması, ülke ekonomisinin kayıt altına girmesini sağlayacaktır.

Türkiye ‘de seçmen; faiz, kur, vergi oranları gibi araçları; tarım, hizmetler, sanayi ve bilişim alanlarında, üretimi uluslararası rekabet edebilecek ölçülerde arttırmayı amaçlayan bir siyasal hareketi beklemektedirler.

Çalışma saatlerinin günümüz koşullarında insanca yaşama hakkı gözetilerek düzenleneceği, büyük kentlerde yaşayan AKP politikalarının ürünü; “kent yoksullarının” sorunlarını çözecek Türkiye’yi oluşturmak hiç zor değil.

Millet İttifakı; AKP’nin elindeki iktidar gücünü zorlayarak, başarısızlığını unutturmaya yönelik girişimlerini, muhafazakârlaşarak değil, seçmenini üretimi arttıracağına inandırarak boşa çıkarabilir.

Gerçekçi bir paradigma ile toplumun karşısına çıkma yürekliliğini gösterecek siyasal yapılanmaya, her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna hiç kuşku yok. Türkiye’nin temel sorunu; yetersiz üretimdir.”