10-16 Mayıs Engelliler Haftası Bilgilendirmesi Doç. Dr. Koçyiğit, “Dünyada 720 milyon birey işlev güçlüğü çekiyor”

10-16 Mayıs Engelliler Haftası Bilgilendirmesi Doç. Dr. Koçyiğit, “Dünyada 720 milyon birey işlev güçlüğü çekiyor”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma
Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Fatih Koçyiğit, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası”
dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu.
Doç. Dr. Burhan Fatih Koçyiğit, açıklamasında dünya genelinde yaklaşık 720 milyon
bireyin işlev güçlüğü yaşadığını ve yaklaşık 100 milyon bireyin de ciddi güçlüklerle
karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Engelliğin tüm ülkelerde yaşlılar, savunmasız insanlar ve kadınlar arasında yaygın
olduğunu ifade eden Doç. Dr. Koçyiğit, “Engellilik bir kalkınma sorunu olarak da kabul
edilebilir. Engelli bireylerin toplumun diğer kesimlerine göre daha düşük
sosyoekonomik şartlara sahip olduğunu destekleyen veriler giderek artmaktadır.
Toplum içerisindeki engelli birey sayısının bilinmesi ve yaşadıkları sorunların tespit
edilmesi, bu bireyleri kısıtlayan engellerin kaldırılmasına ve adaptasyonlarının
artırılmasına yönelik çalışmaları geliştirecektir. Dünya Sağlık Araştırmasına göre 59
ülke genelinde 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusta ortalama engellilik oranı yüzde 15.6
olarak tespit edilmiştir. Bu veriler yüksek gelirli ülkelerde yüzde 11.8, düşük gelirli
ülkelerde ise yüzde 18 olarak bildirilmiştir. Belirtilen bu oranlar 15 yaş ve üzeri
bireyleri içerisine alacak şekilde genişletildiğinde, dünya genelinde yaklaşık 720
milyon bireyin işlev güçlüğü yaşadığı, yaklaşık 100 milyon bireyin de çok ciddi
güçlükler yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Engellilik tüm ülkelerde kadınlar, toplumun
yoksul kesimleri ve yaşlılar gibi savunmasız gruplarda daha sıktır.” dedi.
Engelli bireyler için rehabilitasyon programlarının önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr.
Koçyiğit, “Rehabilitasyon terimi, vücut işlevlerinin iyileştirilmesine yönelik
müdahaleleri ve kapsamlı önlemleri içeren engelliliğe yönelik bir dizi uygulamayı
tanımlamak için kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmenin Rehabilitasyon ile ilgili 26. Maddesinde Engelli bireylerin azami
bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve
yaşamın her alanına tam katılımlarını sağlamak için akran desteği dahil uygun
tedbirlerin alınması” çağrısı yapılmaktadır. Engellilik kavramı sadece fiziksel engellilik
ile sınırlandırılmamalıdır ve bunun çok ötesinde bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
Engelli bireyler toplumda en çok dışlanan ve ikinci planda kalan gruplardan birisidir.
Engelli bireylerin geri planda kalmasını engellemek için koordine bir yaklaşım ve
sistem gereklidir. Bu vizyon toplumun bütünü, engelli bireyler ve onları temsil eden
kuruluşlarla aktif istişare yoluyla elde edilebilecektir.” ifadesini kullandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner67