KSÜ’de Sağlık Çalışanlarına Hasta İletişimi Eğitimi Verildi

KSÜ’de Sağlık Çalışanlarına Hasta İletişimi Eğitimi Verildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma
Hastanesi (SUAH) hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
SUAH Başhekimlik makamının talebiyle eğitim yönetimi kapsamında Sağlık
Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personele yönelik, “Hasta
İletişimi” konulu seminer düzenlendi.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen
seminere KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan
ve KSÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esef Hakan Toytok konuşmacı
olarak katıldı.
“Kurumun dışa açılan yüzü: çalışanlar.”
Sağlık hizmetlerinin sunumunda iletişimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa
Taşlıyan, hastanemizde hizmet kalitesini arttırarak hasta ve hasta yakınlarıyla etkin
bir iletişim bağı oluşturmak için eğitime önem verdiklerini dile getirdi.
Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, empatik yaklaşımdan örnekler vererek hastanelerde
iletişimin gerekliliğine vurgu yaptı.
“Seçim yapma olanağı varsa uyuşmazlık zemini de var demektir.”
İnsanın var olduğu sürece iletişimin de var olacağını dile getiren Taşlıyan, "İletişim,
bilgi, düşünce, davranış ve duyguların aktarılması sürecidir. İletişimin en gerekli
olduğu alanlardan birisi de sağlık alanıdır. Sağlık alanında çalışanların karşısındakiler
ya hasta ya da hasta yakını. Hastalarla olan ilişkileri sağlam tutabilmek için karşılıklı
anlayış çok önemlidir." dedi.
20-21 ve 27 Nisan tarihleri arasında 3 grup halinde düzenlenen eğitimde; hemşire,
ebe sağlık memuru, ATT, temizlik hizmetleri, destek, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri,
güvenlik hizmetleri, sekreterlik ve büro hizmetleri, radyoloji, anastezi, laboratuvar
personeline “Hasta İletişimi” konulu eğitim verildi.
Eğitimler 3 Grup Haline Yapıldı
Birinci ve ikinci grup eğitimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Taşlıyan tarafından verilirken, üçüncü grup eğitimini ise Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esef Hakan Toytok, “Hasta İletişimi” başlıklı sunumunda etkili
dinleme tekniklerini anlattı.
Katılımcılar; hasta iletişim süreçleri, doğru iletişimin formülü, yanlış dinleme türleri,
iletişim önündeki engeller başta olmak üzere kendilerine mesleki anlamda katkı
sağlayacak bilgiler edindi.
Eğitim, hastane yönetimi ve eğitim koordinatörlüğünün katkıları ile gerçekleşti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER