Sefer Aycan Kadın İstihdamı ile ilgili sorunları TBMM gündemine getirdi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kadın istihdamı sorunları ile alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi verdi. Aycan önerge gerekçesinde, Türkiye’de toplumsal sorunlardan biri kadının çalışma hayatındaki yeri ve kadın istihdamı olduğunu dile getirirken, konuyla ilgili istatistiklere yer verdi.

Sefer Aycan Kadın İstihdamı ile ilgili sorunları TBMM gündemine getirdi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kadın istihdamı sorunları ile alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi. Aycan önerge gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de toplumsal sorunlardan biri kadının çalışma hayatındaki yeri ve kadın istihdamıdır. Kadının istihdamı ülke ekonomisine ve kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu: “Eşit davranma ilkesi Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” ibaresi ile çalışma hayatındaki eşitliğe vurgu yapmıştır. 
    TÜİK istatistiklerine göre 2018 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %47,4 olup bu oran kadınlarda %29,4, erkeklerde ise %65,7 seviyesindedir. Görüldüğü gibi kadınlar erkeklere göre daha az istihdam edilmiş durumdadır.
Kadınların iş hayatında kadın olmalarından kaynaklanan,  görevleri olmayan hizmet beklentileri  (çay servisi, temizlik yaptırma,  kapı açma vb.)  ve organizasyon beklentileri  (hediye alımı,  yiyecek getirilmesi istenmesi,  yaş günü düzenlemeleri istekleri vb.) ile de karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kadınlar genel olarak psikolojik yıldırmaya, görev dışı beklentilere ve ücret ayrımcılığına maruz kalmaktadır. Cinsiyet nedeniyle düşük ücrete maruz kalmak İş Kanunu gereğince haksız bir durum olarak görülmektedir.
     İş bölümünde cinsiyet eşitsizliği, kente göç, aile yapısındaki düşünce biçimi ve düşük eğitim seviyeleri kadın istihdamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Aile içi baskılar kadınların eğitime katılımını, devam ettirmesini ve eğitimini tamamlamasını engelleyebilmektedir. Kadının istihdam edilmesi toplumda önemli bir yer edinmesini ve özgüven kazanmasını sağlayacaktır.
Kadın iş gücü ve istihdamı; işsizliği önleyecek, üretimi arttıracak, ekonomik kalkınmayı sağlayacaktır.  
    Bu nedenle kadın istihdamı ve çalışma hayatı ile ilgili yaşanılan sorunları bu sorunlarının nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner67