banner77

Üniversite-Milli Eğitim Etkili İşbirliği Örneği: Üniversitemiz ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversite-Milli Eğitim Etkili İşbirliği Örneği: Üniversitemiz ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında
Kahramanmaraş’ta eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet
kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’
imzalandı.
Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm
eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta
olmak üzere, uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle
öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan eğitim hizmetlerinin niteliğini
artırmak; eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı
eğitim faaliyetleriyle arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine
destek olunmasında taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayı
amaçlayan protokol Kahramanmaraş Valiliğinde, Vali Ömer Faruk Coşkun nezaret ve
uygun görüşleriyle, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş İl
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından imzalandı.
İmzalanan protokolle: öğretmen, okul yöneticisi ve diğer personelin hizmet içi eğitim
ve lisansüstü öğrenim görmelerine destek sağlamak, öğretim elemanı-öğretmen
işbirliği ile ortak bilimsel araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerine staj imkânı
sunmak, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine destek sağlamak, ortak kongre,
konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, konser, sergi, yarışma vb. bilimsel, sosyal
ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve yayınlar yapmak, öğrencilerin, öğretmenlerin ve
okul yöneticilerinin üniversite kütüphanesinden ve üniversitenin sosyal ve kültürel
ortamlarından yararlanmalarını sağlamak, öğrencilerin üniversiteyi tanıma amaçlı
olarak bazı dersleri ve laboratuvar çalışmalarını izlemelerine fırsat sağlamak,
öğrencilere yönelik yetenek taramaları yapmak ve gelişimleri için destek sağlamak,
öğretmenlerin çalışmalarına akademik destek sağlamak, öğrencilerin spor yapmaları
ve hareketli yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmelerine destek vermek,
ortak çalışmalar için gerekli fiziki ortam desteği sağlamak, il/ilçe zümre toplantılarına
akademik danışmanlık sağlamak, üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları ile
okullarda yer alan öğrenci toplulukları arasında işbirliğini geliştirmek, alan
araştırmaları ve anket çalışmaları yapmak, sonuçlarını paylaşmak gibi birçok amaç
hedefleniyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66

banner67