Başkan Erdoğan imzaladı! 500 milyar TL'ye çıktı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kredi garanti kurumları hakkında aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığın'ın her yararlanıcı için kefalet limiti gerçek kişi yararlanıcılarda 100,000 lira olarak belirlenirken, KOBİ'lerde en çok 12 milyon liradan 35 milyon liraya, KOBİ dışında kalan tüzel kişiler için de en çok 200 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı

Başkan Erdoğan imzaladı! 500 milyar TL'ye çıktı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildi.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararın tanım maddesine, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "kredi veren" olarak tanımlandı. Bu maddede Hazine destekli kredi kefaleti kullananları tanımlayan yaralanıcı başlığında yer alan "KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri" ibaresi "Hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişileri" olarak değiştirildi.

Karar kapsamında ayrıca, yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay eklenmesi hüküm altına alındı.

Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme olanağı da tanındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığın'ın her yararlanıcı için kefalet limiti gerçek kişi yararlanıcılarda 100,000 lira olarak belirlenirken, KOBİ'lerde en çok 12 milyon liradan 35 milyon liraya, KOBİ dışında kalan tüzel kişiler için de en çok 200 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı.

Bunun yanında, bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar KOBİ'ler için 50 milyon lira, KOBİ dışındakiler için de azami 350 milyon lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Başka bir geçici madde ile, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde; kararın (b) bendi kapsamında kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması koşuluyla öncelikle olarak ödenmesi şartı da 31 Aralık'a kadar aranmayacak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER