Hasar tespit konusunda merak edilenler

AFAD hasar tespit hususunda merak edilenleri bir bir cevapladı

Hasar tespit konusunda merak edilenler

AFAD hasar tespit hususunda merak edilenleri bir bir cevapladı. Soru ve cevapları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere, acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başı 10.000₺ nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir. Ödemesi bankaya yatan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet “Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama” sayfasından öğrenilebilmektedir.

Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere, 15.000₺ Taşınma Yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet “Afetzede Barınma Desteği” sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıktırılacak/ ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5.000₺, kiracılara ise aylık 3.000₺ Barınma Yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular, e-Devlet “Afetzede Barınma Desteği” sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız, taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların aile yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 100.000 TL nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları e-Devlet üzerinden veya valiliklerce alınacaktır.

Sahip olunan birden fazla konutun her biri için “Hane Başı Barınma Desteği Ödemesi” yapılabilir mi?

Afetzedelerin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.

KONTEYNER YARDIMI

Ev sahiplerine konteyner verilecek mi?

Deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına göre konutları Yıkık/Acil yıktırılacak/Ağır hasarlı/Orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine e-Devlet başvuruları üzerine illerdeki komisyonlarca öncelik sırasına göre konteyner yardımı verilecektir.

Kiracılara konteyner verilecek mi?

Deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına göre konutları Yıkık/Acil yıktırılacak/Ağır hasarlı/Orta hasarlı olarak tespit edilen kiracılara e-Devlet başvuruları üzerine illerdeki komisyonlarca öncelik sırasına göre konteyner yardımı verilecektir.

Konteyner yardımı öncelik sıralaması nasıl olacaktır?

• Deprem afeti nedeniyle yakınını kaybedenler,

• Şehit yakınları ve gaziler,

• Hanede 6 yaş ve daha küçük bebeği olanlar, hamileler,

• Hanede engelli bireyi olanlar,

• Hanede 65 yaş üstü birey olanlar,

• Sosyal-ekonomik destek (SED) kapsamında olanlar, İkinci konutu bulunanlar, kendisine bina ve ev olarak barınma hizmeti verilenler, konutları az hasarlı veya hasarsız olanlar ile kira desteği yardımı alanlara halihazırda konteyner yardımı yapılmayacaktır.

HASAR TESPİT

Hasar tespit çalışmaları ne amaçla yapılmaktadır?

Nakdi yardım, geçici barınma yardımı, kalıcı konut yardımı vb. yardımların hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır.

Hasar gören binanın hasar tespitinin yapılmasını hangi kurumdan talep etmek gerekmektedir?

Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaktadır. Bir afet nedeniyle binanın hasar gördüğü düşünülüyor ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.

Bir afet nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınırsa ne olmaktadır?

Böyle bir karar alınması halinde afetzede vatandaşlarımıza devlet tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla konut, işyeri ve ahır yapılmaktadır.

Binaların hasar durumları nasıl belirlenmektedir?

Bu konuda eğitim almış, inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerinden oluşan uzman teknik ekipler binaları gözlemsel olarak detaylı bir şekilde yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binaların afetten kaynaklı hasarlarını dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktadırlar.

Binalar hasar derecesine göre nasıl sınıflandırılmaktadır?

Binalar, hasarın boyutuna göre Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı ve Hasarsız olmak üzere 6 farklı hasar derecesi ile sınıflandırılmaktadır.

Acil yıktırılacak bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş ve benzeri boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Yıktırılacak Bina olarak sınıflandırılmaktadır.

Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

Binası Acil Yıktırılacak olarak tespit edilmiş afetzedelere bu duruma ilişkin raporlar tebliğ edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz için 3 gün süre tanınmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 gün içinde farklı bir teknik ekip tarafından tekrar incelenmekte, itiraz edilmeyen ya da itiraz edildiği halde hasar durumu değişmeyen binalar hemen yıkılmaktadır.

Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapılmaktadır?

Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında uygun koşullar ile yeni konut yapılmaktadır. Ayrıca, nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

İtiraz hasar tespitlerinden sonra başka bir tespit daha yapılmakta mıdır?

İtiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir, başka tespit yapılması kanunen mümkün değildir. Bu yüzden, İtiraz hasar tespitlerinde binaların incelenmesi isteniyorsa 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kesin ve İtiraz hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, afetzedelerin binalarının hasar durumunu uygun görmemeleri halinde başvurabilecekleri başka bir mercii bulunmakta mıdır?

Kesin ve İtiraz hasar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız hasar tespit raporlarına Mahkeme yoluyla itiraz edebilmektedirler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER