İnşaat Mühendisleri Odasından deprem raporu! Binlerce bina neden çöktü?

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yaşanan 2 büyük depremin neden bu kadar yıkıcı olduğuna dair bir rapor yayımladı.

İnşaat Mühendisleri Odasından deprem raporu! Binlerce bina neden çöktü?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki 2 ana büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara ve binlerce can kaybının yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan depremler sonrası İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illere uzman çalışanları yönlendirdi ve binlerce yıkımın yaşanmasına neden olan nedenler araştırıldı.

Uzmanların raporuna göre, yıkımın bu denli büyük olmasının nedeninin ‘denetimsizlik’ olduğu gözler önüne serildi. Raporda dikkat çeken detaya göre, zayıf zemin koşullarına ve inşaatta kullanılan malzemelere dikkat çekildi.

Verimli Tarım Arazilerine Yapılan Yapılar Tamamen Çöktü

Deprem bölgesinde hasarın büyük olduğu bölgeler, daha çok verimli tarım arazileri üzerinde yükselen yerleşim yerleri. Bu yumuşak toprak alanlarda yer alan 10-15 katlı, taşıyıcı sistemi esnek yapılar, ağır hasar aldı veya tamamen göçtü. Raporda, "Zemine uygun yapı mümkün ama bunun için de özel mühendislik hizmeti gerekiyor" denildi. İnşaat Mühendisleri Odası’nın güçlendirilen ya da yapı denetiminde geçen; ama yıkılan binalara ilişkin tespiti ise, yapı denetim sisteminin gerektiği gibi işlemediği yönünde.

Uzmanlar, çözüm için gerekli denetim sisteminin yanısıra hukuki eksiklerin giderilmesini ve bu süreçte tüm tarafların birlikte çalışmasını öneriyor.

Malzeme Zafiyeti Felakete Yol Açtı

Yayımlanan raporda şunlara dikkat çekildi: “Betonarme yapılarda malzeme zafiyeti olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık olarak 1990’lı yılların başına kadar, yapılarda kullanılan betonarme betonunun üretimi, şantiye mahallinde ve el ile karıştırılarak yapılmakta ve yerine yerleştirilmekteydi. Daha sonra beton santrallerinde üretilen betonlar kullanılmaya başlamakla beraber hazır betonun yaygınlaşması 1999 Kocaeli depreminden sonra ivme kazandı. Şubat 2023 depreminden etkilenen şehirlerde ise hazır betonun yaygın olarak kullanımı daha ileri tarihlerde görüldü. Dolayısı ile 80’li ve 90’lı yıllarda, hatta 2000’li yılların başında yapılan binaların beton kalitesinin, tasarıma esas olan proje beton sınıfının altında olduğu ve bu durumun yaygın olduğu maalesef beklenen ve bilinen bir durumdur. Yine aynı tarihlerde inşaat demiri olarak düz demir kullanılmakta idi. Dolayısı ile bu yıllarda inşa edilmiş yapıların toptan göçmesi veya kullanılmayacak derecede ağır hasar almasında malzeme zafiyetlerinin önemli etkenlerden biri olduğunu söylemek mümkündür.”

Raporda Dikkat Çeken Notlar

-Yaygın göçme görüntülerine göre, öncelikle zemin katın göçtüğü, ardından diğer katların sandviç şeklinde üst üste kapaklandığı anlaşılmaktadır. Hasarlara yön veren ana nedenlerden birinin, hasar katı olan zemin katlardaki ticari mekanlarda dolgu duvarların olmayışı olarak değerlendirilmektedir. Dolgu duvarlar, taşıyıcı sistem tasarımında sadece yük olarak dikkate alınsa da taşıyıcı sistem davranışına belirli deprem seviyelerine kadar dayanım ve rijitlik bakımından katkı sağladığı deneysel çalışmalarla gösterilmiştir. Bu nedenle modern deprem yönetmeliklerinde zayıf kat düzensizliğinin kontrolü de dikkate alınmaktadır. Üst katlarda çerçevelerin içerisinde olan dolgu duvarlar, dayanımlarını aşmayacak mertebede deprem yükü ile karşılaştıklarında bütünlüklerini koruyarak yapının genel olarak daha olumlu bir deprem davranışı sergilemesini sağlamaktadır. Ancak zemin katta bu bütünlük olmadığında, zemin kat kolonlarında yeterli süneklik ve taşıyıcı sistemde yeterli rijitlik de yoksa, bu katın üst katlara göre ötelemesi çok büyük olmakta ve bu katın ezilmesiyle ani göçmelerin önü açılmaktadır.

-Esas olarak, bir aks üzerindeki kolonların arasında boydan boya açılan ve kat yüksekliğine göre yüksekliği az olan bant pencerelerin kolonlarda kısa kolon davranışına yol açması sonucunda kolonun öncelikle kesme kırılmasıyla güç kaybetmesi ve devre dışı kalması olarak tanımlanan kısa kolon hasarları, ağır hasarlı yapılarda görülmektedir.

-Taşıyıcı sistemde rijitliğin düzensiz dağılımından kaynaklanan büyük burulma tesirlerinin sonucunda göçmeler olduğu göçme görüntülerinden anlaşılabilmektedir. Perde gibi daha rijit düşey taşıyıcı elemanların bir tarafta yığılı olması, çerçeve süreksizliklerinin var olması burulma düzensizliğini yaratan unsurlardır.

-Kamuoyu tarafından da çokça tartışılan, yan yana parsellerde ve benzer gabarilerdeki yapılardan birinin yıkılması, diğerinin ayakta kalmasına, yukarıda sıralanan düzensizliklerin bazılarının birinde olup diğerinde olmamasının neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu konuda parseller arasında zemin koşullarında (ana kaya üzerindeki alüvyon kalınlıkları farklı olabilir), malzeme ve işçilik kalitesinde farklılıklar olabileceği de dikkate alınmalıdır.

-Eğer bu yapılarda malzeme zafiyeti göçme nedenlerinden birisi olarak tespit edilirse yapı denetim sistemi çalışmamış demektir. Çünkü yapı denetim kanunu ve uygulama yönetmeliğine göre, malzemenin üretimi ve yerine yerleştirilmesi esnasında yapılması gereken, örnekleme, teste tabi tutma, testler sonucunda tespit edilen mukavemet sonuçlarının proje kabulleri ile uyumsuz olması durumunda inşa edilmiş bölümün kırılarak yenilenmiş olması gibi kanuni zorunluluklar yerine getirilmemiş demektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER